Realizacja produkcji filmowych, telewizyjnych i reklamowych w okresie epidemii

Kolejna zmiana przepisów regulujących ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z występowaniem stanu epidemii COVID-19, przyniosła wyjaśnienie w zakresie wątpliwości, dotyczących możliwości realizacji w okresie epidemii produkcji filmowych, telewizyjnych i reklamowych. Zgodnie z treścią obowiązującego od 31.03.2020 roku, Rozporządzenia Rady Ministrów, dopuszczalne jest realizowanie zaplanowanych planów zdjęciowych, postprodukcji  i wykonywania działalności przez producentów z branży audiowizualnej – nie zostały one bowiem ograniczone w prowadzeniu działalności. Podmioty zajmujące się produkcję filmów kinowych, nagrań wideo, programów telewizyjnych (seriali telewizyjnych, programów dokumentalnych) i reklam telewizyjnych są bowiem sklasyfikowane w klasach PKD 59.11 i 59.12.

Czasowe ograniczenia

Czasowemu ograniczeniu podlega m.in. prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalność klubów filmowych (PKD 59.14.). Jednocześnie ograniczeniu podlega działalność twórcza związana ze zbiorowymi formami kultury i rozrywki – wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, działalność koncertowa (PKD 90.0).

Każdy pracodawca powinien jednak pamiętać, o zapewnieniu dodatkowych środków bezpieczeństwa swoim pracownikom: stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Autor:

Piotr Nikołajuk, adwokat, praktyka własności intelektualnej.

image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)