Obecnie na terenie kraju funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, założonych na obszarach, które odnotowywały wysoki wskaźnik bezrobocia. Nowe przepisy spowodują, że dotychczasowy sposób wydawania zezwoleń całkowicie się zmieni. Inwestorzy będą mogli w dowolnym miejscu zakładać swoje przedsiębiorstwa i korzystać z ulg podatkowych od 9 do nawet 15 lat, a działając na terenie obecnych SSW ten okres zostanie wydłużony do 20 lat.

Większe ulgi i większa elastyczność spowodują jednak nałożenie nowych zobowiązań na przedsiębiorców. Wielkość ulgi będzie zależna nie tylko od liczby nowych miejsc pracy, ale również od tego czy inwestor spełni kryteria jakościowe nałożone przez rząd (takie jak lokalizacja przedsięwzięcia, warunki zatrudnienia, innowacyjność inwestycji). Jak wynika z analiz Ministerstwa Rozwoju i Narodowego Banku Polskiego w ciągu 10 lat ma powstać 157 tys. miejsc pracy.

Plany ministerstwa należy ocenić jako korzystne dla inwestorów, zwłaszcza dla sektora produkcyjnego. Warto jednak zastanowić się, który z systemów jest dla konkretnego przedsiębiorcy bardziej odpowiedni i nie zwlekać ze złożeniem wniosku o zezwolenie. Bowiem już od 1 stycznia 2018 r. mogą obowiązywać wyłącznie nowe zasady.

Edyta Niemyska