Edyta Niemyska

Radca Prawny

W LSW

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa antymonopolowego, obejmujących  m.in. transakcje sprzedaży, umowy wertykalne, a także porozumienia specjalizacyjne.  Reprezentuje podmioty gospodarcze w procesach związanych ze zgłoszeniami zamiaru koncentracji.

W zakresie prawa pomocy publicznej specjalizuje się w transakcjach związanych z  finansowaniem infrastruktury strategicznej oraz usługami w ogólnym interesie gospodarczym (SGEI). Typowe projekty tego rodzaju dotyczą m. in. monopoli infrastrukturalnych. Przedmiotem jej zainteresowania są też m.in. zagadnienia związane  z dokapitalizowaniem przedsiębiorców przez władze publiczne, nakładaniem zobowiązań inwestycyjnych na prywatyzowane przedsiębiorstwa, udzielaniem dla określonej grupy przedsiębiorstw selektywnych przywilejów wynikających ze zmian regulacyjnych.

Przed LSW

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, słuchaczka 2-letniego programu studiów w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (British Centre for English and European Legal Studies) organizowanego przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła także w programie International Competition Law w ramach International Practice Diploma organizowanym przez College of Law w Londynie i International Bar Association. Od 2004 roku pełni funkcję reprezentującego Polskę eksperta prawnego Your Europe Advice przy Komisji Europejskiej. W 2011 roku została wpisana na listę radców prawnych prowadzonych przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doktorant w INP PAN. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Prawa międzynarodowego i porównawczego na Vrije Universiteit Brussel (VUB) ukończonych  obroną pracy z zakresu prawa konkurencji i tytułem  LL.M.

O Edycie

Podróżuje interkontynentalnie, biega lokalnie. Jej zawodową pasją jest obserwowanie w jaki sposób prawo pozwala rozwiązywać realne problemy prawdziwych ludzi.

05.07.2016, LSW IP BLOG

"Producenci gier wideo z dofinansowaniem z funduszy UE"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło program finansowania prac B+R, prowadzonych przez twórców gier wideo. Ma on spopularyzować komercjalizację wyników prac badawczych. Kwota, którą można uzyskać w ramach konkursu, to 80 mln zł.

09.02.2016, LSW IP BLOG

Mniej pomocy publicznej dla branży kreatywnej

http://lswipblog.pl

19.12.2015, http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl

"Obecne PZP nie reguluje zasad zakupów marketingowych" - Mec. Edyta Niemyska dla www.zamowienia-publiczne.lex.pl

"Obecne PZP nie reguluje zasad zakupów marketingowych" - Mec. Edyta Niemyska dla www.zamowienia-publiczne.lex.pl

26.06.2015, LSW IP BLOG

Blaski i cienie innowacyjności w programach finansowanych z funduszy unijnych

http://lswipblog.pl

09.10.2009, Rzeczpospolita

"Arbitraż. Egzekucja z majątku Skarbu Państwa"

Nikt, także Skarb Państwa, nie może stać ponad prawem. Dlatego wspólnota międzynarodowa wypracowała metody egzekwowania zobowiązań również wobec państw ? piszą aplikantka radcowska i radca prawny z kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Źródło: http://archiwum.rp.pl

19.06.2008, Rzeczpospolita

"Jak wymieniać informacje handlowe, by nie naruszać prawa konkurencji"

"Jak wymieniać informacje handlowe, by nie naruszać prawa konkurencji"

  • „Umowy agencyjne w orzecznictwie ETS oraz w wytycznych Komisji Europejskiej” w ramach warsztatów „Umowy Dystrybucyjne Praktyka Krajowa i Międzynarodowa”  Organizator: Nowoczesna Firma S.A.   Miejsce: Warszawa (25 wrześna 2012)
  • "Praktyka UOKiK w sprawach dotyczących umów dystrybucyjnych” w ramach warsztatów „Umowy w dystrybucji”, organizator: Business Media Solutions, miejsce: Warszawa (8 grudnia 2011)
  • Finansowanie inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem środków unijnych w ramach konferencji: Lokalizacja i budowa farm wiatrowych – na lądzie i na morzu, VII Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej, 16 października 2009r.

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved