Konrad Szynkowski

Aplikant adwokacki

W LSW

Specjalizuje się w sprawach z zakresu postępowania cywilnego oraz gospodarczego. Do kręgu jego zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem i postępowaniem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W trakcie studiów doświadczenie zdobywał w branży farmaceutycznej zajmując się w szczególności szeroko pojętym marketingiem farmaceutycznym.

O Konradzie

Największą pasją Konrada jest muzyka. W wolnym czasie recenzuje nowo powstałe albumy muzyczne dla jednej z czołowych firm fonograficznych.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved