Kilka lat temu rządzący wdrożyli starania dążące do objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT, ale po silnym nacisku odstąpili od tego pomysłu, wprowadzając objęcie CIT „jedynie” spółek komandytowo-akcyjnych.

Dnia 16 września 2020 r., opublikowano zapowiedziany zaledwie kilka dni wcześniej projekt ustawy diametralnie zmieniającej zasady opodatkowania podatkiem CIT.

W skrócie projekt przewiduje, że spółki komandytowe, a także niektóre spółki jawne miałyby zostać objęte opodatkowaniem CIT i to już od 1 stycznia 2021 r.

Na ten moment projekt zakłada np. zwolnienie do 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, jednak nie więcej niż 60.000 zł w danym roku podatkowym, co w większości przypadków i tak będzie skutkowało dla Państwa realnym zwiększeniem ekonomicznego ciężaru podatku.

Monitorujemy prace nad projektem ustawy, który chcielibyśmy wierzyć, że będzie podlegał modyfikacjom w wyniku nacisków wynikających z konsultacji projektu.

O istotnych krokach na drodze legislacyjnej tego projektu będziemy Państwa informować.

Autor

Michał Krysik - doradca podatkowy, Wspólnik w ALLIN TAX Sp. z o.o. - partner współpracujący z kancelarią LSW.

logo lsw.png (10 KB)