ZUS kwestionuje umowy o dzieło (co do zasady nie podlegające oskładkowaniu) i kwalifikuje je jako umowy zlecenia, a nawet umowy o pracę. Taka kwalifikacja niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe – ZUS wydaje decyzję o konieczności zapłaty wraz z odsetkami zaległych składek z tytułu wskazanych umów. W razie wątpliwości ZUS może przesłuchać obie strony, aby ustalić faktyczne warunki na jakich umowach jest wykonywana. Dlatego treść umowy jest niezwykle ważnym elementem, mogącym zaważyć na wstępnej ocenie ZUS-u. Od decyzji urzędników można się odwołać jedynie na drodze sądowej.

Poważne konsekwencje takiej kontroli mogą zostać zminimalizowane wskutek przeprowadzenia audytu, który wskaże czy umowy cywilnoprawne zostały prawidłowo sformułowane.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą KONTAKT.

Anna Stykowska-Sikora, adwokat i ekspert ds. prawa pracy w Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.