„Dlatego, tak jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały. Jak prawo karne, które działa wobec tych, którzy prawo łamią. I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać zanadto„. To słowa profesor Ewy Łętowskiej sprawującej nadzór merytoryczny nad czwartą edycją, w której udział wzięło:

•         598 prawników i prawniczek,

•         391 szkół i innych instytucji, w których przeprowadzone zostały spotkania,

•         45 000 uczniów i uczennic z całej Polski.

LSW także miało w tym swój mały wkład. Milena Bogdanowicz, Katarzyna Ciepiela, Wojciech Dec, Katarzyna Lejman, Piotr Nikołajuk, Karolina Skrzypczyk, Maciej Ślusarek i Sandra Wieczorek poprowadzili lekcje dla ponad 400 uczniów na terenie Katowic, Mikołowa, Częstochowy i Warszawy w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach:

•         III LO im. Dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie,

•         IV LO im. Generała S. Maczka w Katowicach,

•         I LO im. Karola Miarki w Mikołowie,

•         SP i Gimnazjum nr 16 w Stołecznym Towarzystwie Oświatowym w Warszawie,

•         XL LO im. Stefana Żeromskiego w Warszawie,

•         Gimnazjum Społecznym nr 20 w Warszawie,

•         VII LO im. J. Słowackiego w Warszawie,

•         Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 w Warszawie.

Patronat honorowy nad „Tygodniem Konstytucyjnym” objął Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, a nadzór merytoryczny nad całym wydarzeniem pełniła profesor Ewa Łętowska.