Marcin Grzelecki

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Wspólnik

W LSW

Marcin jest ekspertem w dziedzinie prawa podatkowego. Doradza w szczególności w zakresie planowania podatkowego, zarządzania majątkiem, prowadzenia transakcji inwestycyjnych oraz regulowania podatkowych aspektów sukcesji.

Wspiera zamożnych klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz firmy rodzinne w procesach przygotowania i wdrożenia efektywnych i bezpiecznych scenariuszy podatkowych oraz  planów sukcesji, w tym w oparciu o struktury zagraniczne.

Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów indywidualnych, wykonujących wolne zawody, artystów i sportowców; w projektowaniu struktur podatkowych organizacji charytatywnych, instytucji non-profit oraz funduszy powierniczych.

Reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi, jak i w ramach procesów stanowienia prawa.

Jest autorem licznych artykułów i komentarzy w prasie specjalistycznej. Często występuje w roli prelegenta na  konferencjach, w szczególności tych organizowanych dla branży audiowizualnej, mediowej i kreatywnej. Posiada również doświadczenie i wiedzę w zakresie aspektów podatkowych komercjalizacji własności intelektualnej (w tym badań naukowych).

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Prawa i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

O Marcinie

Konsensus i skuteczna komunikacja to dla mnie ważne aspekty biznesu. Zaangażowanie w procesy mediacji oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu negocjacji, to istotny obszar moich zainteresowań.

05.01.2017, (Rzeczpospolita)

"Czeski i słowacki raj nie dla wszystkich"

"Czeski i słowacki raj nie dla wszystkich" - komentarz, "Rzeczpospolita", 5.01.2017 r.

25.11.2016, (Rzeczpospolita)

Opodatkowanie FIZ zbyt pospieszne

"Opodatkowanie FIZ zbyt pospieszne" - komentarz, "Rzeczpospolita"

23.03.2016, Rzeczpospolita

Oprocentowanie z kaucji w TBS bez preferencji w podatku dochodowym - komentarz

http://archiwum.rp.pl

22.02.2016, Rzeczpospolita

"Logo w darowiźnie daje podatkowe korzyści" - opinia

Wielu przedsiębiorców przekazuje znak towarowy małżonkowi lub dzieciom. Fiskus potwierdza, ze zapłacą VAT, ale nie będzie on wysoki.

http://www.rp.pl/

01.07.2015, Rzeczpospolita

"Zysk w formie rzeczowej to nie zbycie majątku" - komentarz

Nie ma podstaw, żeby w rozliczeniach CIT różnicować sytuację wypłaty dywidendy pieniężnej i niepieniężnej akcjonariuszowi spółki akcyjnej. ?W obu przypadkach spółka nie uzyskuje z tego tytułu przychodu.

http://archiwum.rp.pl

05.02.2013, Rzeczpospolita

"Argumenty podatnika nie ograniczają zwrotu" - autor tekstu

"Argumenty podatnika nie ograniczają zwrotu" - autor tekstu

23.11.2012, Rzeczpospolita

"Aport bez daniny" - autor tekstu

Uchwała NSA, zgodnie z którą wniesienie aportu do spółki kapitałowej nie podlegało PCC, pozwoli odzyskać nadpłacony podatek.

Źródło: http://prawo.rp.pl

10.10.2012, Rzeczpospolita

"Można jednak korzystnie rozliczyć auto-nagrody" - opinia

Firmie, która w organizowanym konkursie chce przekazać zwycięzcy samochód, przysługuje pełne odliczenie podatku

http://archiwum.rp.pl

08.08.2012, Rzeczpospolita

"Nowelizacja nie zamknie artystom drogi do ulgi" - opinia

Od przyszłego roku twórcy mają stracić nielimitowane 50-proc. koszty. W ustawie jest jednak furtka pozwalająca odliczać wydatki bez ograniczeń

http://prawo.rp.pl

26.10.2011, Rzeczpospolita

"Spółki mają szanse odzyskać podatek" - opinia

Fiskus chce daninę od podwyższenia kapitału. Zdaniem sądu jest to niezgodne z prawem Unii. Spółki mogą żądać zwrotu nadpłaconej sumy

http://prawo.rp.pl

26.10.2010, Rzeczpospolita

"Czy zasady wyceny można zmienić w trakcie roku" - wypowiedź

Przyjęte przez rząd zmiany podatków dochodowych na 2011 r. nie zawierają przepisów przejściowych dla firm, których rok podatkowy nie zaczyna się 1 stycznia.

Ministerstwo Finansów uważa, że wprowadzenie zmian podatkowych od przyszłego roku nie wymaga przyjęcia tzw. przepisów intertemporalnych (przejściowych). To dlatego, że większość ma charakter doprecyzowujący i dotyczy zdarzeń niemających charakteru ciągłego (patrz ramka).

Źródło: http://prawo.rp.pl

21.05.2010, Rzeczpospolita

"Zwolnienie w razie podwyższenia kapitału" - komentarz

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska miała obowiązek wprowadzić zwolnienie od podatku aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

http://prawo.rp.pl

  • "Podatek u źródła i rozliczenia z programem Media oraz Eurimages - szkolenie prowadzone wspólnie z Maciejem Kubiakiem, organizator szkolenia KIPA, Warszawa (13 maja 2014)
  • "Vat i inne podatki w produkcji audiowizualnej. Czyli co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać?” szkolenie prowadzone wspólnie z Maciejem Kubiakiem, organizator szkolenia KIPA, Serock (14-15 lutego 2014)
  • "Aspekty podatkowe produkcji telewizyjnej i filmowej", wykład wspólnie z Łukaszem Adamczykiem w ramach konferencji: Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej, organizator: KIPA, LSW, Warszawa (27 marca 2010)
  • "Prawne ramy współpracy w procesie produkcji filmu", wykład wspólnie z Maciejem Kubiakiem w ramach konferencji: Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej, organizator: KIPA, LSW, Warszawa (26 marca 2010)

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved