Projekt zmian, który trafił do Sejmu przewiduje zmiany w zakresie m.in.:

  • PIT i nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej

- brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku;

- istotna podwyżka składki zdrowotnej (realne obciążenie ekonomiczne):

  • przedsiębiorcy „na podatku liniowym” - 4,9%;
  • pracownicy, przedsiębiorcy opodatkowani wg. skali - 9%;
  • przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem - 9% liczonych od podstawy (dla podatników o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia);
  • przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową - 9% min. wynagrodzenia:

- zmiana terminu rozliczania składek – do 20. dnia miesiąca;

- zmiany w progach podatkowych (dla rozliczających PIT wg. skali - 17% do 120.000 zł i 32% powyżej tej kwoty;

- zmiana kwoty wolnej od podatku – do 30.000 zł (przy czym - nie dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych liniową 19% stawką PIT);

- dodatkowa degresywna ulga PIT - tylko dla pracowników;

- zmiana stawki ryczałtu dla informatyków (obniżenie do 12%);

- zmiany w opodatkowaniu samochodów „służbowych”;

- dochody z najmu mieszkań zostaną opodatkowane ryczałtem (bez możliwości odliczania kosztów uzyskania, w tym amortyzacji i kwoty wolnej);

- poszerzenie zakresu działania tzw. exit tax;

- wprowadzenie ulgi na powrót do Polski.

  • CIT

- nowy podatek przychodowy (!) – zapowiadany jako ten, który ma dotknąć jedynie największe korporacje, tymczasem ma dotyczyć również tych spółek kapitałowych, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach wynosi 1% lub mniej;

- rozbudowanie katalogu wydatków, które nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów (w tym usługi od wspólników i członków zarządu);

- zdefiniowanie miejsca zarządu (co ma dotyczyć spółek rejestrowanych poza PL, nieprowadzących tam rzeczywistej działalności);

- zmiany w tzw. „estońskim CIT” (w tym m.in. zniesienie limitu przychodowego i poszerzenie kręgu m.in. o spółki komandytowe).

  • Zmiany mogące dotyczyć PIT i CIT

- zmiany w zakresie cen transferowych;

- wejście w życie zmian w zakresie poboru podatku u źródła (withholding tax) – zmiany wprowadzone 2 lata temu i sukcesywnie odraczane przez ustawodawcę (w nieco zmienionym kształcie);

- preferencyjne zasady opodatkowania holdingów (zwolnienia dywidend, zwolnienie zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych);

- zmiany dotyczące finansowania dłużnego (wpływu kosztów finansowania dłużnego na wynik podatkowy);

- zmiany w zakresie wykupu „prywatnego” pojazdów w leasingu (nowe istotne obciążenie);

- zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych;

- nowa ulga na robotyzację;

- zmiany w zakresie stosowania ulgi B+R i IP BOX (wprowadzenie możliwości jednoczesnego korzystania z tych dwóch rozwiązań);

- wprowadzenie ulgi na innowacyjnych pracowników;

- wprowadzenie ulgi na prototyp.

  • VAT

- opodatkowanie VAT transakcji/usług finansowych;

- wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania jako grupa VAT.

 

To pokazuje, że lista zmian jest ogromna. Obserwujemy proces legislacyjny, mając nadzieję, że projekt będzie jeszcze ewoluował.

 

Autor: Michał Krysik - Specjalista w zakresie prawa podatkowego. Wspólnik w ALLIN TAX Sp. z o.o. - partner współpracujący z kancelarią Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

W ramach swojej praktyki doradczej uczestniczy w specjalistycznych projektach na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż, analizuje skutki podatkowe transakcji restrukturyzacyjnych, przygotowuje projekty umów oraz ocenia ich skutki podatkowe.  Świadczy także bieżące doradztwo podatkowe dla klientów LSW.