AdobeStock_279619074.jpeg (1.92 MB)

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - ETAPY POSTĘPOWANIA

  1. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.
  2. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości (ustanowienie syndyka, wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelności oraz praw i roszczeń).
  3. Ustalenie przez syndyka stanu zobowiązań masy upadłości oraz stanu masy upadłości.
  4. Wybór sposobu i przeprowadzenie przez syndyka likwidacji masy upadłości.
  5. Przedstawienie przez syndyka propozycji sposobu zakończenia postępowania (plan spłaty / umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty / warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty / odmowa oddłużenia).
  6. Zakończenie postępowania – postanowienie sądu o podziale funduszy masy upadłości i ustaleniu planu spłaty wierzycieli, chyba że sąd uzna, iż zachodzą przesłanki do umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty lub do warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty albo do odmowy oddłużenia.
     

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt.

Autor: Bartosz Nowicki – adwokat, doradca restrukturyzacyjny w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

LSW_LOGO_PELNE_RGB.jpg (55 KB)