Michał Klimowicz

Adwokat

W LSW

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym.

Wspiera zespół LSW w projektach związanych z obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz transakcjami fuzji i przejęć.

Przed LSW

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed rozpoczęciem współpracy z LSW zdobywał doświadczenie w jednej z największych polskich kancelarii prawnych oraz w kancelarii notarialnej. Laureat programu stażowego Program Kariera organizowanego corocznie przez LSW oraz Polską Radę Biznesu. W 2016 roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

O Michale

Michał chętnie angażuje się w działalność społeczną. W okresie studiów udzielał się między innymi jako wolontariusz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W czasie wolnym miłośnik sportu, w szczególności biegania oraz piłki nożnej.

22.01.2013, Skarbiec Biznesu

"Spółka musi uważać przy przymusowym umorzeniu akcji"

Przeprowadzenie procesu przymusowego umorzenia akcji niesie dla spółki akcyjnej większy zakres obowiązków niż ma to miejsce przy przymusowym umorzeniu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Źródło: http://www.skarbiec.biz

21.11.2012, Skarbiec Biznesu

"Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako forma ochrony akcjonariusza mniejszościowego w spółce z o.o."

Wspólnik mniejszościowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością często narażony jest na marginalizację swojej pozycji w spółce na skutek działań zarządu lub pozostałych wspólników posiadających większość w kapitale zakładowym spółki.

Źródło: http://www.skarbiec.biz

24.10.2012, Skarbiec Biznesu

"Odpowiedzialność z tytułu zawyżenia wartości aportów wnoszonych do spółki z o.o."

Wkład wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć zarówno charakter pieniężny jak i niepieniężny.

Źródło: http://www.skarbiec.biz

15.10.2012, Skarbiec Biznesu

"Likwidacja spółki prawa handlowego a sytuacja pracowników"

Pracodawca powinien dopełnić wszystkich obowiązków związanych z ustaniem stosunku pracy pracowników. W przypadku zaniedbań naraża się bowiem na odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko pracom pracownika.

Źródło: http://www.skarbiec.biz

07.08.2012, Skarbiec Biznesu

"Korzystne zmiany dla przedsiębiorców"

Ustawodawca w ostatnim czasie dokonał wielu zmian ustawodawczych, które prowadzą do zredukowania obowiązków sprawozdawczych i rejestracyjnych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku publikacji sprawozdań finansowych w dzienniku urzędowym.

Źródło: http://www.skarbiec.biz

26.06.2012, Skarbiec Biznesu

"Obowiązek zatwierdzenia, złożenia i publikacji sprawozdań finansowych"

Choć spółki prawa handlowego mają cykliczny coroczny obowiązek zatwierdzenia, złożenia oraz publikowania sprawozdań finansowych, to temat ten wydaje się być warty uporządkowania i usystematyzowania.

Źródło: http://www.skarbiec.biz

16.05.2012, Skarbiec Biznesu

"Obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez konieczności przeprowadzenia procedury konwokacyjnej"

Co do zasady obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. wymaga ogłoszenia z jednoczesnym wezwaniem wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy licząc od dnia ogłoszenia.

Źródło: http://www.skarbiec.biz

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved