Maciej Ślusarek

Adwokat, Wspólnik

W LSW

Ekspert w dziedzinie ochrony własności intelektualnej oraz dóbr niematerialnych osób prawnych i fizycznych. Łączy bogatą wiedzę o biznesie (farmacja, biotechnologia, ochrona własności przemysłowej) z wszechstronnym doświadczeniem we współpracy z branżami cechującymi się dominującym udziałem pracy twórczej (m. in. reklama, produkcja filmowa, nowe media). Prowadzi też liczne postępowania związane z prawem konkurencji. Jako jeden z pierwszych w Polsce reprezentował klientów w sprawach o ochronę wizerunku, wiele orzeczeń miało charakter precedensowy.

Rolę prawnika postrzega wielowymiarowo. Jest cenionym doradcą, świetnym negocjatorem oraz wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Reklamy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Instytutu Etyki Prawniczej i Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Doświadczenie sądowe wykorzystuje również jako arbiter w sądach gospodarczych, a także jako arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA) i Sądu Arbitrażowego przy Lewiatanie. 

Najbardziej pochłaniają go sprawy trudne i nowe. Traktuje prawo jako istotny elelemet tworzenia przestrzeni społecznej i standardów w szybko rozwijającym się świecie. Często angażuje się w sprawy, w których prawo nie udziela jednoznacznej odpowiedzi albo nie udziela jej wcale. Dotyczy to takich dziedzin jak twórczość w sieci, prywatność w sieci, uprawnienia służb specjalnych. Z tego powodu jest stałym współpracownikiem Programu Spraw Precedensowych działającego przy helsińskiej fundacji praw człowieka i zasiada w organizacjach, które zajmują się takimi sprawami na co dzień, np. jest członkiem rady fundacji Panoptykon.

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie aplikacji adwokackiej pracował w Kancelarii Adwokat Ewy Pruchniewicz. Pracował też w londyńskiej firmie prawniczej Ross&Craig.

O Macieju

Prawnik o olbrzymiej pasji do działalności społecznej. Jako Członek Zarządu Stowarzyszenia Normalne Państwo stworzył akcję medialną Nie daję/nie biorę łapówek. Wspiera wiele organizacji pozarządowych, w tym Helsińską Fundację Praw Człowieka, Fundację Panoptykon i Fundację Projekt Polska. Aktywnie uczestniczy też w pracach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, m. in. jest przewodniczącym Komisji Etyki i Tajemnicy Adwokackiej oraz prezesem Koła Młodych Adwokatów.

08.06.2018, PRESS

Administratorzy fanpage'y odpowiadają za przetwarzanie danych użytkowników

https://www.press.pl/tresc/53534,administratorzy-fanpage_y-odpowiadaja-za-przetwarzanie-danych-uzytkownikow

02.03.2018, PRESS

Glejt nieufności

https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/52332,glejt-nieufnosci

24.03.2017, RZECZPOSPOLITA

Kłamstwo w internecie może zrujnować życie

http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/170329416-Klamstwo-w-internecie-moze-zrujnowac-zycie.html#ap-1

9.03.2017, GAZETA PRAWNA

Ustawa o książce może uderzyć w prenumeratorów gazet

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1025759,ustawa-o-ksiazce-prenumeratorzy-gazet.html

26.12.2016, RZECZPOSPOLITA

Media w Sejmie: Władza musi być jawna

http://www.rp.pl/Publicystyka/312269955-Media-w-Sejmie-Wladza-musi-byc-jawna.html#ap-1

13.10.2016, TOK FM

Solidarność tylko dla wybranych - kiedy używanie symboli narusza prawa autorskie

18.12.2015, manager24.pl

Prawo zamówień publicznych dyktat czy dialog

17.12.2015, wyborcza.pl

Adwokaci do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej: Obrona prawa to nasz obowiązek. Jak w stanie wojennym

08.09.2015, proto.pl

Opóźnienia zapłaty w transakcjach handlowych

03.02.2015, LSW IP BLOG

(we współpracy z Maciejem Kubiakiem)

Aktor i producent ? wzajemne relacje okiem prawników

http://lswipblog.pl/pl/2015/02/aktor-i-producent-wzajemne-relacje-okiem-prawnikow/

08.04.2013, Wydawnictwo Helion 2013

"Aspekty prawne crowdsourcingu" w książce "Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek" red. Jan Kasprzycki-Rosikoń, Jacek Piątkowski.

13.12.2012, artursikorski.natemat.pl

Hiena roku z podkulonym ogonem

26.07.2012, Gazeta Wyborcza

Kto komu zabrał związki partnerskie i co w tym wszystkim robią prawnicy z Łodzi - komentarz w artykule

12.04.2012, Gazeta Wyborcza

Media a nie CBA naruszyły prywatność bilingowanego dziennikarza? - komentarz w artykule

12.04.2012, wp.pl

26 kwietnia zapadnie wyrok w procesie wytoczonym CBA przez dziennikarza za billingi - komentarz w artykule

21.02.2012, RZECZPOSPOLITA

Korzystanie z Internetu wymaga umowy wszystkich zainteresowanych - komentarz w artykule

19.01.2012, Polskie Radio

Uważajmy na darmowe ściąganie - audycja w Polskim Radiu

13.01.2012, Gazeta Wyborcza

Będzie proces dziennikarza "Gazety" przeciw służbom - w artykule

01.11.2011, Tomasz Lis na żywo

Maciej Ślusarek gościem programu Tomasza Lisa "Gwiazdy i ich prywatność"

 • "Reklama i pozycjonowanie stron www" - udział w charakterze prelegenta w szkoleniu zawodowym pt. "Konkurencja na rynku usług prawnych - co adwokat może w internecie?", organizowanym przez Komisję Praktyk Rynkowych i Konkurencji Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie przy współpracy z Sekcją Prawa Mediów i Reklamy przy ORA (15 czerwca 2016)
 • „Główne założenia prawa autorskiego – dwa spojrzenia: producenta i twórcy w biznesie kreatywnym” – wykład w ramach festiwalu See&Say dla początkujących twórców kreatywnych (22 stycznia 2016)
 • „Utwór audiowizualny – prawne aspekty w produkcji filmowej” udział w charakterze Prelegenta w Akademii Leona Koźmińskiego dla studentów studiów podyplomowych prawa mediów i własności intelektualnej (19 grudnia 2015)
 • „Jak reagować w sytuacji kryzysu medialnego", organizator: Puls Biznesu (16 grudnia 2015)
 • Forum 2013 (Warszawa 24 stycznia 2013)
 • Wykład z zakresu prawa autorskiego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych  Warszawie, Wydział Wzornictwa Przemysłowego (Warszawa 9 stycznia 2013)
 • „Konflikt między producentem a współtwórcami”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa 11 grudnia 2012)
 • „Underlying rights - prace literackie jako podstawa dzieła audiowizualnego”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa 21 lutego 2012)
 • „Adwokat w Mediach”, organizator: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (Warszawa 20 grudnia 2011)
 •  „Jak zagwarantować „legalność”,  treści w Internecie, a jednocześnie zachować wolność słowa?" w ramach Konferencji "Internet na rozdrożu", organizator: Fundacji Panoptykon oraz Internet Society Poland (Warszawa 20 września 2011)
 • „Partyzanci, wirusy, podszepty... czyli prawo wobec nowych form marketingu",  w ramach Kongresu Dyrektorów Marketingu, wykład wspólnie z Mileną Bogdanowicz, organizator: Mediarun sp. z o.o. (Sopot 31 maja 2011)
 • „Tajniki umów z twórcami scenariusza w ramach developmentu”,   Koprodukcja – pakiet umów w ramach szkolenia pt. „Development filmowy - wybrane zagadnienia”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Media Desk Polska (Warszawa 20 maja 2011)
 • „Rola ochrony IP w przedsiębiorstwie ", organizator: Gdańska Rada Biznesu (Gdańsk 11 lutego 2011)
 •  „Wolność słowa" - wykład w ramach konferencji "Deficyt polskiego standardu praw człowieka", organizator: Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa 29 czerwca 2010)
 • „Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej",  warsztaty studentami prawa UJ w Krakowie, organizator: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ i Instytut Własności Intelektualnej UJ (Kraków 26 maja 2010)
 • „Forum Corporate Legal Counsel 2010", dyskusja panelowa nt. Ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorcy za nieuczciwe praktyki i nieuczciwą konkurencję – czy coś zmienią pozwy zbiorowe. Organizator: Rzeczpospolita i Blue Business (Warszawa 11-12 maja 2010)
 • „O sprawowaniu władzy przez obywateli - uwagi na temat demokracji bezpośredniej w Polsce i postulaty zmian", wykład wspólnie z Mileną Bogdanowicz w ramach Kongresu Praw Obywatelskich, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (Warszawa 26 marca 2010)
 • „Format telewizyjny", wykład wspólnie z Krzysztofem Czyżewskim w ramach konferencji „ Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych , LSW (Warszawa 26 marca 2010)
 • „Zasady nabywania praw do dzieł i ich elementów", wykład wspólnie z Natalią Bartsch w ramach konferencji „Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej”, organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, LSW (Warszawa 25 marca 2010)
 • „Prawo prasowe w służbie public relations", szkolenie w ramach Uniwersytetu Reklamy, organizator Stowarzyszenie Agencji Reklamowych (Warszawa 22 stycznia 2009)
 • „Naruszenie prywatności przez media na tle wybranego orzecznictwa sądów polskich", w ramach konferencji "Standardy Współczesnych Mediów", organizatorzy:  Inicjatywa "Media Standard", IP Forum, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej (Warszawa 15-16 stycznia 2009)
 •  „Jakie instytucje nadzorują nasze reklamy?", szkolenie w ramach Uniwersytetu Reklamy, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, (Warszawa 27 listopada 2008)
 •  „Pomysł i inspiracja w reklamie - w jakim stopniu można korzystać z cudzej twórczości przy tworzeniu własnych projektów?",  w ramach warsztatów "Jak chronić prawo autorskie w prasie, wydawnictwach i w reklamie?", organizator: MM Conferences S.A. (Warszawa 8 października 2008)
 •  „Zmiany w zasadach reklamowania wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Praktyczne uwagi dla uczestników rynku reklamy",  w ramach szkolenia z zakresu prawa reklamy, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa 12 maja 2008)
 •  Wykład z zakresu prawa autorskiego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych ( Warszawa 7 kwietnia 2008)
 •  „Etyka zawodów prawniczych", wykład dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej (Warszawa 1 kwietnia 2008)
 • Wykład z zakresu prawa autorskiego dla studentów Akademii Sztuk Pięknych (Warszawa, 31 marca 2008)
 • „Jak chronić działalność reklamową przedsiębiorców w Polsce", szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR  dla Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (Warszawa 25 stycznia 2007)
 • „Sposoby postępowania w przypadku naruszenia przez reklamę prawa. Uwagi praktyczne", w ramach szkolenia z zakresu prawa reklamy, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 12 grudnia 2006)
 •  „Czy prawo chroni czy ogranicza dziennikarza  – tajemnica dziennikarska i prawo do prywatności”, udział w panelach dyskusyjnych jako ekspert w ramach Międzynarodowej Konferencji prawa własności intelektualnej „Postęp czy dostęp? Dokąd zmierza prawo własności intelektualnej" (Kraków, 18-20 maja 2006)
 • „Ochrona pomysłów i tajemnica przedsiębiorstwa”,  w ramach szkolenia z zakresu reklamy, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 12 kwietnia 2006)
 • „Problematyka prawnej ochrony koncepcji”,  w ramach Międzynarodowej Konferencji Prawa Autorskiego „Dokąd zmierza prawo autorskie we współczesnym świecie?” (Kraków, 20-21 kwietnia 2005)
 • „Reklama niedozwolona”,  w ramach szkolenia z zakresu reklamy, organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR (Warszawa, 14 lutego 2006)
 • „Prawo własności przemysłowej. Dlaczego warto się tym zainteresować?", w ramach seminarium BCC (Katowice, 11 lutego 2005)
 •  

Copyright © 2012-2018 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved