Agnieszka Zinek

Radca Prawny

W LSW

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego oraz nowych technologii. Dba o bieżące zabezpieczenie interesów klientów, jak również prowadzi w ich imieniu spory sądowe o ochronę praw, które im przysługują. Dodatkowo posiada szerokie doświadczenie w prawie konkurencji, zwłaszcza w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Część studiów odbyła we Francji na Université Paris XII, a następnie uzyskała Certificate in an Introduction to English Law and the Law of the European Union.

Przed LSW

W 2015 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie odbyła aplikację radcowską i w 2015r. została wpisana na listę Radców prawnych. Uczestniczka programu stypendialnego Erasmus na Université Paris XII we Francji. Ukończyła roczny program Introduction to English Law and the Law of the European Union organizowany przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a następnie była słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku Podatki w Wyższej Szkole Bankowej. Praktykę zdobywała w uznanych kancelariach radcowskich.

O Agnieszce

Poza prawem jest związana z hodowlą koni angloarabskich, które przygotowuje do zawodów i czempionatów. Dodatkowo przyłapuje życie na gorącym uczynku, utrwalając je na fotografiach.

„Donos pozwala na uniknięcie kary”

"Donos pozwala na uniknięcie kary", LSW IP Blog, 16.01.2017 r.

"Prawo w eventach ? Nieznajomość prawa szkodzi?"

"Prawo w eventach – Nieznajomość prawa szkodzi…" Event Manager (nr 23), kwiecień 2015

Uprawnienia licencjobiorcy znaku towarowego UE oraz wzoru wspólnotowego w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości

"Uprawnienia licencjobiorcy znaku towarowego UE oraz wzoru wspólnotowego w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości", LSW IP Blog, 19.10.2016

(Nie)bezpieczne linkowanie w świetle prawa autorskiego

"(Nie)bezpieczne linkowanie w świetle prawa autorskiego", LSW IP Blog, 20.09.2016

  • „Pomiędzy ochroną prawa autorskiego a niekorzystnymi klauzulami umownymi” dla Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, 31.05.2017 r.
  •  „Umowy przenoszące prawa własności intelektualnej” dla Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., 25.05.2017 r. 
  • „Kluczowe elementy zawierania umów w obrocie gospodarczym” dla Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., 09.02.2017r. 
  • "Programy komputerowe, a prawa autorskie" - Konferencja EOIF GigaCon, 3.10.2016, Łódź

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved