LSW w Chambers Europe 2018

Zostaliśmy wyróżnieni w najbardziej prestiżowym rankingu prawniczym

Więcej

Nadchodzi rewolucja w ochronie danych osobowych

Pomagamy przedsiębiorcom w dostosowaniu firm do zmian w przepisach

Więcej

Zapraszamy na Blog IP

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o własności intelektualnej

Więcej

Nowa siedziba LSW przy ulicy Szarej 10

Zapraszamy do pięknej kamienicy na Powiślu

Więcej


Zapisz się do newsletteraAdministratorem Twoich danych osobowych jest Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szarej 10, 00-420 Warszawa.
Szanujemy Twoją prywatność dlatego przekazane nam dane nie będą przetwarzane i udostępniane poza LSW w innych celach niż ujęte w Regulaminie Newslettera. Szczegółowe postanowienia dotyczące naszego IP Bloga, w tym katalog Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdziecie Państwo w Regulaminie Newslettera.

Newsletter - lipiec 2018
Iga Świątek odniosła sukces na Wimbledonie

Jesteśmy dumni, że zespół prawników ds. prawa sportowego w LSW może wspierać Igę Świątek. 17-letnia tenisistka Legii Warszawa odniosła ogromny sukces wygrywając juniorski Wimbledon. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ wygranie tak prestiżowego turnieju jest niezwykle trudne. W Polsce nie odbywają się wysoko notowane zawody, przez co nie ma szans na dostęp do dzikich kart.
 
Prawnicy LSW stworzyli prawne ramy funkcjonowania tej młodej zawodniczki tenisowej. Opracowali również umowę z fundacją finansującą treningi i koszty udziału w turniejach.

Jak uwłaszczyć nieruchomość, gdy jej zarząd wynika z ustawy? Cz. II

W II części artykułu przeanalizowana zostanie sytuacja prawna nieruchomości, w stosunku do których nigdy nie został ustanowiony zarząd w formie decyzji administracyjnej czy umowy, lecz ex lege w formie nieujętej w przepisach, a mianowicie w formie regulacji ustawowej. Istnieją bowiem takie państwowe osoby prawne, którym ustawodawca na podstawie przepisów szczególnych, rangi ustawowej przekazał dane nieruchomości w zarząd. Najczęstszym przykładem są tu podmioty zarządzające infrastrukturą publiczną.

Czytaj dalej
Maciej Ślusarek broni autorów wystawy Muzeum II Wojny Światowej

W Gdańskim Sądzie Okręgowym rozpoczął się proces w obronie oryginalnego kształtu wystawy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Autorzy oryginalnej koncepcji nie zgadzają się na zmiany wprowadzone przez obecnego dyrektora placówki. Żądają powrotu wystawy do stanu wyjściowego i przeprosin. Twórców reprezentuje mecenas Maciej Ślusarek.

Czytaj dalej
Newsletter - czerwiec 2018
Dwóch nowych adwokatów i jeden radca prawny w LSW

Piotr Nikołajuk i Emil Tomaszewski to dwaj nowi adwokaci, a Sandra Wieczorek nowy radca prawny w naszym zespole. Rozwijali skrzydła w LSW podczas aplikacji, a dziś są już samodzielnymi prawnikami.

Mec. Piotr Nikołajuk specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, jak również prawa mediów i reklamy. Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów telewizyjnych i filmowych, agencji reklamowych oraz wydawnictw.

Mec. Emil Tomaszewski zajmuje się zagadnieniami z zakresu postępowania cywilnego oraz gospodarczego. Uczestniczy w projektach prowadzonych na rzecz podmiotów gospodarczych w postępowaniach upadłościowych i egzekucyjnych.

Z kolei mec. Sandra Wieczorek specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo reklamy oraz problematyka ochrony dóbr osobistych.

Prawo nigdy nie nadążało za technologią

Gdy mówimy nowe technologie, często intuicyjnie myślimy o przyszłości, o krzemowej dolinie, startupach technologicznych. Te naturalne skojarzenia są oczywiście poprawne, ale daleko niewystarczające. Pomijając nawet filozoficzne i naukowe dywagacje o naturze przyszłości, ze słynnym stwierdzeniem Alberta Einsteina, że różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest uparcie podtrzymywaną iluzją, nie sposób mieć wątpliwości, że nowe technologie to materia obecna tu i teraz.

Czytaj dalej
Sankcje karnoprawne spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości

Członkowie zarządu spółki kapitałowej (spółka z o.o. / spółka akcyjna), jako osoby uprawnione do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, jeżeli nie dopełnią obowiązku złożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, ponoszą nie tylko cywilnoprawną odpowiedzialność o charakterze majątkowym, ale narażają się również na odpowiedzialność karnoprawną.

Czytaj dalej
Jak uwłaszczyć nieruchomość, gdy jej zarząd wynika z ustawy?

W okresie PRL najczęstszą formą władania nieruchomością państwową był zarząd. Z uwagi na brak dostatecznej regulacji prawnej samej instytucji zarządu, przedsiębiorstwa państwowe przez lata nie mogły w pełni ustalić jakie nieruchomości wchodzą w skład ich składników majątkowych: co stanowi własność przedsiębiorstwa, a co własność państwową. Pod koniec lat 80., w ramach urynkowienia podmiotów obrotu gospodarczego ustawodawca zdecydował się na uwłaszczenie państwowych osób prawnych innych niż Skarb Państwa. W ten sposób podjęto próbę uporządkowania zastanej sytuacji prawnej i postanowiono wyposażyć państwowe osoby prawne w nieruchomości, którymi przez lata zarządzały.

Czytaj dalej
Newsletter - maj 2018
LSW audytorem największego konkursu branży kreatywnej

18 złotych, 47 srebrnych oraz 73 brązowych nagród zostało wręczonych w największym w Polsce konkursie kreatywnym KTR 2018.

28 maja, podczas jubileuszowej gali konkursu Klubu Twórców Reklamy, wręczono nagrody twórcom za ich kreatywność i najlepsze pomysły. To już 15. edycja konkursu KTR, w tym roku odbyła się w zmienionej formule. Jury spośród wszystkich prac nagrodzonych złotem wybrało najlepszą pracę w każdej kategorii: Craft, Design, Communication oraz najlepszą kampanię społeczną.

LSW po raz kolejny było audytorem i czuwało nad prawidłowym przebiegiem całego konkursu.  

LSW ponownie na konferencji World Link For Law

W Kopenhadze odbyło się spotkanie przedstawicieli niezależnych firm prawniczych z całego świata zrzeszonych w World Link For Law.

Współpraca w ramach WLL pomaga szybko rozwiązywać problemy naszych klientów wymagające współpracy z zagranicznymi prawnikami, takie jak: obsługa transakcji, zakładanie spółek i ich obsługa w innych krajach, czy dochodzenie należności od zagranicznych kontrahentów. Sprawy te można prowadzić sprawnie i dobrze, ponieważ do stowarzyszenia należą tylko sprawdzone firmy prawnicze.

WLL istnieje na rynku od ponad 30 lat i zrzesza ok 70 firm prawniczych, jest to jedno z największych stowarzyszeń tego typu na świecie.

Wspólnoty gruntowe wsi – sposób na inwestycje w ciekawej lokalizacji

Gdy słyszymy „wspólnota gruntowa wsi” często zastanawiamy się co ten zbitek słów oznacza. Jest to specyficzny twór, łączący ze sobą zagadnienia prawa nieruchomości i prawa spółek. Statystycznie każda ze wspólnot gruntowych posiada ok 20 hektarów, co stwarza duże możliwości inwestycyjne dla potencjalnych inwestorów chcących pozyskać atrakcyjne nieruchomości.

Czytaj dalej
LSW wyróżnione w IP Stars i Media Law International

Doradztwo LSW w zakresie prawa autorskiego zostało po raz kolejny docenione przez renomowany magazyn „Managing Intellectual Property”. W rankingu IP Stars 2018 wyróżniono nas w kategorii Copyright. Otrzymaliśmy również rekomendacje w najnowszym rankingu Media Law International.

„Managing Intellectual Property” od 20 lat rekomenduje najlepszych specjalistów w zakresie ochrony, eksploatacji oraz egzekwowania praw własności intelektualnej.

W Media Law International badania oparte są na obiektywnej analizie rynku, która koncentruje się wyłącznie na jednym obszarze praktyki, prawie mediów.

Małżeńska wspólność ustawowa – majątek wspólny i majątki osobiste małżonków

Chociaż pieniądze szczęścia nie dają (podobno), to jednak wiadomym jest, że szczęście sprzyja tym, którzy znają swoje prawa i dbają o swoje interesy. Z tego względu warto wiedzieć w jaki sposób zawarcie małżeństwa wpływa na stosunki majątkowe każdego z małżonków, co to jest małżeńska wspólność ustawowa, co składa się na majątek wspólny a co na majątki osobiste każdego z małżonków.

Czytaj dalej
Nowa forma spółki kapitałowej w obrocie handlowym

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje obecnie nad wprowadzeniem szeroko zakrojonych zmian w kodeksie spółek handlowych. Są one częścią pakietu „100 zmian dla firm – pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Choć projekt ustawy zmieniającej jest obecnie w fazie konsultacji, już teraz wywołuje wiele kontrowersji wśród specjalistów zajmujących się prawem gospodarczym.

Czytaj dalej
Newsletter - kwiecień 2018
Nowe Prawo przedsiębiorców

30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 30 marca 2018, poz. 646), która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa jest jednym z elementów reformy prawno-instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorców oraz wykonywanej przez nich działalności gospodarczej określonej jako tzw. konstytucja dla biznesu.

Czytaj dalej
Maciej Ślusarek otrzymał odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”

21 kwietnia odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, podczas którego mecenas Maciej Ślusarek otrzymał odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”. To zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia zawodowe, m.in. za długotrwałe, wzorowe wykonywanie zawodu adwokata, długotrwałą aktywność w samorządzie adwokackim lub działalność publiczną w obszarze praw i wolności obywatelskich.

Maciej Ślusarek od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był wieloletnim sędzią sądu dyscyplinarnego. Obecnie jest przewodniczącym komisji ds. etyki i tajemnicy adwokackiej.

Nowa ustawa transportowa dużo zmieni na rynku przewozów

W Ministerstwie Infrastruktury trwa opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Jak możemy wyczytać z jego uzasadnienia, ustawa ma na celu stworzenie jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów oraz wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczniejszą kontrolę prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników i podmioty z nimi współpracujące.

Czytaj dalej
Nowelizacja o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz likwidacja rejestru dłużników niewypłacalnych – to niektóre ze zmian, które zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja ustawy o KRS to wynik przeprowadzanej od dłuższego czasu reformy gospodarczej mającej na celu wprowadzenie szeregu ułatwień dla przedsiębiorców.

Czytaj dalej
LSW rekomendowane przez The Legal 500 w obszarze własności intelektualnej i rozwiązywania sporów

W tegorocznym rankingu The Legal 500 LSW ponownie zostało wyróżnione. Tym razem w dwóch obszarach: własności intelektualnej oraz rozwiązywania sporów. Dodatkowo Maciej Ślusarek, Maciej Kubiak oraz Katarzyna Ciepiela otrzymali indywidualne rekomendacje jako eksperci w obszarze własności intelektualnej, a Władysław Bieńkowski, Maciej Ślusarek i Maciej Kubiak wyróżnieni zostali w obszarze rozwiązywania sporów. Jako zespół zostaliśmy docenieni za prowadzenie ciekawych spraw m.in. za reprezentowanie twórców Muzeum II Wojny Światowej.

Czytaj dalej
Kredyt we frankach a podział majątku

Od dawna znane jest powiedzenie, że łatwiej jest rozwieść się z małżonkiem, niż z kredytem. W 2016 roku rozwiodło się aż 64 tysięcy par. Badania pokazują, że najczęściej rozstają się małżeństwa ze stażem od pięciu do dziewięciu lat, podczas gdy kredyty zawierane są na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Jak więc wygląda sytuacja byłych małżonków w obliczu nadal obciążającego ich wspólnego kredytu?

Czytaj dalej
Umowy cywilnoprawne pod ostrzałem ZUSU

ZUS zaczął weryfikować, czy umowy o dzieło i umowy zlecenia są zawierane zgodnie z ich przeznaczeniem. Firmy podlegające kontroli nie są wybierane przypadkowo, w wytypowaniu ich pomaga specjalny algorytm. To poważne wyzwanie dla całej branży kreatywnej. Temat wzbudził olbrzymie zainteresowanie wśród firm członkowskich zrzeszonych w SARZE i KIPIE. Podczas dwóch śniadań biznesowych ok. 60 osób dyskutowało o tym problemie, z którym cała branża reklamowa i filmowa musi się dzisiaj zmierzyć.

Czytaj dalej
Newsletter - marzec 2018
Maciej Ślusarek nominowany do tytułu prawnika Pro Bono

Konkurs Prawnik Pro Bono co roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik „Rzeczpospolita” ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom. W tym roku do konkursu Prawnik Pro Bono zgłoszono aż 24 osoby. Wyniki zostaną ogłoszone 23 kwietnia.

Ustawa o jawności życia publicznego w Radzie Ministrów

W tym roku należy spodziewać się ważnych zmian w przepisach dotyczących przedsiębiorców. W życie mają wejść 2 ustawy. Pierwsza z nich, to ustawa o jawności życia publicznego, nad którą pracuje Rada Ministrów. Druga, to nowa wersja już obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 12 marca przekazano ją Prezydentowi do podpisu. Obie ustawy znacząco wpłyną na politykę compliance przedsiębiorstw.

Czytaj dalej
Orły rozdane!

Jedne z najważniejszych nagród dla polskiej branży filmowej zostały rozdane. „Loving Vincent” otrzymał aż 2 nagrody, za najlepszy montaż i najlepszą scenografię. To kolejna nagroda, po Europejskich Nagrodach Filmowych i nominacji do Oscara, dla tej wyjątkowej produkcji, w której powstaniu mieliśmy swój udział. Bardzo się cieszymy i gratulujemy twórcom.

Wydaliśmy własną gazetę

„Nowe Technologie. RODO-IT-Gry” to nasz kolejny sposób komunikacji. Tym razem w bardziej tradycyjnej, papierowej formie. Możecie się Państwo zastanawiać, po co wydaliśmy gazetę, skoro mamy stronę internetową i prowadzimy LSW IP Bloga? Wyszliśmy z założenia, że jest to doskonała forma dotarcia do jeszcze większego grona czytelników. A poza tym w dobie cyfrowej i wirtualnej rzeczywistości czasem z nostalgią siadamy przy papierowej gazecie, aby przy aromatycznej kawie poczytać o tym co najważniejsze i inspirujące w nowych technologiach. Mając nadzieję, że nasze artykuły będą pomocnym narzędziem w Państwa pracy, zapraszamy do lektury. „Nowe Technologie. RODO-IT-Gry”, „Kurier reklamowy” i „Gazeta Filmowa” możecie Państwo poczytać i otrzymać podczas wizyty w naszym biurze przy ulicy Szarej 10 oraz podczas najbardziej prestiżowych wydarzeń filmowych, marketingowych i technologicznych.

ZUS kwestionuje umowy o dzieło

ZUS kwestionuje umowy o dzieło (co do zasady niepodlegające oskładkowaniu) i kwalifikuje je jako umowy zlecenia, a nawet umowy o pracę. Taka kwalifikacja niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe – ZUS wydaje decyzję o konieczności zapłaty wraz z odsetkami zaległych składek z tytułu wskazanych umów.

Czytaj dalej
LSW wyróżniona w rankingu Chambers Europe 2018

Wspólnicy Maciej Ślusarek i Maciej Kubiak oraz radca prawny Artur Zawadowski zostali po raz kolejny wyróżnieni indywidualnie jako czołowi eksperci w zakresie IP, TMT: Data Protection oraz Restructuring/Insolvency, zaś LSW znalazła się wśród najlepszych kancelarii w Europie specjalizujących się w prawie własności intelektualnej i TMT.

Czytaj dalej
Newsletter - luty 2018
Powstała księga dobrych praktyk i standardów dla branży marketingowej

Największe organizacje i instytucje reprezentujące branżę marketingową przyjęły Białą księgę branży komunikacji marketingowej jako wzór dobrych praktyk i standardów dla całej branży.
Rekomendacje zawarte w księdze mają zmienić sposób przeprowadzania postępowań przetargowych, tak by zoptymalizować nakłady finansowe i pracy kreatywnej po stronie agencji walczących o zlecenia.

Czytaj dalej
LSW doradza w procesie restrukturyzacji dużej spółki budowlanej

Zespół prawników LSW przygotował wniosek w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z upadłości w wariancie likwidacyjnym na upadłość z możliwością zawarcia układu. Jest to jedno z największych postępowań upadłościowych w Polsce – zarówno pod względem wartości wierzytelności – ponad 3,2 mld zł – jak i liczby wierzycieli, których jest ponad 2000. Prowadzenie projektu wymaga analizy bardzo wielu danych przy uwzględnieniu szeregu zmiennych. Niezależnie od tego, skuteczna zmiana trybu postępowania upadłościowego z wariantu likwidacyjnego na wariant układowy jest decyzją procesową niezwykle rzadko spotykaną w praktyce sądów upadłościowych. Projekt jest dużym wyzwaniem prawnym, analitycznym oraz logistycznym.
Sprawę prowadzą Artur Zawadowski, partner odpowiedzialny za praktykę spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, oraz Tomasz Pieczyk, radca prawny.

Niełatwa upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy lub menedżera

Zdarza się, że przez sposób prowadzenia działalności biznesowej przedsiębiorcy lub menedżerowie wpływają na swoją zdolność do ogłoszenia upadłości jako konsument. Jak ustrzec się błędów i nie zamknąć drogi do potencjalnej upadłości konsumenckiej w przyszłości, przedstawi radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Tomasz Pieczyk.

Czytaj dalej
LSW z nagrodą na Berlinale

Na 68. Międzynarodowym Festiwalu w Berlinie film Małgorzaty Szumowskiej „Twarz” zdobył jedną z najważniejszych nagród filmowych – Srebrnego Niedźwiedzia.

Najnowszy film tej uznanej reżyserki to opowieść o człowieku, którego twarz została oszpecona w wypadku. Dzięki nowatorskiej operacji zostaje mu przeszczepiona twarz innego człowieka. To pozwala mu na powrót do zdrowia, ale nie pozwala na spokojne życie po powrocie do swojego miasteczka. Jego mieszkańcy sceptycznie podchodzą do takiego zabiegu i nie wiedzą, jak go traktować.

LSW jest koproducentem filmu. Wśród zaangażowanych prawników byli: Maciej Kubiak, Maciej Ślusarek oraz Marta Galińska.

Prawo do bycia zapomnianym w cyfrowej rzeczywistości

Udostępniamy nasze dane osobowe różnym podmiotom, wysyłając je w nieograniczoną cyberprzestrzeń. Począwszy od instytucji państwowych, poprzez wydawców newsletterów, ulubionych dostawców i usługodawców, a skończywszy na podmiotach zaspokajających nasze potrzeby entertaintmentowe. Z dużą swobodą udostępniamy w sieci także nasze prywatne chwile, tagujemy znajomych, a także udostępniamy cudze treści. Może z przymrużeniem oka należy traktować ukute dawno powiedzenie: „Nie istniejesz na Facebooku – nie istniejesz wcale”, ale czy tego chcesz, czy nie – The Matrix has you.

Czytaj dalej
Newsletter - styczeń 2018
LSW doradzało w zakupie terenu inwestycyjnego pod budowę wieżowca

Doradzaliśmy Golub GetHouse przy zakupie terenu inwestycyjnego, nasza obsługa obejmowała przygotowanie umowy sprzedaży (nabycie gruntu wraz ze wszystkimi pozwoleniami) oraz pomoc w pozyskiwaniu finansowania. Transakcję obsługiwali: Marcin Nosiński, Artur Zawadowski, Michał Klimowicz, Przemysław Walon i Szymon Kaczmarek.
– Liberty Tower to jedna z największych inwestycji, którą obsługiwaliśmy. Pracowaliśmy pod dużą presją czasu. Nasza praca wymagała koordynacji wielu elementów i przygotowania bardzo obszernej dokumentacji. Nie bazowaliśmy na gotowych rozwiązaniach, sami opracowaliśmy m.in. strukturę finansowania – ocenił prace nad projektem Marcin Nosiński, odpowiedzialny za przygotowanie umowy sprzedaży gruntu.

Polski serial Netfliksa z udziałem LSW!

Właśnie trwają prace nad 8-odcinkowym polskim serialem kryminalnym w reżyserii Agnieszki Holland i Kasi Adamik. Jest rok 2002, Związek Radziecki nie upadł, w Polsce panuje komunizm. Dwójka bohaterów, student prawa i oficer śledczy, odkrywa spisek, który pozwolił utrzymać żelazną kurtynę. Rządzący zrobią wszystko, aby zachować tajemnicę i nie wywołać światowej rewolucji. LSW wspiera prawnie producenta serialu House Media Company.

100-lecie odrodzonej Adwokatury Polskiej

Naczelna Rada Adwokacka w tym roku obchodzi 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Z okazji jubileuszu Okręgowe Rady Adwokackie zorganizują konkursy plastyczne dla dzieci, spektakle teatralne i muzyczne, mecze charytatywne i wystawy. Naczelna Rada Adwokacka przygotuje m.in. konkurs na esej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, konferencję dla studentów oraz wystawę w Muzeum II Wojny Światowej. Zwieńczeniem wydarzeń rocznicowych będzie Gala na Zamku Królewskim w Warszawie. Maciej Ślusarek od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Był wieloletnim sędzią sądu dyscyplinarnego. Obecnie jest przewodniczącym komisji ds. etyki i tajemnicy adwokackiej.

Do zespołu IT dołączyła doświadczona prawniczka

Joanna Kieszek jest od stycznia 2018 roku prawnikiem kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności w obszarze prawa autorskiego, prawa reklamy, a także w obszarze ochrony danych osobowych. W zakresie jej zainteresowań pozostaje także prawo żywnościowe. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim i złożyła egzamin sędziowski przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi. Wpisana na listę radców prawnych OIRP w Warszawie.

3-lecie LSW IP Bloga

1 lutego 2015 roku opublikowaliśmy pierwszy wpis na blogu. Wystartowaliśmy, nie spodziewając się, w jakim kierunku nasz projekt wyewoluuje. Po 3 latach możemy pochwalić się ok. 200 artykułami w 19 kategoriach napisanymi przez 31 ekspertów. Nasze artykuły regularnie są publikowane na portalu Legalna Kultura, w „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Think MICE”. Wydaliśmy również własne gazety – „Gazetę Filmową” i „Kuriera Reklamowego”. Ten miły jubileusz nie byłby możliwy bez stałego grona czytelników. Dlatego dziękujemy. Mamy nadzieję, że nasze teksty pomogły Państwu znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz – kilka słów o umowie o świadczenie usług reklamowych

Wieloletnie relacje klient – agencja nadal istnieją. Rekordziści w branży współpracują ze sobą już od 118 lat (Raport „Global 40”, 2016). I choć trudno sformułować przepis na partnerską i efektywną relację pomiędzy agencją oraz klientem, w której wiele zależy od słynnej magicznej „chemii” pomiędzy stronami, to na pewno jednym z czynników decydujących zarówno o codziennym komforcie pracy, jak również długofalowej ocenie współpracy, jest precyzyjna umowa o świadczenie usług reklamowych.

Czytaj dalej
Zmiany w prawie pracy w 2018 roku

Rok 2018 prawdopodobnie przyniesie rewolucyjne zmiany w prawie pracy. Będą nowe rodzaje umów o pracę, planowane jest także wydłużenie urlopu z 20 do 26 dni dla każdego. Zapowiadane zmiany są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy.

Czytaj dalej
Bogusław Leśnodorski o e-gamingu, kryptowalutach i start-upach

Bogusław Leśnodorski wystąpi jako mówca na jednym z najciekawszych wydarzeń branżowych „Ryzyka i Trendy 2018” organizowanym przez Politykę Insight. 300 liderów biznesu, decydentów politycznych i znanych ekspertów rozmawia przez jeden dzień o globalnych, europejskich i krajowych zagrożeniach oraz szansach dla gospodarki. Bogusław Leśnodorski, nie tylko wspólnik w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, ale również współwłaściciel AGO Gaming i Abstra, weźmie udział w debacie dotyczącej e-gamingu, kryptowalut i najciekawszych start-upów 2018 roku. Zapraszamy 5 lutego od godziny 9.00 do hotelu InterContinental w Warszawie.

Czytaj dalej
Newsletter - grudzień 2017
Radosnych świąt Bożego Narodzenia

Od niedawna jesteśmy w nowym miejscu: w zabytkowej kamienicy przy ul. Szarej 10. Chociaż zmieniliśmy siedzibę, nasz profesjonalizm i troska o klienta pozostają bez zmian. Serdecznie zapraszamy do współpracy w nadchodzącym roku. Będzie nam też miło, jeśli przyjdą Państwo po prostu w odwiedziny.

Elementarz Prawa Upadłościowego

W kolejnym artykule z serii „Elementarz Prawa Upadłościowego” mecenas Bartosz Nowicki wyjaśnia, jak przebiega „Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na małżeńskie stosunki majątkowe”.

Czytaj dalej
Możesz reklamować leki, nawet jeśli o tym nie wiesz

Reklamowanie pewnych kategorii towarów w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Wymogów prawnych, które reklama musi spełniać, jest zwykle wiele i mają one dość specyficzny charakter. Co gorsza, przepisy „zakazowe” w polskim prawie reklamy zbudowane są z mnóstwa ogólnych, wieloznacznych określeń. Ich rozumienie jest pozostawione organom państwowym, które przepisy te stosują. Sprawia to, że paradoksalnie prawem nie jest to, co zapisał ustawodawca, tylko to, jak to zinterpretował urząd – a oczywiście taka interpretacja może być różna w zależności od sytuacji, w dodatku zawsze odbywa się przy okazji wydawania decyzji, czyli „na żywym organizmie”.

Czytaj dalej
Neymar w Paris Saint-Germain – zysk czy strata?

Finansowe fair play (FFP) zostało wprowadzone przez UEFA w 2010 roku i miało na celu uzdrowienie finansów klubów piłkarskich oraz zapobieganie ich nadmiernemu zadłużaniu się. Choć w letnim okienku transferowym 2017 roku różne kluby wydawały na transfery rekordowe sumy (Manchester City – ok. 220 mln Ł, AC Milan – ok. 150 mln Ł), to rekordzistą z pewnością jest Paris Saint-Germain (PSG), które zgodnie z klauzulą buy-out zapłaciło FC Barcelonie 222 mln euro za Neymara. Czy wydawanie takich kwot na transfery można pogodzić z obowiązującymi zasadami FFP? Co zrobi PSG, żeby po zapłaceniu kwoty 222 mln euro FC Barcelonie oraz 30 mln euro rocznie Neymarowi wynagrodzenia nie naruszyć przepisów FFP, które pozwalają klubom w ciągu trzech lat na maksymalnie 30 mln euro straty?

Czytaj dalej
Rozliczalność – nowa filozofia w ochronie danych osobowych. Okiem prawników i programistów

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać rewolucyjna zmiana w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”. RODO wymusza zmianę filozofii działania, stosowanych procedur, dokumentacji i systemów IT niemal w każdym przedsiębiorstwie i w każdej branży, wprowadzając jednocześnie sankcje do 20 mln euro lub 4% światowego obrotu za poprzedni rok za nieprzestrzeganie nowych przepisów.

Czytaj dalej
Newsletter - listopad 2017
Ważna zmiana podatkowa dla branży reklamowej

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie ustawa, po akceptacji Senatu czeka już tylko na podpis Prezydenta, wprowadzająca wiele istotnych zmian przepisów prawa podatkowego, w tym jedna, która dla rozliczeń na rynku reklamowym i marketingowym będzie mieć poważne skutki.

50% koszty uzyskania przychodów dotychczas były stosowane w umowach m.in. z freelancerami, grafikami, twórcami haseł i tekstów reklamowych. Od nowego roku nie będzie możliwe tak powszechne korzystanie z tego przywileju, co zasadniczo odbije się na rozliczeniach z tymi osobami.

Czytaj dalej
Prawnicy LSW uczyli o konstytucji

Po raz kolejny wzięliśmy udział w „Tygodniu Konstytucyjnym” organizowanym przez Stowarzyszenie im. profesora Zbigniewa Hołdy. Ośmiu naszych prawników spotkało się z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i liceów, aby porozmawiać o znaczeniu i roli Konstytucji oraz działalności Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj dalej
John Lemon vs. John Lennon – Imagine no possessions, I wonder if you can?

W ostatnim czasie burzę medialną wywołała sprawa katowickiej spółki „John Lemon”, którą pozwała przed holenderskim sądem Yoko Ono Lennon. Wdowa po muzyku zarzucała spółce naruszenie jej dóbr osobistych oraz praw do znaku towarowego „John Lennon”. Do rozwiązania sprawy przez sąd jednakże nie doszło, gdyż spór zakończył się ugodą. Gdyby jednak doszło do rozstrzygnięcia sądowego, czy polska spółka miałaby szansę wygrać?

Czytaj dalej
RODO, czyli rewolucja w ochronie danych osobowych i prywatności w działalności domów mediowych i agencji reklamowych

Takiego scenariusza nie powstydziliby się nawet twórcy „Gry o Tron”. Ludzie i firmy żyją sobie spokojnie, profilują użytkowników, targetują behawioralnie, programmatic marketing się rozwija, aukcje RTB (Real-Time-Bidding) wydają się niezachwianą przyszłością, co jakiś czas ktoś zrobi viralową kampanię, ktoś tworzy profile użytkowników sklepów internetowych, ktoś wyśle jakiś mailing albo zgubi pendrive. A tym czasem z mroźnej północy nadchodzi niszczycielska siła, która zburzy ten spokój… i upomni się o prywatność. RODO is coming!

Czytaj dalej
Newsletter - wrzesień 2017
LSW z wykładami na Regiofund i Warszawskim Festiwalu Filmowym

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to tylko pierwszy przystanek na naszej mapie obecności na najciekawszych festiwalach dla branży filmowej w Polsce. Już 4 października podczas Regiofund mec. Maciej Kubiak oraz mec. Agnieszka Zinek poprowadzą wykład dla młodych producentów o developmencie produkcji filmowej. Dwa tygodnie później podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego opowiemy o relacjach pomiędzy producentem a agentem sprzedaży. Na obydwa wydarzenia serdecznie zapraszamy!

Nasza debata na Festiwalu Filmowym w Gdyni

21 września debatowaliśmy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni o tym, jak finansować filmy w Polsce. Zorganizowane przez LSW w partnerstwie z PISF wydarzenie poprowadził mec. Maciej Kubiak. Do dyskusji udało się zaprosić wybitnych przedstawicieli branży filmowej, m.in. producentów oskarowej „Idy” czy filmu „Bogowie”, PISF oraz branżowego inwestora. Nasza obecność na festiwalu nie była przypadkowa. Od lat rozwijamy naszą specjalizację w zakresie prawa filmowego. Tylko w tym roku na festiwalu w Gdyni został nagrodzony najnowszy film Agnieszki Holland „Pokot”.

Wszystkie stopnie winy Marii Sharapovej Odpowiedzialność sportowców za doping

Pozytywny wynik kontroli antydopingowej przewiduje sankcję zawieszenia zawodników na 4 lata – według obowiązujących przepisów Kodeksu Międzynarodowej Agencji Antydopingowej. Maria Sharapova, u której w styczniu 2016 r. podczas Australian Open stwierdzono obecność zabronionej substancji Meldonium, oficjalnie na korty wróciła w kwietniu 2017 r. na turniej Porsche Grand Prix w Stuttgarcie, a więc po 15 miesiącach. Dlaczego?

Czytaj dalej
Precedensowy wyrok w sprawie ochrony korespondencji

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał precedensowy wyrok w sprawie naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych naszego klienta - autora listów kierowanych do przyjaciółki, które ukazały się bez jego zgody na łamach książki. To ważny wyrok dla branży wydawniczej i filmowej, bowiem SA stwierdził, że zgodę na rozpowszechnianie prywatnej korespondencji musi wyrazić zarówno adresat, jak i nadawca listów, a treść listu może stanowić utwór w świetle prawa autorskiego.

Newsletter - sierpień 2017
Nietuzinkowa produkcja filmowa dla dzieci ze wsparciem LSW

Polska twórcy filmowi rzadko są zainteresowani kinem dziecięcym. Dlatego tym bardziej nas cieszy, że mogliśmy brać udział w wyjątkowym projekcie, jakim jest film „Tarapaty”.
Już 5 września mali i duzi widzowie poznają losy Julki i jej przyjaciela Olka, którzy odkrywają plan mający doprowadzić ich do skarbu. W rolach głównych czołowi polscy aktorzy.

Zapraszamy do kin!

Gotowi na RODO. Pomagamy przygotować firmę do rewolucji w ochronie danych

Zmiany w prawie przetwarzania danych osobowych dotkną wkrótce niemal wszystkich przedsiębiorców. Nowe przepisy wejdą w życie już za niespełna rok. Pomagamy naszym Klientom przygotować się do zmian, m.in. prowadzimy szkolenia dla pracowników, którzy mają styczność z danymi osobowymi. W szczególności szkolimy tych, którzy organizują i nadzorują bazy danych, prowadzą konkursy i uzyskują zgody na wykorzystywanie tych danych. Zapewniamy również inspektorów danych osobowych, wcześniej przygotowujemy konieczny audyt, jak i pełną dokumentację. Pomagamy też we wszystkich wypadkach naruszenia danych.

Jak finansować produkcje filmowe? Nasza debata na Festiwalu Filmowym w Gdyni

Z dumą informujemy, że poprowadzimy debatę praktyków o najlepszych sposobach finansowania filmów podczas festiwalu w Gdyni. Wiemy, że produkcja filmowa to proces wymagający wiele cierpliwości i pracy twórczej. Podstawą jest jednak finansowanie. Producenci filmowi najczęściej korzystają ze środków publicznych. Tymczasem są również inne źródła, o których opowiemy 21 września o godz. 15.30 podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Zapraszamy do udziału w debacie.

Wyróżnienie dla LSW w IP Stars 2017

Cieszymy się z wyróżnienia i gratulujemy zespołowi IP (prawo własności intelektualnej) pod kierownictwem mec. Macieja Ślusarka i mec. Macieja Kubiaka, który otrzymał rekomendację w międzynarodowym rankingu prawniczym IP Stars 2017 w kategorii Copyright.

Newsletter - czerwiec 2017
LSW o RODO podczas konferencji „Digital&Programmatic Marketing Summit 2017”

Nadchodzi rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych, już za niespełna rok wejdzie w życie RODO. O najważniejszych zagadnieniach związanych z nowym rozporządzeniem opowiedział mec. Maciej Kubiak podczas pierwszej w Polsce konferencji poświęconej temu, jak przygotować firmę do zmian technologicznych i jak optymalizować działania marketingowe. Poza ogólnymi informacjami o nowym rozporządzeniu mec. Maciej Kubiak skupił się również na kwestiach związanych z profilowaniem, targetowaniem behawioralnym i konsekwencjami naruszeń RODO.

Przy tej okazji przypominamy, że nasz zespół ekspertów w dziedzinie ochrony danych przygotował listę pytań i odpowiedzi dotyczących najważniejszych kwestii związanych z nowym rozporządzeniem.

Czytaj dalej
Wyjątkowa animacja „Loving Vincent” ze wsparciem LSW

Z dumą informujemy, że „Loving Vincent” na jednym z najbardziej prestiżowych festiwali animacji w Annecy zdobył nagrodę publiczności. Film wyreżyserowany przez uznaną artystkę, Dorotę Kobiel, to biografia malarza Vincenta Van Gogha opowiedziana poprzez 62 tysiące ręcznie malowanych klatek filmowych. W powstawaniu tego niezwykłego dzieła udział wzięło 115 malarzy z całego świata.

Czytaj dalej
Sąd Najwyższy „wydłuża” okres sprawowania funkcji przez członków organów spółek kapitałowych

Sposób liczenia kadencji i określenia terminu wygaśnięcia mandatów członków organów spółek kapitałowych, w szczególności wykładnia wyrażenia „ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji”, nastręczał dotychczas poważnych problemów interpretacyjnych, zarówno w doktrynie prawa, jak i w orzecznictwie, co w praktyce rodziło niepewność co do statusu prawnego członków organów, a w szczególności umocowania reprezentantów spółki kapitałowej do działania w jej imieniu. Problem ten rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z 24 listopada 2016 r. (III CZP 72/16).

Czytaj dalej
Newsletter - maj 2017
Nadchodzi rewolucja w ochronie danych osobowych – LSW wspiera Klientów w tym procesie.

Za niespełna rok wejdzie w życie RODO - unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - mające ujednolicić zasady przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Dla polskich firm oznacza to spore zmiany, do których trzeba się zacząć przygotowywać już dziś.

Nasz zespół ekspertów w dziedzinie ochrony danych jest do Państwa dyspozycji. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące planowanych zmian w prawie i przygotujemy Państwa firmy do przejścia przez cały proces dostosowywania do nowych przepisów.
 
Będziemy także organizować spotkania i warsztaty dot. RODO. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco w kolejnych newsletterach, jak również w naszych mediach społecznościowych na Facebooku i Linkedinie. Zapraszamy do śledzenia wpisów.

Prowadzenie spraw za granicą – należymy do World Link For Law

Jesteśmy jedyną polską kancelarią należącą do międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego niezależne firmy prawnicze – World Link For Law. Przynależność do WLL stwarza nam wiele możliwości. Możemy konsultować się z prawnikami z całego świata w celu szybszego prowadzenia Państwa spraw. Na swoim koncie mamy już zakończone sukcesem sprawy w Niemczech, współpracujemy również na stałe z kolegami z Luksemburga przy rejestracji przedsiębiorstw za granicą.

Zachęcamy do kontaktu z nami.

Trzech nowych adwokatów w LSW

Katarzyna Ciepiela, Karolina Skrzypczyk i Patryk Dykas to trzej nowi adwokaci w naszym zespole. Przez ostanie lata rozwijali skrzydła w LSW podczas aplikacji, dziś są już samodzielnymi prawnikami. Mec. Katarzyna Ciepiela poświęca się zagadnieniom prawa autorskiego i dóbr osobistych. Jej zainteresowania koncentrują się między innymi na prawie konkurencji, prawie reklamy, prawie mody i prawie medycznym. Mec. Karolina Skrzypczyk specjalizuje się w prawie sportowym, prawie spółek oraz prawie karnym. Interesuje się także zagadnieniami związanymi z prawem unijnym oraz prawem międzynarodowym. Z kolei mec. Patryk Dykas zajmuje się prawem własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności w prawem znaków towarowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Instrukcja pakietu ubezpieczeniowego utworem?

Sąd Najwyższy uznał, że pomysł na pakiet ubezpieczeniowy zapisany w formie instrukcji jego stosowania stanowi utwór i podlega ochronie prawno-autorskiej. Warto zwrócić uwagę
na ten wyrok, bowiem pomysł czy idea nie stanowią utworu w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie podlegają ochronie
w tym trybie.

Czytaj dalej
Szkolimy filmowców. Zapraszamy do udziału

Jak zgodnie z prawem wykorzystywać w filmie istniejące utwory, jakie są granice inspiracji i cytowania? Zapraszamy 6 czerwca osoby związane z produkcją filmową na warsztaty organizowane wspólnie z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych. Spotkanie odbędzie się w naszej siedzibie przy ulicy Szarej 10 na Powiślu w godzinach 10.00 - 15.00. Prowadzącym będzie mec. Maciej Kubiak, nasz ekspert w dziedzinie prawa filmowego i prawa własności intelektualnej.

Czytaj dalej
Newsletter - kwiecień 2017
LSW wyróżnione w prestiżowych rankingach Chambers Europe oraz LEGAL 500

Miło nam poinformować, że zostaliśmy wyróżnieni w dwóch rankingach prawniczych: Chambers Europe oraz LEGAL 500. Autorzy rankingu Chambers Europe w klasyfikacji indywidualnej uznali Macieja Ślusarka za „doskonałego negocjatora specjalizującego się w ochronie renomy” oraz Macieja Kubiaka docenili za „umiejętność przekazywania trudnych i skomplikowanych spraw w sposób jasny i zrozumiały”.
Znaleźliśmy się również wśród najlepszych europejskich firm prawniczych specjalizujących się w prawie własności intelektualnej i rozwiązywaniu sporów. Rekomendacje otrzymaliśmy w najnowszej edycji prestiżowego rankingu LEGAL 500.

Czytaj dalej
Kiedy trzeba płacić ZAiKS?

Radio w supermarkecie, telewizor w hotelowym pokoju, muzyka na ogólnodostępnej imprezie. Podpowiadamy, kiedy za ich wykorzystanie należy uiszczać opłaty na rzecz organizacji zarządzających prawami autorskimi.

LSW w TOP 30 „Rankingu Kancelarii Prawniczych” Rzeczpospolitej

„Rzeczpospolita” opublikowała największe w Polsce zestawienie czołowych kancelarii prawniczych zajmujących się obsługą przedsiębiorstw. LSW znalazło się w pierwszej 30. Ranking obejmuje prawie 300 największych firm prawniczych w Polsce.
Dziękujemy za wyróżnienie i gratulujemy kolegom z innych docenionych kancelarii.

Zapraszamy do nowej siedziby na Powiślu

Prestiżowa kamienica przy ul. Szarej 10 to nasz nowy adres. Po latach opuściliśmy willę na Łowickiej i na początku kwietnia otworzyliśmy podwoje na Powiślu. Nasz zespół urósł do blisko 70 osób, rozwijamy nowe projekty i uznaliśmy, że na to wszystko potrzebujemy zdecydowanie więcej miejsca. Chcielibyśmy, by Szara 10 stała się spotkań i rozmów nie tylko o prawie dla biznesu. Będziemy organizować debaty i wydarzenia specjalne, więcej szczegółów podamy w kolejnych newsletterach.

Nowa strona internetowa LSW

Przez kilka ostatnich miesięcy prowadziliśmy prace nad nową stroną internetową.
Zmieniliśmy całkowicie szatę graficzną oraz wprowadziliśmy przejrzysty, intuicyjny układ ułatwiający dostęp do najważniejszych informacji.
Strona automatycznie dostosowuje się do używanego urządzenia – tabletu czy smartfona. Dzięki zmianom strona zyskała nowoczesną i przyjazną użytkownikowi formę.
Zapraszamy do odwiedzin.

Czytaj dalej
Newsletter - luty 2017
Rekord w polskich kinach: najpopularniejsze filmy 2016 roku

Polskie kina sprzedały w minionym roku prawie 52 mln biletów, to rekord dekady! Tylko na polskie produkcje wybrało się 13 mln osób, a najchętniej oglądanym filmem był „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”. A że branża filmowa jest nam szczególnie bliska, pochylamy się nad zeszłorocznym tzw. box officem, czyli liczbą sprzedanych biletów w kinach oraz dochodach z nich osiągniętych.

Czytaj dalej
Szkolimy w ramach Akademii Lewiatana

Kiedy mailing staje się SPAM-em? Jak są nowe zasady pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych? Jak prowadzić marketing internetowy zgodnie z nowym prawem? Już 3 marca w piątek odbędzie się pierwsze szkolenie z naszym udziałem w Akademii Lewiatana, podczas którego mec. Maciej Dudek opowie o dużych zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych ważnych w działalności przedsiębiorców. Zachęcamy do rejestracji.

Czytaj dalej
Newsletter - styczeń 2017
Donos pozwala na uniknięcie kary

Dotkliwość kar, jakie na przedsiębiorców może nałożyć UOKiK za działania noszące znamiona antykonkurencyjne skłania wielu z nich do przystępowania do programu leniency. I choć może nie jest to rozwiązanie idealne, to jednak jest to gra, w której wszyscy są wygrani - winny, bo jego kara zostaje złagodzona. UOKiK - bo może skuteczniej walczyć z nieuczciwą konkurencją.

Czytaj dalej
Przedsiębiorco, spór z konsumentem nie musi skończyć się w sądzie

Przeszło dwa tygodnie temu w życie weszła ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, mająca wprowadzić szybki i tani sposób rozstrzygania sporów, jednolity na terenie całej UE – istotny również dla branży e-commerce. O tym czy i jak sprawdzi się nowy system, przekonamy się z czasem – pisze na blogu IP Maciej Dudek.

Czytaj dalej
LSW szkoli branżę kreatywną

Prawnicy LSW zdążyli przyzwyczaić chyba już wszystkich do tego, że aktywni są nie tylko na sali sądowej. Równie chętnie dzielą się wiedzą ekspercką w mediach, a także prowadzą wykłady i szkolenia. W 2017 roku również nie mogło ich zabraknąć. Tym razem poprowadzimy cykl szkoleń dla Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Czytaj dalej
Oddawaj kasę za etat, czyli krótka historia o tym, jak trudno pogodzić przepisy z elementarnym poczuciem sprawiedliwości

Była pracownica TVP przez blisko dekadę  świadczyła usługi w oparciu o umowę o dzieło. W sądzie wygrała sprawę o tzw. uznanie etatu. W konsekwencji, musi zapłacić byłemu pracodawcy kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo jak uznał sąd - dzięki uiszczeniu przez TVP zaległych składek ZUS za lata współpracy, wzbogaciła się. To samo może spotkać każdego, kto wygra z pracodawcą w sądzie.

Czytaj dalej
Newsletter - grudzień 2016
Zdrowych i Spokojnych Świąt

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt oraz samych sukcesów w Nowym Roku i żeby ten  nadchodzący był jeszcze lepszy od właśnie mijającego.

LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy.

Czytaj dalej
Kompozytorzy (kontr)atakują

Muzycy i kompozytorzy działający na amerykańskim rynku upominają się o swoje prawa i tantiemy. Na mocy Copyright Act z 1976 r. twórcy dzieł powstałych w latach 70. i 80. coraz częściej podejmują działania mające na celu odzyskanie praw majątkowych do swoich dzieł. W ostatnim czasie z takim powództwem wystąpił kompozytor Ennio Morricone.

Czytaj dalej
Elementarz Prawa Upadłościowego: Przygotowana likwidacja

Przygotowana likwidacja (tzw. „pre-pack”) – sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika (zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa) dokonywana ze skutkiem egzekucyjnym – zasadniczo – na moment ogłoszenia upadłości, na kontrolowanych przez sąd upadłościowy warunkach, z przeznaczeniem uzyskanej ceny na zaspokojenie wierzycieli upadłego.

Czytaj dalej
Donos pozwala na uniknięcie kary

Dotkliwość kar, jakie na przedsiębiorców może nałożyć UOKiK za działania noszące znamiona antykonkurencyjne, skłania wielu z nich do przystępowania do programu leniency. I, choć może nie jest to rozwiązanie idealne, to jednak jest to gra, w której wszyscy są wygrani – winny, bo jego kara zostaje złagodzona, i UOKiK – bo może skuteczniej walczyć z nieuczciwą konkurencją.

Czytaj dalej
Newsletter - listopad 2016
Nie będzie jednolitego podatku? "Nic jeszcze nie jest przesądzone"

W poprzednim newsletterze uczulaliśmy Państwa na zmiany, jakie rozważa rząd względem przedsiębiorców. Głośno zrobiło się o wprowadzeniu jednolitego podatku dochodowego, w skrajnych przypadkach wynoszącego nawet 40 proc. Wygląda na to, że fala protestów, jaka w związku z tym wybuchła, obudziła w rządzących refleksję. Zapewne na ostateczny kształt nowych przepisów przyjdzie jeszcze poczekać, ale wiele wskazuje na to, że ustawodawca wycofa się z pierwotnego kształtu projektu.

Czytaj dalej
Nowelizacja podatku VAT: Rząd bierze na celownik walkę z nadużyciami i uszczelnienie systemu

Jak zapewnia rząd, nowe przepisy mają skuteczniej walczyć z nadużyciami i poprawić ściągalność podatku. Jakimi metodami ? Między innymi poprzez przywrócenie/wprowadzenie sankcji w VAT równej 30% kwoty zaniżenia podatku należnego lub zawyżenia naliczonego, a także sankcji w wysokości 100% podatku naliczonego, który wynika m.in. z „pustych” faktur , jak również z faktur, które podają kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Czytaj dalej
Jesienna ofensywa innowacji

Jeśli by spróbować zrobić aktualną mapę spotkań i konferencji biznesowych, można by odnieść wrażenie, że najgorętszy temat trwającej jeszcze jesieni to innowacje.  Rzecz jasna w dyskusji na temat ich kształtu i możliwych kierunków rozwoju nie mogło zabraknąć LSW. Zwłaszcza, że w zbliżającym się sezonie 2017 podejmujemy kolejne kroki aby stać się jednym z ważniejszych graczy na innowacyjnym rynku.

Czytaj dalej
Newsletter - październik 2016
Effie Awards rozdane!

24 października odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszych kampanii marketingowych w prestiżowym Effie Awards. Niezmiernie miło nam poinformować, że ogromne sukcesy odnotowali w niej Klienci LSW. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej
Newsletter - wrzesień 2016
Na koniec kolejne zaproszenie

Jako że prawnicy LSW to nie tylko doskonali eksperci, ale również charyzmatyczni mówcy, zorganizowaliśmy dla Państwa cykl szkoleń StartUpownia LSW, podczas którego dzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem. 

Czytaj dalej
Unbundling portowy w Polsce. Aspekty prawne

Wydawać by się mogło, ze obecny status polskiego „unbundlingu portowego”realizuje, w pewnym sensie, model holdingowy dozwolony w przypadku transportu kolejowego, przy zachowaniu pełnej prawnej odrębności przedsiębiorstw działających w sferze portowej eksploatacji i spełnia europejskie normy ustanowione dla transportu kolejowego. Pytanie, czy na pewno tak jest?

Czytaj dalej
Ruszamy z nowym projektem! W LSW powstaje LSW PP Blog, czyli blog o pomocy publicznej

Dopiero co świętowaliśmy jubileusz naszego pierwszego Bloga, a już możemy się pochwalić, że w październiku ruszamy z zupełnie nowym, pod redakcją Edyty Niemyskiej. – Wychodząc naprzeciw Państwa pytaniom i odpowiadając na Państwa oczekiwania, postanowiliśmy stworzyć ten blog. Będziemy dzielić się na nim z Państwem naszymi doświadczeniami i refleksjami w zakresie pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz infrastruktury, opierając się o wiedzę zdobytą z prowadzenia bieżących spraw, o wnioski z obserwacji bogatego orzecznictwa sądowego i praktyki administracyjnej oraz o praktykę wynikającą z realizowanych transakcji i projektów – mówi świeżo upieczona redaktor naczelna.

Poniżej, przedstawiamy tekst Rafała Sowuli – jeden z pierwszych artykułów, które będzie można znaleźć na blogu.

Zapraszamy od października!

Czytaj dalej
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych szansą na rozwój zamówień w sektorze bezpieczeństwa publicznego

Po niemal trzech latach od nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, implementującej postanowienia dyrektywy 2009/81/WE, można śmiało powiedzieć, iż zamówienia publiczne nie upowszechniły się w sektorze bezpieczeństwa publicznego. Brak kompleksowych rozwiązań w tym zakresie nie pozwala w pełni wykorzystać możliwości jakie dają obowiązujące przepisy.

Czytaj dalej
Mała ustawa, a (nie)sprawiedliwa reprywatyzacja

Reprywatyzacja nieruchomości warszawskich w ostatnich dniach wywołała istną medialną awanturę. Nie zamierzamy w niej uczestniczyć, ale uważamy za istotne zabrać głos w tej sprawie, aby wśród zgiełku zdominowanego przez emocje, umożliwić naszym klientom uzyskanie rzeczowej informacji. 

Czytaj dalej
LSW o innowacjach podczas World Communiacation Forum Davos w Łodzi

W dniach 10-11 października serdecznie zapraszamy do Łodzi na konferencję zatytułowaną Human Centered-Design, podczas której przedyskutowywana będzie innowacyjność w przeróżnych dziedzinach, które łączy jedno – w ich centrum stoi człowiek. Na WCFA Davos Łódź nie zabraknie też LSW. Wystąpimy zarówno jako prelegenci, jak i strategiczny partner prawny wydarzenia.

Czytaj dalej
Newsletter - sierpień 2016
LSW pisze

W księgarniach na półkach można znaleźć gorące jeszcze, bo dopiero co wydane, egzemplarze  książki, której współautorem jest jeden z naszych prawników – Marcin Nosiński.

Czytaj dalej
Newsletter - czerwiec 2016
Lekarze na celowniku prokuratury

Minister sprawiedliwości powołał specjalne zespoły prokuratorskie do spraw ścigania przestępstw związanych z błędami lekarskimi. Inicjatywa ma tyle samo przeciwników, co zwolenników. Pierwsi obawiają się, że postawi służbę zdrowia w złym świetle. Drudzy cieszą, że przewlekłe postępowania o błędy w sztuce lekarskiej w końcu przyspieszą. Jedno jest pewne: tego typu działania wymagają, po pierwsze, rzeczowej, wolnej od emocji debaty z udziałem prawników i lekarzy, po drugie – mądrych zmian w kodeksach postępowania karnego i cywilnego. 

Czytaj dalej
LSW z czerwonym paskiem

Jako, że czerwiec to czas podsumowania roku (szkolnego) i wręczania cenzurek, postanowiliśmy pochwalić się również swoją. Wiosnę zakończyliśmy z doskonałym wynikiem.

Czytaj dalej
Brexit a sprawa prawa własności intelektualnej (IP)

Zaskoczenie po wyniku referendum, w którym Wielka Brytania zdecydowała o wyjściu z Unii Europejskiej, szybko zastąpiły pytania o to, jak ta decyzja wpłynie na codzienne życie, ekonomię i gospodarkę kraju. Nie brakuje też wątpliwości dotyczących tego, jak w nowej rzeczywistości funkcjonować będzie system prawny i co Brexit oznaczać będzie w praktyce – również dla praw  własności intelektualnej (IP).

Czytaj dalej
Newsletter - maj 2016
Jacek Żakowski wygrywa z Frondą. Granice wolności słowa

W kwietniu ostatecznie zakończyła się sprawa dziennikarza Jacka Żakowskiego przeciwko wydawcy książki „Resortowe dzieci” – wydawnictwu Fronda. Po raz kolejny sąd wskazał, że wolność wypowiedzi nie jest wolnością bezwzględną, a publikowanie nieprawdziwych i szkalujących informacji nigdy nie może być uzasadniane interesem publicznym.

Czytaj dalej
Newsletter - kwiecień 2016
Wybory członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W dniach 23 – 24 kwietnia 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie. Podczas zgromadzenia wyborczego wybrano między innymi dziekana, członków i zastępców członków Okręgowej Rady Adwokackiej oraz innych organów między innymi prezesa Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej czy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dziekanem Izby Adwokackiej w Warszawie został adwokat Grzegorz Majewski. Wspólnik LSW Adwokat Maciej Ślusarek został wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej.

Newsletter - marzec 2016
W tym tygodniu na blogu IP: Paski na butach sportowych tylko dla Adidas’a?

Adidas to chyba najbardziej znana i rozpoznawalna marka odzieży i obuwia sportowego na świecie. Chyba każdy kojarzy sławne „trzy paski” tego producenta. Jednak wybierajac jako oznaczenie swoich produktów dość banalny i popularny wzór trzeba się zmierzyć z podobnymi pomysłami konkurencji. Adidas mierzył sie z nimi od 2009r. (przynajmniej w tej konkretnej odsłonie), ale jak się okazało dość skutecznie.

Czytaj dalej
Newsletter - luty 2016
Rewolucyjne zmiany w umowach terminowych.

W dniu 22 lutego 2016 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany w przepisach Kodeksu pracy dot. m.in. zawierania umów o pracę na czas określony. Maksymalny czas trwania zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony określa obecnie Kodeks pracy.

Czytaj dalej
Newsletter - styczeń 2016
Newsletter - listopad 2015
Newsletter - październik 2015
Newsletter - wrzesień 2015
Kilka słów o kontrakcie menedżerskim

Kontrakty menedżerskie są obecnie jednymi z najpowszechniej zawieranych umów z członkami zarządów oraz kadrą menadżerską. Na ich podstawie, usługobiorca zazwyczaj osoba fizyczna (chociaż może być to również spółka), zobowiązuje się do odpłatnego prowadzenia przedsiębiorstwa na rzecz usługodawcy - przedsiębiorcy. W związku z powszechnością tego typu umów, warto dowiedzieć się czym są, jakie niosą korzyści oraz ryzyka. 

Czytaj dalej
Rozwiązanie spółki jawnej bez dokonywania likwidacji

Decydując się na zakończenie działalności, wspólnicy spółki jawnej nie zawsze muszą dokonywać czasochłonnej likwidacji spółki. Na podstawie wspólnej zgodnej decyzji wspólników możliwe jest rozwiązanie spółki z pominięciem procesu likwidacji, w sposób przez nich uzgodniony, co jest rozwiązaniem szybszym i tańszym.

Czytaj dalej
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy od 2016 roku

W sierpniu br. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Kodeks pracy (ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Przepisy przejściowe ustawy przewidują jednak sześciomiesięczne vacatio legis, co oznacza, że zmiany przewidziane nowelą wejdą w życie w pierwszych miesiącach 2016 roku.

Czytaj dalej
Newsletter - sierpień 2015
Wielka nowelizacja procedury karnej 2015

Od 1 lipca obowiązuje zmieniona procedura karna. Od dłuższego czasu w mediach dominują zwroty „wielka”, „fundamentalna” czy „rewolucyjna”. Zmiana modelowa rzeczywiście jest zasadnicza, jednak sporo miejsca pozostawiono praktyce. Trudniejsze pytanie dotyczy tego, czy zmiana ta jest zmianą na lepsze? Jeśli proces stanie się bardziej efektywny, sprawniejszy a obywatele odczują zmianę skuteczności aparatu wymiaru sprawiedliwości – zmiana niewątpliwie będzie sukcesem. 

Czytaj dalej
Newsletter - czerwiec 2015
W tym tygodniu na blogu IP: trzykrotność stosownego wynagrodzenia za naruszenie prawa autorskiego niezgodna z Konstytucją RP!

Trybunał Konstytucyjny uznał, że trzykrotność wynagrodzenia za zawinione naruszenie praw autorskich jest niezgodne z Konstytucją RP. Uprawnienie to zostało zawarte w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i pozwala na żądanie zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia za bezprawne, zawinione wykorzystanie cudzego utworu.

Czytaj dalej
Nowe sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego

Nowelizacja ustawy Kodeks karny skarbowy (dalej jako „k.k.s.”) oraz nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako „ustawa o KRS”) wprowadziły nowe sankcje dla przedsiębiorców za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego do właściwego organu podatkowego oraz właściwego sądu rejestrowego.

Czytaj dalej
Newsletter - maj 2015
Blaski i cienie innowacyjności w programach finansowanych z funduszy unijnych

Innowacyjność stała się w ostatnich latach jednym z najczęściej używanych terminów wyznaczających strategiczne kierunki polityk unijnych oraz polskiej strategii rozwoju. W obecnej perspektywie budżetowej 2014 – 2020 innowacyjność ma szanse stać się rzeczywiście kwestią fundamentalną, gdyż w przypadku przedsiębiorców dostępne wsparcie, przewidziane przede wszystkim w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), będzie przeznaczone głównie na działalność związaną z badaniami i rozwojem (B+R, wcześniej wspieraną przede wszystkim w przypadku instytucji naukowych).

Czytaj dalej
Newsletter - kwiecień 2015
Newsletter - marzec 2015
Jak się ustrzec przed odpowiedzialnością z tytułu mobbingu?

Ostatnio coraz bardziej „medialnym” słowem staje się pojęcie mobbingu i zagrożeń z nim związanych. Do niedawna roszczenia pracowników z tytułu mobbingu nie były zgłaszane często. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej sytuacja zaczyna się jednak zmieniać, a pracodawcy powinni na takie roszczenia być przygotowani.

Czytaj dalej
Janusowe oblicze polskiego e-myta.

Z początkiem stycznia 2015 r. weszła w życie niezwykle potrzebna i wyraźnie spóźniona nowelizacja ustawy o drogach publicznych, jasno określająca zasady nakładania kar za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd wybranymi odcinkami dróg krajowych.

Czytaj dalej
Istotne zmiany w prawie antymonopolowym dotyczące kontroli koncentracji.

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadziła liczne zmiany w obszarze kontroli koncentracji, które obowiązują już od 18 stycznia tego roku. Zmiany te mają na celu przyczynić się do lepszej ochrony interesów przedsiębiorców w postępowaniu przed Prezesem UOKiK i przyspieszyć postępowanie w sprawie koncentracji.

Poniżej przedstawiamy zwięzły opis kluczowych zmian w obszarze kontroli koncentracji:

Czytaj dalej
Blog LSW IP ma już dwa miesiące.

Niespełna dwa miesiące temu uruchomiliśmy nasz LSW IP BLOG szeroko poruszający tematy związane z własnością intelektualną.  Na blogu pojawiło się  20 artykułów, które spotkały się  z dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że prezentowane przez nas treści są dla Państwa interesujące.

Czytaj dalej
LSW partnerem prawnym Seminarium pt. „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i obiektów strategicznych w sytuacji zagrożenia wojną hybrydową".

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku  kancelaria LSW Leśnodorski, Ślusarek i  Wspólnicy  została partnerem prawnym Seminarium organizowanego przez Fundację Energia dla Europy dotyczącego  niezwykle aktualnego tematu jakim jest  „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i obiektów strategicznych w sytuacji zagrożenia wojną hybrydową”, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Polskiej Agencji Prasowej.

Czytaj dalej
Newsletter - luty 2015
Pieniądze leżą na ulicy - komentarz na temat reprywatyzacji

Reprywatyzacja to ogromne pieniądze, które niemal „leżą na ulicy” - można je uzyskać w formie odszkodowania albo w postaci wartościowych nieruchomości, trzeba tylko posiąść „wiedzę tajemną”. Ostatnio jednak coraz więcej mówi się publicznie o patologiach: nieruchomości odzyskują „spekulanci”. Czy Warszawa przejdzie w prywatne ręce?

Czytaj dalej
Newsletter - styczeń 2015
Nieuczciwe praktyki dotyczące opłat za znaki towarowe

W ostatnim czasie wiele firm otrzymuje komercyjne oferty dotyczące publikowania informacji o znakach towarowych od prywatnych przedsiębiorców. Działania te nie mają żadnego związku z działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, czy też Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Czytaj dalej
Czy zaleje nas fala bankrutujących konsumentów?

Od początku 2015 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ogłaszania upadłości i prowadzenia postępowania upadłościowego konsumentów. Co prawda nie jest to novum, bowiem już od 2009 roku prawo upadłościowe przewidywało możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nie prowadząca działalności gospodarczej, jednak zmieniło się wiele. Zmiany, które przez część (szczególnie nadmiernie zadłużonych) konsumentów zostały przyjęte z ulgą, mogą spędzać sen z powiek ich wierzycieli. 

Czytaj dalej
Newsletter - listopad 2014
Zmiany w znakowaniu żywności

Od dnia 13 grudnia 2014 r. stosowane będą postanowienia przyjętego w 2011 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie to porządkuje dotychczasowe, zamieszczone w różnych aktach prawnych, przepisy dotyczące znakowania żywności i wprowadza pewne nowe, istotne regulacje dotyczące jego wymogów. Przepisy te będą bezpośrednio stosowane na terytorium całej Unii Europejskiej. 

Czytaj dalej
Istotne zmiany dla branży e-commerce

W ostatnim czasie dużo mówi się o rewolucji w zakresie regulacji funkcjonowania rynku e-commerce, w szczególności dotyczącej sklepów internetowych, która jest spowodowana zbliżającym się wejściem w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku ustawy o prawach konsumenta. Do tego czasu wszystkie podmioty z branży e-commerce muszą dostosować swoje regulaminy do zmieniającego się prawa.

Czytaj dalej
Newsletter - październik 2014
Sąd Najwyższy o odszkodowaniach za dekret warszawski

Ze względu na brak odpowiednich przepisów, reprywatyzacja nieruchomości warszawskich przejętych na mocy dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy odbywa się na drodze sądowej. Znaczna część przejętych nieruchomości, na skutek upływu czasu, nie może być zwrócona w naturze. Spadkobiercy dawnych właścicieli domagają się odszkodowań. W niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy wypowiedział się w sposób korzystny dla osób dochodzących roszczeń odszkodowawczych.

Czytaj dalej
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC) jednak od 2016 ?

W dniu 17 września 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Najgłośniejszą i dla wielu kluczową zmianą jest wejście w życie przepisów dotyczących opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation).

Czytaj dalej
Newsletter - lipiec 2014
Podatniku, masz zagraniczną spółkę? Uważaj, idą zmiany!

Zapowiedzi powoli stają się faktem. Niewykluczone, że już niedługo wejdą w życie przepisy, które mają skutkować tym, by  polscy podatnicy płacili w kraju podatek dochodowy także od kontrolowanych przez siebie spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – dalej: CFC) działających w tzw. rajach podatkowych, ale nie tylko, bo również w krajach stosujących korzystniejsze reguły opodatkowania niż Polska.

Czytaj dalej
Hipoteka/postępowanie upadłościowe – uprawnienia wierzyciela hipotecznego

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy dwukrotnie wypowiadał się w kwestiach, które istotnie rzutują na pozycję wierzyciela hipotecznego w postępowaniu upadłościowym. W jednym z orzeczeń SN orzekł, że wierzyciel hipoteczny (nie będący jednocześnie wierzycielem osobistym) ma prawo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika hipotecznego. W innym odniósł się do zakresu zabezpieczenia hipoteką roszczeń wierzyciela upadłego, określając je w sposób korzystny dla wierzyciela.

Czytaj dalej
Newsletter - Minister Finansów wydał interpretację ogólną!
Newsletter - maj 2014
Zamówienia publiczne – projekty zmian

Prawo zamówień publicznych jest jednym z częściej zmienianych aktów prawnych ale też jednym z częściej krytykowanych. W ostatnim czasie odnotowaliśmy dwie zmiany warte zasygnalizowania. Sejm zajął się projektem zmiany tej ustawy, mającym za cel zachęcenie zamawiających do wprowadzania różnych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty – nie tylko najniższej ceny. Rząd zaś pracuje nad zmianą ustawy z 28 czerwca 2012 r. przewidującej ułatwienia dla podwykonawców w uzyskaniu zapłaty za wykonane roboty budowlane.

Czytaj dalej
Zamówienia publiczne -TK przeciwko zawyżonym opłatom od skargi na orzeczenie KIO

Opłaty w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą są stosunkowo wysokie, jednak dopiero koszty skargi do sądu na orzeczenie KIO swoją wysokością niemal całkowicie zniechęcają wykonawców do korzystania z tego środka prawnego. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją przepis, mocą którego opłata z tytułu wpisu od skargi mogła wynosić nawet 5 milionów złotych.

Czytaj dalej
Nieruchomości - rząd przyjął projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

Odwrócony kredyt hipoteczny to szczególny rodzaj kredytu, przeznaczony przede wszystkim dla osób starszych, które chcą uzyskać dodatkowe środki pieniężne w zamian za przekazanie nieruchomości bankowi po swojej śmierci. Obecnie odwrócony kredyt hipoteczny nie jest w ogóle uregulowany chociaż istniejące instytucje prawne umożliwiają osiąganie podobnych efektów ekonomicznych.

Czytaj dalej
Newsletter - listopad 2013
Milena Bogdanowicz laureatką Rising Stars 2013

Zdolni, ambitni, świetnie wykształceni, ale przede wszystkim pełni prawdziwej pasji – tacy powinni być  „prawnicy jutra”. Milena Bogdanowicz, prawnik LSW wygrała drugą edycję konkursu Rising Stars, współorganizowanego przez LexisNexis Polska i Dziennik Gazetę Prawną.

Czytaj dalej
Organizacja imprez masowych – czyli event od strony prawnej

Niektóre rodzaje eventów stanowią według prawa tzw. imprezy masowe. W takich przypadkach przepisy nakładają na ich organizatorów szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem uczestników. Problematyka imprez masowych była głośnym tematem w czasie Euro 2012. Przepisy te, po Euro, nie przestały jednak obowiązywać i nadal trzeba o nich pamiętać. Niniejszy artykuł stanowi krótkie wprowadzenie w tę problematykę – swoisty przewodnik, jak poruszać się w tej materii, prezentujący podstawowe informacje na tematy najważniejsze od strony praktycznej.

 

Czytaj dalej
W obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego - czyli sprawa o wycenie krzywdy

Sąd Okręgowy w Gdańsku, rozpatrując sprawę jednego z byłych opozycjonistów z czasów PRL , stanął przed trudnym zadaniem w postaci konieczności określenia wysokości zadośćuczynienia należnego za krzywdę doznaną w wyniku tymczasowego aresztowania z powodu działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. W obliczu wygranej dla naszego Klienta sprawy wciąż zadajemy sobie pytanie – czy rzeczywiście można wycenić „krzywdę”?

Czytaj dalej
Newsletter - wrzesień 2013
Najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy

Od dawna nie było tak rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Ostanie miesiące i dni przyniosły w tym zakresie wiele zmian, które są bardzo ważne dla wszystkich przedsiębiorców, kadrowych i działów HR..

Czytaj dalej

Copyright © 2012-2018 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved