Krzysztof Mielech

Radca prawny

W LSW

Specjalizuje się w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także zagadnieniami prawnymi związanymi z realizacją procesu budowlanego.

W LSW zajmuje się sprawami z zakresu nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych. Brał udział w realizacji projektów związanych z prawem energetycznym, przemysłem stoczniowym oraz planowaniem przestrzennym Miasta Gdańska. Ma także doświadczenie w projektach związanych z procesem zawierania umów budowlanych.

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo oraz administracja. W 2016 r. złożył ślubowanie Radcy Prawnego.

O Krzysztofie

Wolny czas chętnie spędza biegając, a w sezonie zimowym jego zamiłowaniem jest jazda na nartach.

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved