Marcin Grzelecki

Radca Prawny, Doradca Podatkowy

W LSW

Marcin jest ekspertem w dziedzinie prawa podatkowego. Doradza w szczególności w zakresie planowania podatkowego, zarządzania majątkiem, prowadzenia transakcji inwestycyjnych oraz regulowania podatkowych aspektów sukcesji.

Wspiera zamożnych klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz firmy rodzinne w procesach przygotowania i wdrożenia efektywnych i bezpiecznych scenariuszy podatkowych oraz  planów sukcesji, w tym w oparciu o struktury zagraniczne.

Ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym dla klientów indywidualnych, wykonujących wolne zawody, artystów i sportowców; w projektowaniu struktur podatkowych organizacji charytatywnych, instytucji non-profit oraz funduszy powierniczych.

Reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniach przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi, jak i w ramach procesów stanowienia prawa.

Jest autorem licznych artykułów i komentarzy w prasie specjalistycznej. Często występuje w roli prelegenta na  konferencjach, w szczególności tych organizowanych dla branży audiowizualnej, mediowej i kreatywnej. Posiada również doświadczenie i wiedzę w zakresie aspektów podatkowych komercjalizacji własności intelektualnej (w tym badań naukowych).

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Prawa i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

O Marcinie

Konsensus i skuteczna komunikacja to dla mnie ważne aspekty biznesu. Zaangażowanie w procesy mediacji oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu negocjacji, to istotny obszar moich zainteresowań.

31.08.2017, RZECZPOSPOLITA

Nie ma przepisu, nie ma podstaw do opodatkowania

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308319997-Nie-ma-przepisu-nie-ma-podstaw-do-opodatkowania.html#ap-1

05.01.2017, RZECZPOSPOLITA

Czeski i słowacki raj nie dla wszystkich

26.04.2017, RZECZPOSPOLITA

Komentarz marcowego wyroku NSA

12.04.2017, RZECZPOSPOLITA

Opinia dotycząca uchylenia przez krakowski WSA niekorzystnej dla podatnika interpretacji w sprawie dotyczącej przejęcia spółki osobowej przez kapitałową i obowiązków podatkowych po stronie wspólnika w tym kontekście

25.11.2016, RZECZPOSPOLITA

Opodatkowanie FIZ zbyt pospieszne

http://www.rp.pl/Opinie/311259897-Opodatkowanie-FIZ-zbyt-pospieszne.html

6.06.2016, LSW.com

(we współpracy z Michałem Krysiakiem)

Zmiany w PIT. Więcej w portfelach (niektórych) artystów i twórców?

http://www.lsw.com.pl/pl/aktualnosci/zmiany-w-pit-wiecej-w-portfelach

23.03.2016, RZECZPOSPOLITA

Oprocentowanie z kaucji w TBS bez preferencji w podatku dochodowym

http://archiwum.rp.pl/artykul/1303784-Oprocentowanie-z-kaucji-w-TBS-bez-preferencji-w-podatku-dochodowym.html

22.02.2016, RZECZPOSPOLITA

Logo w darowiźnie daje podatkowe korzyści

http://www.rp.pl/VAT/302219950-Logo-w-darowiznie-dla-rodziny-z-VAT.html

01.07.2015, RZECZPOSPOLITA

Zysk w formie rzeczowej to nie zbycie majątku

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/307019989-Zysk-w-formie-rzeczowej-to-nie-zbycie-majatku.html

05.02.2013, RZECZPOSPOLITA

Argumenty podatnika nie ograniczają zwrotu

23.11.2012, RZECZPOSPOLITA

Aport bez daniny

10.10.2012, RZECZPOSPOLITA

Można jednak korzystnie rozliczyć auto-nagrody

08.08.2012, RZECZPOSPOLITA

Nowelizacja nie zamknie artystom drogi do ulgi

26.10.2011, RZECZPOSPOLITA

Spółki mają szanse odzyskać podatek

26.10.2010, RZECZPOSPOLITA

Czy zasady wyceny można zmienić w trakcie roku 

21.05.2010, RZECZPOSPOLITA

Zwolnienie w razie podwyższenia kapitału

  • "Podatek u źródła i rozliczenia z programem Media oraz Eurimages - szkolenie prowadzone wspólnie z Maciejem Kubiakiem, organizator szkolenia KIPA, Warszawa (13 maja 2014)
  • "Vat i inne podatki w produkcji audiowizualnej. Czyli co warto wiedzieć i o czym należy pamiętać?” szkolenie prowadzone wspólnie z Maciejem Kubiakiem, organizator szkolenia KIPA, Serock (14-15 lutego 2014)
  • "Aspekty podatkowe produkcji telewizyjnej i filmowej", wykład wspólnie z Łukaszem Adamczykiem w ramach konferencji: Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej, organizator: KIPA, LSW, Warszawa (27 marca 2010)
  • "Prawne ramy współpracy w procesie produkcji filmu", wykład wspólnie z Maciejem Kubiakiem w ramach konferencji: Prawne aspekty produkcji telewizyjnej i filmowej, organizator: KIPA, LSW, Warszawa (26 marca 2010)

Copyright © 2012-2018 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved