Branża kreatywna i twórcy

Prawnicy LSW doradzają pomysłodawcom i wykonawcom dzieł oraz twórcom, których dobra niematerialne wymagają zabezpieczenia i ochrony prawnej. Do grona klientów LSW należą w szczególności:

  • Agencje reklamowe i Public Relations oraz domy mediowe
  • Artyści i ich agenci
  • Wydawnictwa muzyczne, książkowe i prasowe
  • Producenci filmowo-telewizyjni
  • Organizatorzy imprez kulturalnych i sportowych
  • Organizatorzy konkursów i gier losowych
  • Moda i design
Agencje reklamowe i Public Relations oraz domy mediowe

LSW świadczy usługi na rzecz uczestników szeroko pojętego rynku reklamy, w tym dla agencji reklamowych, domów produkcyjnych, domów mediowych, agencji eventowych, firm PR-owych, studiów DTP, agencji interaktywnych i internetowych, a także innych współtwórców materiałów reklamowych oraz organizacji działających w branży reklamowej. Zespół LSW przygotowuje, opiniuje i negocjuje umowy na wszystkich szczeblach współpracy, opiniuje koncepcje kampanii reklamowych oraz doradza w zakresie wrażliwych i wymagających spełnienia szeregu prawnych wymogów działań reklamowych, marketingowych i promocyjnych.

Szczególnej wiedzy wymaga pomoc przy promocji i reklamie produktów sensytywnych - tytoniu, alkoholu i medykamentów. Wiele kampanii tego rodzaju powstawało przy aktywnym wsparciu LSW.

Niestety na rynku reklamy zdarzają się spory. LSW reprezentuje klientów w sporach związanych z naruszeniem praw autorskich, a także w sporach pomiędzy konkurentami w oparciu o przepisy chroniące uczciwą konkurencję. Ze względu na przepisy chroniące konsumentów, reprezentuje także klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i w postępowaniach przed Radą Reklamy.

Dla rynku reklamy LSW pracuje już ponad 18 lat. Wiedza prawna i doświadczenie powodują, że prawnicy LSW już od wielu lat prowadzą wykłady na temat prawa reklamy w Szkole Reklamy prowadzonej przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR (www.sar.org.pl).

Artyści i ich agenci

Prawnicy LSW współpracują z podmiotami ze świata showbusinessu i rozrywki, do grona których należą w szczególności aktorzy, artyści, piosenkarze, instrumentaliści, zespoły muzyczne, modele, jak również agenci wyżej wymienionych osób. Do zadań LSW należy tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów pomiędzy artystami a wydawcami muzycznymi, artystami a właścicielami tradycyjnych i nowych mediów, reklamodawcami a publisherami, modelami i aktorami a ich agencjami lub producentami. Prawnicy LSW pomagają także powszechnie znanym osobom w opracowywaniu korzystnych dla nich treści zgód i zezwoleń na wykorzystanie dóbr osobistych w mediach i reklamie oraz tworzą i negocjują umowy dotyczące merchandisingu.

Wydawnictwa muzyczne, książkowe i prasowe

Zespół LSW współpracuje z wieloma wydawnictwami, którym zapewnia kompleksową obsługę prawną, w tym tworzy standardy dokumentów i procedur koniecznych w każdym wydawnictwie oraz umowy pomiędzy wykonawcami a wydawnictwami.

Pracując dla rynku wydawniczego prawnicy LSW pomagają nie tylko w budowaniu relacji prawnych z autorami, wykonawcami i zagranicznymi wydawcami, ale także pomagają w tworzeniu modeli biznesowych, transakcjach przejmowania tytułów, redakcji i kontentu.

Producenci filmowo-telewizyjni

Prawnicy LSW świadczą usługi prawne na rzecz osób i podmiotów w ramach całego środowiska filmowego i medialnego, w tym w szczególności na rzecz producentów filmów, reklam, seriali, operatorów, reżyserów, scenarzystów, script doctorów, aktorów, kierowników produkcji, lektorów, studiów produkcyjnych, podmiotów finansujących produkcję i zabezpieczających takie finansowanie, podmiotów zainteresowanych product placementem i sponsoringiem, nadawców telewizyjnych i radiowych oraz właścicieli i podmioty zarządzające mediami interaktywnymi i cyfrowymi. Zespół uczestniczy we wszystkich etapach powstawania filmu, od pomocy na etapie tworzenia scenariusza i eliminowania zagrożeń, przez opracowanie najlepszej formy prawnej koprodukcji, opracowanie i negocjowanie dokumentów oraz przygotowywanie i negocjowanie umów ze wszystkimi twórcami filmu.

Wieloletnia praca dla rynku TV i filmowego spowodowała, że prawnicy LSW prowadzą szkolenia z prawa filmowego w ramach szkoleń Krajowej Izby Producentów Filmowych. Szkolenia te obejmowały m.in.:

• Umowy z artystami wykonawcami i współtwórcami filmu

• Prawne ramy współpracy w procesie produkcji filmu oraz finansowanie produkcji filmowej

• Lokowanie produktu (product placement) oraz sponsoring w filmie i programie tv

• Włączenia gotowych utworów / przedmiotów praw pokrewnych do filmu

• Tajniki umów z twórcami scenariusza w ramach developmentu

• Underlying rights - prace literackie jako podstawa dzieła audiowizualnego

• Konflikt między producentem a współtwórcami

• Umowy dystrybucyjne

• Odpowiedzialność producenta przy produkcji i eksploatacji filmu

• Development w procesie produkcji filmu (underlying rights, chain of title, clearance scenariusza, umowy opcji, adaptacje, jak ułożyć współpracę z partnerami na tym etapie, etc)

• Prawne ramy współpracy w procesie produkcji filmu oraz finansowanie produkcji filmowej (umowy inwestycyjne, koprodukcyjne, umowy z telewizjami, formy i modele współpracy, rozliczenia, prawa i obowiązki stron, etc)

Organizatorzy imprez kulturalnych i sportowych

LSW zapewnia kompleksową obsługę wydarzeń medialnych, imprez masowych oraz koncertów i festiwali (zarówno polskich jak i zagranicznych). Prawnicy firmy prowadzą i wspierają klientów w negocjacjach, opracowywaniu kontraktów oraz dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia tego rodzaju wydarzeń i imprez.

Organizatorzy konkursów i gier losowych

Prawnicy LSW opiniują oraz badają zgodność z prawem nowych koncepcji gier losowych, konkursów, programów lojalnościowych oraz innych akcji marketingowych. W ramach swojej praktyki opracowują projekty regulaminów gier losowych, konkursów oraz programów lojalnościowych, pomagają klientom uzyskiwać zezwolenia na urządzanie gier losowych, w tym w szczególności loterii promocyjnych.

Pomoc przy takich działaniach związana jest często z kwestiami dotyczącymi nowych technologii, przetwarzania danych osobowych. Ze względu na częste braki i rozbieżności legislacyjne przydatne jest wieloletnie doświadczenie LSW w takich działaniach.

Moda i design

Świat mody i wzornictwa łączy w sobie wiele dziedzin prawa i różne zagadnienia związane z własnością intelektualną. Prawnicy LSW, znając realia i zasady funkcjonowania rynku mody i designu, pomagają w przygotowaniu umów niezbędnych do prowadzenia działalności na tym rynku, w tym umów licencyjnych, umów z modelami, umów o wykorzystanie wizerunku, umów dotyczących organizacji pokazów mody, uczestnictwa celebrytów w eventach czy współpracy pomiędzy popularnymi markami odzieżowymi a uznanymi projektantami. Wspierają także klientów w tworzeniu strategii ochrony projektów i marek, świadcząc pomoc między innymi w uzyskiwaniu praw wyłącznych, w tym w rejestracji znaków towarowych oraz doradzają i prowadzą działania prawne w sytuacji naruszeń praw modeli, projektantów i producentów.

Maciej Kubiak Adwokat, Wspólnik Własność intelektualna
Maciej Ślusarek Adwokat, Wspólnik Własność intelektualna
Paweł Baran Radca prawny Prawo korporacyjne
Adrian Chodyna Prawnik, aplikant adwokacki Własność intelektualna
Katarzyna Ciepiela Adwokat Własność intelektualna
Maciej Dudek Radca prawny Własność intelektualna
Maria Dżaluk Prawnik, aplikant adwokacki Własność intelektualna
Michał Klimowicz Adwokat Prawo korporacyjne
Michał Krysik Doradca podatkowy Podatki
Karolina Kucharska Prawnik, aplikant adwokacki Własność intelektualna
Katarzyna Lejman Adwokat Własność intelektualna
Hanna Marcinkiewicz Adwokat Własność intelektualna
Paweł Myrda Adwokat Własność intelektualna
Bartosz Mysiak Radca prawny Własność intelektualna
Piotr Nikołajuk Adwokat Własność intelektualna
Paulina Rudowicz-Jastrzębska Radca prawny Prawo korporacyjne
Anna Stykowska-Sikora Adwokat Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Konrad Wyszyński Prawnik Własność intelektualna
Marta Żemajtis Radca prawny Własność intelektualna

Nowy model cyfrowej telewizji dla znaczącego wydawcy prasy

Zaangażowanie zespołu LSW przy tej sprawie polegało na opiniowaniu projektu pod kątem zgodności z prawem polskim i prawem europejskim, wypracowaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko prawne oraz przygotowaniu dokumentów związanych z tworzeniem struktury prawnej i organizacyjnej telewizji.

Prawa autorskie dla Polskiego Radia

Prawnicy LSW stworzyli i negocjowali komplet umów generalnych z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, opracowali nowy model współpracy z OZZ w zakresie tradycyjnego nadawania oraz korzystania z utworów i wykonań w Internecie i innych nowych polach eksploatacji.

„W ciemności” – polski kandydat do Oscara

Dla polskiego koproducenta, Studia Filmowego Zebra, LSW prowadziła kompleksową obsługę prawną polsko-kanadyjsko-niemieckiej koprodukcji filmowej pod tytułem “W ciemności” („In Darkness”) w reżyserii Agnieszki Holland. W 2012 roku film był nominowany do Oskara w kategorii filmu nieanglojęzycznego. W ramach tego projektu prawnicy LSW negocjowali między innymi umowę koprodukcyjną, zasady recoupmentu, umowę z reżyserem, umowę na światową dystrybucję filmu, umowę z collective agentem, jak również przygotowywał umowy z aktorami i realizatorami oraz weryfikowali dokumenty składające się na tzw. chain of title. Służyli również bieżącym doradztwem polskiemu producentowi w różnych kwestiach prawnych związanych z procesem developmentu, produkcji i postprodukcji filmu oraz jego eksploatacją.

Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego

Firma prawnicza LSW stworzyła fundamenty prawne (statuty, regulaminy i inne dokumenty) do działania Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego w Polsce. Jego zadaniem jest rozpatrywanie sporów w branży filmowej, reklamowej i innych – tam, gdzie tworzone są lub wykorzystywane prawa na dobrach niematerialnych. Sąd ten jest pionierskim rozwiązaniem na skalę europejską.

Akcja społeczno-edukacyjna „13 grudnia”

Z ramienia Wydawnictwa Literackiego i jego autora zespół LSW współpracował między innymi z Instytutem Pamięci Narodowej i Narodowym Centrum Kultury przy organizacji akcji „13 grudnia”. Był to szereg różnorodnych działań o charakterze społeczno-edukacyjnym. Obsługa prawna polegała przede wszystkim na przygotowaniu i negocjowaniu umów prawno-autorskich z twórcami oraz partnerami akcji.

Rozpowszechnianie dzieł muzycznych przez wydawcę prasy

LSW broniła prezesa spółki giełdowej wydającej prasę w procesie o rozpowszechnianie utworu słowno-muzycznego w postaci insertu do gazety. Proces zakończył się uniewinnieniem oskarżonego.

Nieuczciwa konkurencja

Prawnicy LSW brali udział w odzyskiwaniu przejętej przez międzynarodowy koncern dużej i dobrze funkcjonującej firmy marketingowej poprzez przejęcie władz, personelu i klienteli z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Naruszenie zasad polegało na namawianiu personelu i klientów do przejścia do nowej firmy. Odbywało się to jednak z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa i innych zasad etycznych rynku. Użycie instrumentów prawnych, w tym działań sądowych, wiedzy biznesowej i doświadczenia w sektorze IT doprowadziło do wypłaty przez koncern gigantycznego odszkodowania w pełni rekompensującego przejętą firmę.

Optymalizacja podatkowa

Specjaliści LSW są autorami bezpiecznych i funkcjonujących rozwiązań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych, w tym wykorzystujących spółkę komandytowo-akcyjną, jak również spółki z siedzibą w krajach o przyjaznym systemie podatkowym. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu zespół LSW zbudował i wdrażał struktury umożliwiające optymalizację podatkową, w tym między innymi wykorzystujące znak towarowy (dla spółki Ferrum S.A. czy IMM sp. z o.o.).

Agencje reklamowe i Public Relations oraz domy mediowe

Obsługa reklamowa największego banku w Polsce

Na zlecenie największego banku w Polsce, prawnicy LSW stworzyli system nowatorskich umów o kompleksową obsługę reklamową przez wybrane agencje reklamowe. Zespół wspierał bank również w procesie negocjacji tych umów.

Zasady współpracy agencji reklamowych z aktorami dla SAR

Na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, prawnicy LSW stworzyli wzorcową umowę opisującą zakres i zasady wzajemnych relacji agencji reklamowych z aktorami występującymi w reklamach. Umowa ta usprawnia i standaryzuje współpracę i zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawami na dobrach niematerialnych w tym zakresie.

Granice ochrony autorskiej oraz dozwolonego użytku

LSW uczestniczy w precedensowym dla polskiego rynku sporze pomiędzy jedną z największych agencji interaktywnych a wydawcą prasy. Jego przedmiotem jest możliwość wykorzystywania w Internecie – w celach informacyjnych – przedruków z publikatorów drukowanych. Kwestie rozważane przez sąd to między innymi granice ochrony autorskiej prostych informacji prasowych oraz zasada dozwolonego użytku (fair use doctrine).

Podatek u źródła przy produkcji reklamowej

Prawnicy LSW z sukcesem reprezentowali klientów z branży reklamowej w sporze z Urzędem Kontroli Skarbowej dotyczącym konieczności pobierania podatku u źródła od należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów z siedzibą poza granicami RP.

Gwiazdy Hollywood w reklamie

Firma prawnicza LSW reprezentowała agencje reklamowe i ich klientów w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu kontraktów ze znanymi postaciami ze świata filmu, telewizji i muzyki na potrzeby ich udziału w reklamach. Prawnicy LSW obsługiwali prawnie agencje reklamowe podczas negocjacji i współpracy między innymi z 4 gwiazdami Hollywood klasy A, które wystąpiły w reklamach telewizyjnych, billboardowych, prasowych i wizerunkowych w Polsce.

Artyści i ich agenci

Obrona prawa do prywatności

Zespół LSW poprowadził sprawę jednej z najlepszych polskich wokalistek przeciwko tabloidowi, dotyczącą publikacji opisującej wrażliwe aspekty życia prywatnego. Warszawski Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku klientki i zakazał dziennikarzom śledzenia gwiazdy. Była to sprawa szeroko komentowana w mediach, a wyrok istotnie wpłynął na działalność paparazzich w naszym kraju.

Zasady współpracy agencji reklamowych z aktorami dla SAR

Na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, prawnicy LSW stworzyli wzorcową umowę opisującą zakres i zasady wzajemnych relacji agencji reklamowych z aktorami występującymi w reklamach. Umowa ta usprawnia i standaryzuje współpracę i zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawami na dobrach niematerialnych w tym zakresie.

Obrona praw autorskich spadkobierców

Spór spadkobierców z fabryką dotyczył bezprawnego wykorzystania wizerunku postaci, będącej bohaterem książki dla dzieci, przy tworzeniu zabawki. Dzięki pracy LSW możliwe było uzyskanie zabezpieczenia w formie wstrzymania produkcji. Sprawa zakończyła się podpisaniem ugody, na podstawie której pozwana fabryka zobowiązała się do podziału zysku ze sprzedaży zabawek.

Fonografia

LSW przygotowywało wydanie płyty przez jednego z najbardziej znanych twórców i producentów polskiej sceny rozrywkowej. Konieczne było stworzenie ram prawnych przedsięwzięcia, czyli umów z wykonawcami i nabycia praw, umowy z dystrybutorem, umów ze sponsorami oraz ułożenie relacji ze wszystkimi właściwymi organizacjami zbiorowego zarządu.

Wydawnictwa muzyczne, książkowe i prasowe

Wprowadzenie spółki Platforma Mediowa Point Group na GPW

LSW zapewniło całościową obsługę prawną procesu wprowadzenia PMPG S. A., wydawcy między innymi tygodnika "Wprost" i miesięcznika ?Film?, przeprowadzonego metodą przejęcia innej, notowanej już na warszawskim parkiecie spółki.

Google Books

Prawnicy LSW reprezentowali licznych polskich wydawców książek w sprawie ich ewentualnego przystąpienia do ugody w sprawie projektu Google Books. Celem ugody negocjowanej przez amerykańskich wydawców i autorów z firmą Google, a następnie rozszerzonej na skutek objęcia jej class action wydawców i autorów z całego świata, było objęcie prawem do digitalizacji całego światowego księgozbioru. Ze względu na zgłoszone zastrzeżenia i wątpliwości co do skuteczności ugody w relacjach międzynarodowych oraz co do obaw nadmiernego uprzywilejowania Google na rynku e-booków, ugoda nie została zatwierdzona zgodnie z zastrzeżeniami Klientów LSW.

Producenci filmowo-telewizyjni

Formaty telewizyjne

Prawnicy LSW opiniowali i negocjowali umowy dotyczące korzystania z zagranicznych formatów telewizyjnych, negocjowali umowy na nabycie i korzystanie z praw dodatkowych (praw merchandisingowych, interaktywnych, telefonicznych) oraz doradzali w zakresie tworzenia i ochrony elementów formatu, jak również produkcji programów telewizyjnych oraz organizacji konkursów z nimi związanych i tworzenia ram prawnych takich przedsięwzięć medialnych. LSW współpracowało między innymi przy takich formatach realizowanych w Polsce, jak „Voice of Poland”, „Top Model”, „Jak Oni Śpiewają”, ”Kocham Cię Polsko”, „Szymon Majewski Show” oraz wielu innych.

Koprodukcje filmowe

Prawnicy LSW współpracowali z jednym z najbardziej utytułowanych polskich studiów animacji filmowej w tworzeniu zasad współpracy przy trzech międzynarodowych koprodukcjach, w tym jednym projekcie dotyczącym tematyki Powstania Warszawskiego.

Organizatorzy imprez kulturalnych i sportowych

Tor kolarski PZKol

Prawnicy LSW świadczą usługi prawne dla Polskiego Związku Kolarskiego, obejmujące między innymi sprawę zadłużenia wobec generalnego wykonawcy toru kolarskiego w Pruszkowie. Na potrzeby tej sprawy Zespół LSW diagnozował problemy prawne oraz opracowywał strategie i taktyki postępowań sądowych.

Polski koncert w Londynie

Zespół LSW doradzał polskiej agencji STX Jamboree przy organizowaniu koncertu rodzimych artystów w Londynie. Prawnicy brali udział w negocjacjach w pełnym zakresie: od zorganizowania umowy ze sponsorem aż do zawarcia umów na promowanie, organizowanie i przeprowadzenie koncertu. Do zadań zespołu należało także opracowanie umów na najem stadionu oraz umów z artystami.

Polski Pawilon na EXPO 2010

Firma prawnicza LSW przygotowała umowy na scenariusz działań w Polskim Pawilonie oraz na animacje i wizualizacje, które były w nim prezentowane, opiniowała przygotowane przez Klienta filmy pod kątem wykorzystania w nich materiałów archiwalnych z kronik filmowych i prawa do wizerunku oraz pracowała nad umowami pomiędzy Klientem a twórcami filmów i podmiotami udzielającymi licencji do wykorzystywanych w nich fragmentów. Ponadto LSW przygotowało umowę na scenografię Polskiego Pawilonu oraz umowę na jej wykonanie z podwykonawcą chińskim.

Organizatorzy konkursów i gier losowych

World Cyber Games

Prawnicy LSW zapewnili kompleksową obsługę prawną jubileuszowej, dziesiątej edycji największego i najbardziej prestiżowego na świecie turnieju e-sportowego – World Cyber Games.

Moda i design

Naruszenie praw znanego projektanta mody

Zespół LSW doradzał znanemu polskiemu projektantowi mody w związku ze sprzedażą na internetowym serwisie aukcyjnym koszulek łudząco podobnych do tych produkowanych według przygotowanego przez niego projektu. Dzięki działaniom LSW koszulki imitujące dzieła projektanta zostały wycofane ze sprzedaży, a strony porozumiały się co do sposobu naprawy szkody poniesionej przez projektanta. 

Współpraca znanej projektantki mody oraz popularnej firmy odzieżowej

Zespół LSW brał udział w przygotowaniu umów, które umożliwiły podjęcie współpracy pomiędzy jedną z najbardziej znanych i cenionych polskich projektantek, a popularną marką odzieżową. Dzięki wsparciu LSW powstała limitowana kolekcja ubrań stworzona przez projektantkę dla znanego odzieżowego brandu.

Umowa licencyjna ze spadkobiercami znanego polskiego projektanta sztuki użytkowej

Prawnicy LSW pomogli doprowadzić do zawarcia umowy licencyjnej ze spadkobiercami znanego polskiego projektanta sztuki użytkowej tworzącego w latach 50. XX wieku. Dzięki tej współpracy jedna z firm działających na polskim rynku rozpoczęła ponowną produkcję zaprojektowanych przez artystę krzeseł, których design jest ceniony również współcześnie.

Specjalizacje

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved