W 2012 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość likwidacyjną Hydrobudowy Polska – jednej z największych firm budowlanych w Polsce. Od 6 lat spółka podejmuje różne działania mające na celu restrukturyzację zadłużenia spółki.

Zespół prawników LSW przygotował wniosek w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z upadłości w wariancie likwidacyjnym na upadłość z możliwością zawarcia układu. Jest to jedno z największych postępowań upadłościowych w Polsce – zarówno pod względem wartości wierzytelności – ponad 3,2 mld złotych, jak i liczby wierzycieli, których jest ponad 2000. Prowadzenie projektu wymaga analizy bardzo wielu danych uwzględniając przy tym szereg zmiennych. Niezależnie od tego, skuteczna zmiana trybu postępowania upadłościowego z wariantu likwidacyjnego na wariant układowy jest decyzją procesową niezwykle rzadko spotykaną w praktyce sądów upadłościowych. Projekt jest dużym wyzwaniem prawnym, analitycznym oraz logistycznym.   

Sprawę prowadzą Artur Zawadowski, partner odpowiedzialny za praktykę spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, oraz Tomasz Pieczyk, radca prawny.

Doradcą finansowym i biznesowym jest FCS Business Solutions.