Obecnie na terenie kraju funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, założonych na obszarach, które odnotowywały wysoki wskaźnik bezrobocia. Nowe przepisy spowodują, że dotychczasowy sposób wydawania zezwoleń całkowicie się zmieni. Inwestorzy będą mogli w dowolnym miejscu zakładać swoje przedsiębiorstwa i korzystać z ulg podatkowych od 9 do nawet 15 lat, a działając na terenie obecnych SSW ten okres zostanie wydłużony do 20 lat.

Większe ulgi i większa elastyczność spowodują jednak nałożenie nowych zobowiązań na przedsiębiorców. Wielkość ulgi będzie zależna nie tylko od liczby nowych miejsc pracy, ale również od tego czy inwestor spełni kryteria jakościowe nałożone przez rząd (takie jak lokalizacja przedsięwzięcia, warunki zatrudnienia, innowacyjność inwestycji). Jak wynika z analiz Ministerstwa Rozwoju i Narodowego Banku Polskiego w ciągu 10 lat ma powstać 157 tys. miejsc pracy.

- Plany ministerstwa wprowadzą wiele korzystnych zmian dla inwestorów, nie tylko z sektora produkcyjnego. Okres ulg podatkowych zostanie wydłużony nawet do 20 lat, nie będzie już ograniczeń lokalizacyjnych. Zmieni się jednak sposób przyznawania zezwoleń. Dotychczas były one udzielane na stosunkowo prostych zasadach. Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem firmy w specjalnych strefach ekonomicznych musiał spełnić kilka określonych warunków, często nie trudnych do osiągnięcia. Nowe przepisy wprowadzą kryteria jakościowe – takie jak np. innowacyjność czy warunki zatrudnienia. Proces wydawania zezwoleń może zatem w praktyce zbliżyć się do mechanizmów stosowanych już w przypadku przyznawania dotacji z funduszy unijnych, gdzie udzielenie wsparcia w dużej mierze zależy od uznania organów administracji – ocenia mecenas Edyta Niemyska.