Michał Giera

Radca Prawny

W LSW

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie polskiego rynku kapitałowego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z publicznym obrotem papierami wartościowymi, nabywaniem przedsiębiorstw, łączeniem, podziałem oraz przekształcaniem spółek prawa handlowego. Z sukcesem wprowadzał akcje spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynek NewConnect. Posiada znaczące doświadczenie w porządkowaniu ładu korporacyjnego na potrzeby transparentności wymaganej od spółek publicznych. Współuczestniczył w przygotowaniu ofert publicznych akcji (IPO) w oparciu o prospekt emisyjny, jak również emisji „bezprospektowych” oraz tzw. PRE-IPO. Dawał także wsparcie emitentom i akcjonariuszom przy wykonywaniu giełdowych obowiązków informacyjnych.

Niezależnie od powyższego, klientów LSW wspiera między innymi przy tworzeniu spółek oraz realizacji transakcji fuzji i przejęć. Zapewnia im także bieżącą obsługę prawną oraz doradza w zakresie wszelkich zagadnień prawa handlowego, w szczególności dotyczących sporów cywilnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym naruszeniami reguł uczciwej konkurencji, w kwestiach wyboru optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej (negocjowanie i tworzenie umów i statutów spółek prawa handlowego), wyboru optymalnych form inwestycji kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia oraz negocjowania umów inwestycyjnych z udziałem funduszy PE/VC.

Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu sporów i konfliktów pomiędzy akcjonariuszami/udziałowcami spółek prawa handlowego oraz tworzeniu funduszy VC wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zasiada w radach nadzorczych firm Rochstar S.A. oraz Kofi Brand sp. z o. o. Jest również członkiem rady nadzorczej klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec.

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Trzykrotny stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce, senator Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek senackiej Komisji Prawno-Statutowej Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykował w londyńskiej kancelarii Collyer Bristow oraz w Bury&Walkers law firm w Leeds. Do zespołu LSW trafił jako zwycięzca Konkursu na najlepszy esej prawniczy. W 2009 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Tytuł radcy prawnego uzyskał w 2012 roku.

O Michale

Życiową pasją Michała jest piłka nożna, w którą gra i o której dużo czyta. W wolnym czasie podróżuje po świecie, jeździ na snowboardzie, serwuje kawę i uważnie śledzi rozwój polskiej infrastruktury drogowej.

04.04.2017, GAZETA WYBORCZA

Ile podatków płacą sieci

http://platforma10.instytut.com.pl/przegladarka_prasy.php?kw=02f4039c5c149b9b02f4037ff5136bae&ku=7a22017d51e34c53467b

13.12.2011, Skarbiec Biznesu

Kiedy jest możliwe rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji?

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/13_12_11.htm

26.08.2011, Skarbiec Biznesu

Czy korzystniej jest założyć spółkę osobową czy kapitałową?

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/26_08_11.htm

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved