Mateusz Gruszczyński

Radca prawny

W LSW

Specjalista w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości oraz energetyką.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się zagadnienia prawa rzeczowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzaniem nieruchomościami, prawem energetycznym i prawem podatkowym.

W ramach praktyki zajmował się obsługą podmiotów posiadających duże zasoby nieruchomości lokalowych, a także sporami wynikłymi z umów o zarządzanie nieruchomościami i sporami klientów z deweloperami. Prowadził duże postępowania sądowe wynikłe na tle realizacji inwestycji na EURO 2012. Poza sprawami z zakresu jego specjalizacji zajmował się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz zakładaniem, przekształcaniem i łączeniem spółek. Obecnie zajmuje się bieżącą obsługą spółek z branży stalowej. Stara się również rozszerzyć swoją specjalizację o prawo ochrony środowiska.

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z 2003 roku. Może pochwalić się unikalnym doświadczeniem zdobytym dzięki współpracy ze spółką zajmującą się outsourcingiem gospodarki elektroenergetycznej, a także z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi. Realizował projekty związane z wprowadzaniem na rynek praw majątkowych do świadectw pochodzenia wytworzenia energii w źródłach odnawialnych oraz obsługą prawną inwestycji w odnawialne źródła energii. Współpracował z jednym z portali internetowych pisząc artykuły z zakresu prawa podatkowego. We wrześniu 2006 roku uzyskał dyplom licencjonowanego zarządcy nieruchomości. Tytuł radcy prawnego otrzymał w 2011 roku.

O Mateuszu

W wolnym czasie wypoczywa czytając książki i komiksy, lubi oglądać filmy, interesuje się piłką nożną oraz jeździ na desce snowboardowej.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved