Agnieszka Kądziela-Piasecka

Radca Prawny

W LSW

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa własności intelektualnej, jak również prawa reklamy i mediów. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, procesowego oraz prawa zamówień publicznych.
Prowadzi bieżącą obsługę prawną agencji reklamowych, domów mediowych i produkcyjnych, przedsięwzięć artystycznych i producenckich. Dla swoich klientów przygotowuje i negocjuje umowy w języku polskim i angielskim, w tym między innymi dotyczące umów z autorami i artystami wykonawcami, umów koprodukcyjnych, umów o świadczenie usług reklamowych i marketingowych.

Przygotowuje opinie prawne z zakresu prawa konkurencji, ochrony danych osobowych, prawa zamówień publicznych, problemów prawnych związanych z prowadzeniem działalności przez Internet i  w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej.

Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w sporach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, prawa prasowego, ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej, ochrony praw do nazwy domeny.
Posiada również doświadczenie w reprezentacji Klienta przed Urzędem Patentowym oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Z LSW związana od 2007 roku.

Przed LSW

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium w Centrum Prawa Amerykańskiego. Były członek Rady i Podkomisji Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Od 2009 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w dziale prawnym NASK- rejestru nazw domen internetowych „.pl” oraz Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

O Agnieszce:

Zawodowo interesuje się ochroną prawną kultury. Prywatnie jej największą pasją są Jej dzieci – Antoni i Maciej, dzięki którym opanowała do perfekcji umiejętność samoorganizacji i efektywnego zarządzania czasem.

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved