Kinga Komorowska-Starzyk

Adwokat

W LSW

Specjalista w zakresie prawa nieruchomości, współtworzy zespół LSW doradzający klientom w tej dziedzinie prawa.

Zajmuje się obrotem oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości, realizacją procesu inwestycyjnego, zabezpieczeniem wierzytelności oraz innymi kwestiami dotyczącymi szeroko pojętego prawa budowlanego.

W kręgu jej zainteresowań znajdują się także spory sądowe, w szczególności dotyczące stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, sprawy związane z ustaleniem oraz zmianą stanu prawnego nieruchomości, a także sprawy karne gospodarcze. Interesuje się także prawem sportowym.

Przed LSW

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada doświadczenie we współpracy z kancelarią adwokacko-radcowską oraz Pierwszym Ogólnopolskim Konsorcjum Kancelarii Adwokackich i Radcowskich. Jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

O Kindze

W trakcie studiów Kinga była wolontariuszką Fundacji Academia Iuris, gdzie udzielała porad prawnych pro bono osobom najuboższym.

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved