Anna Stykowska-Sikora

Adwokat

W LSW

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. W obszarze jej zainteresowań leżą w szczególności zagadnienia związane z optymalnymi formami zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych. Doradza zarówno menadżerom, jak i pracodawcom. Jej praktyka obejmuje także kwestie związane z prawem handlowym, cywilnym i karnym. Ma kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych.

Przed LSW

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowy kurs w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze w czasie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w warszawskich kancelariach, następnie w Grupie Wydawniczej Infor S.A. Tytuł adwokata uzyskała w 2010 roku.

O Annie

Pasją Anny jest architektura wnętrz oraz podróże. Inspiruje ją sztuka orientalna, którą ma szansę podziwiać podczas wakacyjnych wypraw do Azji.

13.06.2019, LSW IP BLOG

(wspólnie z Katarzyną Michalik)

RODO a najnowsze zmiany w kodeksie pracy

http://lswipblog.pl/pl/2019/06/rodo-a-najnowsze-zmiany-w-kodeksie-pracy/

25.01.2019, LSW.COM.PL

Zmiany w dokumentacji pracowniczej

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/zmiany-w-dokumentacji-pracowniczej-pisze-anna-stykowska-sikora

25.01.2019, LSW.COM.PL

Pracownicze Plany Kapitałowe

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/pracownicze-plany-kapitalowe-pisze-anna-stykowska-sikora

31.10.2018, GAZETA WYBORCZA

Kolejna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w PLL LOT. Tym razem sprawa "śmieciówek" trafi do sądu. Ale tu kodeks pracy kuleje

http://wyborcza.pl/7,155287,24109938,kolejna-kontrola-panstwowej-inspekcji-pracy-w-pll-lot-tym-razem.html

27.04.2018, LSW IP BLOG

Umowy cywilnoprawne pod ostrzałem ZUSU

http://lswipblog.pl/pl/2018/04/umowy-cywilnoprawne-ostrzalem-zusu/

20.03.2018, LSW.COM

ZUS kwestionuje umowy o dzieło

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/zus-kwestionuje-umowy-o-dzielo

05.03.2018, LSW.COM

Ustawa o jawności życia publicznego. Konsekwencje dla pracodawców

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/ustawa-o-jawnosci-zycia-publicznego-konsekwencje-dla-pracodawcow

12.02.2018, LSW. COM

Zmiany w prawie pracy w 2018 roku

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/zmiany-w-prawie-pracy-w-2018-roku

25.03.2008, Serwis Prawno-Pracowniczy 13/2008, str. 38

Przegrani przedsiębiorcy

18.03.2008, Serwis Prawno-Pracowniczy 12/2008 str. 4

Korygowanie zeznania podatkowego

25.12.2007, Serwis Prawno-Pracowniczy 52/2007 str. 40

Odszkodowania za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę

30.10.2007, Serwis Prawno-Pracowniczy 44/2007, str. 23

Błędy przy zwalnianiu zarządu

09.10.2007, Prawo Przedsiębiorcy 41/2007, str. 26

Korzyści z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

02.10.2007, Serwis Prawno-Pracowniczy 40/2007, str. 24

Płatnik pod kontrolą

04.09.2007, Serwis Prawno-Pracowniczy 36/2007, str. 53

Wybory do rady pracowników

03.01.2006, Serwis Prawno-Pracowniczy 1/2006, str. 15

Kradzież to przestępstwo

04.10.2005, Serwis Prawno-Pracowniczy 40/2005, str. 33

Jakie koszty uzyskania przychodu?

01.09.2005, Personel i Zarządzanie 9/2005, str. 99

Jak rozliczyć odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę?

  • "Mobbing w firmie lub organizacji & ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością"- 9 kwietnia 2019 : wspólnie z Katarzyną Michalik dla SAR
  • "LSW o kontrolach ZUSU podczas śniadania biznesowego dla SARU" - 5 kwietnia 2018 : wspólnie z Marcinem Grzeleckim dla SAR
  • "Źródła przychodów w CIT (2018)" - 4 października 2018 : dla SAR
  • "Umowy cywilnoprawne w branży audiowizualnej" - 10 paździenika 2018 : wspólnie z KIPA

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved