[ Co deklaruje Związek Banków Polskich? ]

Związek Banków Polskich zakomunikował, że w ramach obowiązujących aktualnie przepisów prawnych:

  • Banki ułatwią odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kredytów (mieszkaniowych, konsumpcyjnych i dla przedsiębiorców) kapitałowo-odsetkowych lub wyłącznie rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i wskutek tego, automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu (pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu);
  • w przypadku przedsiębiorców posiadających zdolność kredytową na koniec 2019 r., Banki na wniosek klienta odnowią udzielone finansowanie na okres do 6 miesięcy;
  • Banki, które w swojej grupie kapitałowej mają firmę leasingową lub faktoringową, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów (opisane powyżej);
  • wnioski dotyczące zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych będą zwolnione z opłat i prowizji, a samo ich składanie ma być maksymalnie uproszczone i możliwe w formie elektronicznej lub telefonicznie;
  • ułatwieniu ulega proces uruchomienia krótkoterminowych kredytów służących ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta, który odczuł gospodarczo skutki pandemii;
  • rozpoczną się prace zwiększające maksymalną kwotę płatności zbliżeniowych kartą do kwoty 100 złotych oraz proces instalacji dodatkowych urządzeń POS (terminali płatniczych) w sklepach.
     AdobeStock_136331491 (1).jpg (2.95 MB)

Kancelaria LSW może pomóc w redakcji i uzasadnieniu wniosków o odroczenie spłaty rat kredytu, leasingu lub opłat związanych z faktoringiem, jak również w odnowieniu udzielonego finansowania.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z radcą prawnym, wspólnikiem Władysławem Bieńkowskim.

E: w.bienkowski@lsw.com.pl

T: +48 600 874 322

image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)