Media i ochrona renomy

We współczesnym świecie media odgrywają olbrzymią rolę. Dostarczane przez nie informacje i opinie potrafią zbudować lub zniszczyć wizerunek osób fizycznych oraz renomę korporacji i mniejszych firm. Jak wszyscy dzisiaj, również one działają pod nieustającą presją czasu. Powoduje to niestety, że w ich materiałach pojawiają się błędne informacje, negatywnie wpływające na postrzeganie ich bohaterów.

Praktyka ekspertów LSW dzieli się w tej dziedzinie na dwa obszary. Pierwszy z nich to usługi doradcze w sytuacjach kryzysowych, dotyczące sposobów reagowania i aktywnego chronienia renomy podmiotów gospodarczych i wartości marek ich produktów lub usług. W sytuacji, gdy jest to konieczne, obejmują one również postępowania przed sądami cywilnymi i karnymi.

Drugi obszar to ochrona wizerunku i dobrego imienia osób z pierwszych stron gazet. Prawnicy LSW dali się wielokrotnie poznać jako skuteczni reprezentanci swoich klientów – zarówno w trakcie negocjacji, jak i na sali sądowej podczas głośnych, wygranych procesów.

Maciej Kubiak Adwokat, Wspólnik Własność intelektualna
Maciej Ślusarek Adwokat, Wspólnik Własność intelektualna
Paweł Baran Radca prawny Prawo korporacyjne
Katarzyna Ciepiela Adwokat Własność intelektualna
Maria Dżaluk Prawnik, aplikant adwokacki Własność intelektualna
Karolina Kucharska Prawnik, aplikant adwokacki Własność intelektualna
Hanna Marcinkiewicz Adwokat Własność intelektualna
Piotr Nikołajuk Adwokat Własność intelektualna
Marta Żemajtis Radca prawny Własność intelektualna

Obrona prawa do prywatności

Zespół LSW poprowadził sprawę jednej z najlepszych polskich wokalistek przeciwko tabloidowi, dotyczącą publikacji opisującej wrażliwe aspekty życia prywatnego. Warszawski Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku klientki i zakazał dziennikarzom śledzenia gwiazdy. Była to sprawa szeroko komentowana w mediach, a wyrok istotnie wpłynął na działalność paparazzich w naszym kraju.

Ochrona renomy wiodącej firmy z branży energetycznej

W tej skomplikowanej sprawie, dotyczącej granic dozwolonej krytyki dziennikarskiej oraz wolności słowa, Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko złożonej przez LSW apelacji, zgodnie z którym nierzetelne działania dziennikarzy, jednostronne, nieudowodnione informacje, nie mogą być uznane za mieszczące się w granicach dozwolonej krytyki, jeśli ich treść narusza dobra osobiste innych osób, a w szczególności ich dobre imię.

Ochrona renomy koncernu farmaceutycznego

Zespół LSW reprezentował międzynarodowy koncern farmaceutyczny w sprawie naruszenia jego dóbr osobistych. Sprawa dotyczyła wypowiedzi na temat obecności i działalności koncernu na rynku polskim oraz oferowanych produktów i ich skuteczności. Sprawa zakończyła się uwzględnieniem w całości stanowiska Klienta przez Sąd Najwyższy.

Dobra osobiste dziennikarzy

Prawnicy LSW reprezentowali parę znanych dziennikarzy w ich sporze z jednym z tabloidów. Sąd I instancji uznał, że seria publikacji stanowiła naruszenie ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności. Wyrok nakładał na pozwanego konieczność opublikowania przeprosin, zakaz dalszego naruszania prywatności, spokoju i poczucia bezpieczeństwa powodów oraz wysoką kwotę zadośćuczynienia.

Naruszenie dobrego imienia dużej spółki akcyjnej

Zespół LSW bronił dobrego imienia dużej spółki akcyjnej, której w publikacji prasowej zarzucono nadmierne bazowanie na funduszach państwowych, niekompetentne zarządzanie oraz wykorzystywanie znajomości osób zarządzających spółką do rozwijania jej działalności. Prawnicy wykazali nie tylko nieprawdziwość twierdzeń zawartych w publikacjach prasowych, ale także poważne złamanie reguł warsztatu dziennikarskiego: publikacje nie zachowały zasady bezstronności, a przedstawiciele opisywanego podmiotu nie otrzymali szansy przedstawienia swojego stanowiska wobec stawianych zarzutów. Konieczna stała się ingerencja sądu, który wydał zarządzenie tymczasowe, który nakazał usunięcie artykułów z portalu internetowego. Następnie zawarta została ugoda w pełni uwzględniająca oczekiwania spółki akcyjnej, której LSW broniło.

Renoma stacji TV

Firma prawnicza LSW reprezentowała jedną z największy stacji telewizyjnych w Polsce w sporze o ochronę dóbr osobistych. Jej przedmiotem były publikacje w poczytnym dzienniku. Władzom nadawcy oraz redaktorom programów informacyjnych zarzucono działania nieetyczne i niezgodne z prawem. Sprawa zakończyła się ugodą uwzględniającą żądania Klienta LSW.

Kryzys medialny

LSW świadczyła doradztwo prawne dla jednego z banków w zakresie zarządzania kryzysem medialnym. Sytuacja została wywołana na skutek ujawnienia materiałów opisujących rzekomo nielegalne działania pracowników i współpracowników Banku wobec Klientów.

Ochrona wolności wypowiedzi prasy

Eksperci LSW wielokrotnie skutecznie występowali po stronie mediów, którym bezpodstawnie zarzucano naruszenie dóbr osobistych materiałami prasowymi. Stawką w tych sprawach były nie tylko ewentualne odszkodowania, ale przede wszystkim narażenie na szwank reputacji poszczególnych redakcji.

Ochrona renomy dewelopera

LSW prowadzi proces związany z naruszeniem dóbr osobistych dużej międzynarodowej firmy deweloperskiej. Nieprawdziwe informacje na jej temat zostały opublikowane przez portal internetowy. Prawnicy LSW przygotowali wniosek o zabezpieczenie roszczeń, złożyli pozew oraz występują w tej sprawie przed sądem. Sąd wydał w terminie 7 dni wniosek o nakazanie usunięcia spornych informacji z internetu na czas trwania sporu. Następnie zapadł wyrok – już prawomocny – potwierdzający, że artykuły mają zostać usunięte, ponadto konieczne było ogłoszenie przeprosin i wpłata na cel charytatywny.

Państwowa instytucja kultury vs poczytny tygodnik opinii

Prawnicy LSW bronili przed sądem dobrego imienia wiodącej państwowej instytucji kultury. W artykule prasowym zarzucono organizacji między innymi prowadzenie nieprzejrzystej polityki finansowej i kierowanie się niejasnymi kryteriami oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie. Sąd I instancji przychylił się do żądania sprostowania, publikacji przeprosin oraz wpłaty na cel społeczny. Orzeczenie zostało zatwierdzone przez Sąd II instancji i stało się prawomocne.

Specjalizacje

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved