Tarcza antykryzysowa Pomoc oferowana przedsiębiorcom.jpg (185 KB)

O wsparcie oferowane przez polskie instytucje mogą się ubiegać przedsiębiorstwa czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą, definiowane jako mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Porównanie takich danych jak:

  • liczba osób zatrudnionych
  • roczny obrót
  • całkowity bilans roczny

umożliwi ustalenie czy prowadzone przedsiębiorstwo będzie kwalifikowane jako mikro, małe, średnie czy duże.

Więcej w kompendium:

Tarcza antykryzysowa Pomoc oferowana przedsiębiorcom - PDF.

image003_0f4ac0ee-6d47-44a0-83bd-6e340afab271.jpg (11 KB)