50% koszty uzyskania przychodów dotychczas były stosowane w umowach m.in. z freelancerami, grafikami, twórcami haseł i tekstów reklamowych. Od nowego roku nie będzie możliwe tak powszechne korzystanie z tego przywileju, co zasadniczo odbije się na rozliczeniach z tymi osobami.

Ustawodawca wprawdzie podwaja dotychczasowy limit dla 50% KUP, ale na nic się to może zdać z uwagi na to, że wprowadza „katalog” podatników mogących korzystać z tego przywileju.

W planowanym kształcie przepis dotyczący 50% kosztów uzyskania będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:

•         twórczej w zakresie: architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

•         badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

•         artystycznej w dziedzinie: sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie: dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

•         w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

•         publicystycznej.

Wstępna analiza pozwala na wysnucie wniosku, że wolą ustawodawcy było wyeliminowanie „twórców komercyjnych” z kręgu uprzywilejowanych. Z drugiej strony wydaje się, że część twórców reklamowych, np. twórca sztuk plastycznych (grafik, twórca storyboardu) czy scenarzysta utworu audiowizualnego (np. spot reklamowy to także utwór audiowizualny), będzie mogła zachować te uprawnienia. Niemniej z uwagi na brak precyzyjnego wskazania w ustawie, chcąc uniknąć ryzyka podatkowego w tym zakresie, rekomendowane będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia takiej możliwości.

Mamy świadomość, że wprowadzana zmiana jest istotna zarówno z Państwa punktu widzenia, jak i Państwa współpracowników, jak również będzie wymagała podjęcia odpowiednich działań dostosowawczych.

W kuluarach mówi się o konieczności wprowadzenia „nowelizacji do nowelizacji”, przy czym, o ile rzeczywiście do tego dojdzie, nie wiadomo, czy ustawodawca przywróci możliwość odliczania 50% kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich twórców, czy może tylko poszerzy wprowadzany katalog.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji.