Michał Klimowicz

Adwokat

W LSW

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym.

Wspiera zespół LSW w projektach związanych z obsługą prawną spółek prawa handlowego oraz transakcjami fuzji i przejęć.

Przed LSW

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed rozpoczęciem współpracy z LSW zdobywał doświadczenie w jednej z największych polskich kancelarii prawnych oraz w kancelarii notarialnej. Laureat programu stażowego Program Kariera organizowanego corocznie przez LSW oraz Polską Radę Biznesu. W 2016 roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

O Michale

Michał chętnie angażuje się w działalność społeczną. W okresie studiów udzielał się między innymi jako wolontariusz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W czasie wolnym miłośnik sportu, w szczególności biegania oraz piłki nożnej.

13.03.2014, SKARBIEC BIEZNESU

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego

http://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/13_03_2014.htm

22.01.2013, SKARBIEC BIEZNESU

Spółka musi uważać przy przymusowym umorzeniu akcji

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/22_01_13.htm

21.11.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jako forma ochrony akcjonariusza mniejszościowego w spółce z o.o.

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/21_11_12.htm

24.10.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Odpowiedzialność z tytułu zawyżenia wartości aportów wnoszonych do spółki z o.o.

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/24_10_12.htm

15.10.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Likwidacja spółki prawa handlowego a sytuacja pracowników

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/15_10_12.htm

07.08.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Korzystne zmiany dla przedsiębiorców

26.06.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Obowiązek zatwierdzenia, złożenia i publikacji sprawozdań finansowych

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/26_06_12.htm

16.05.2012, SKARBIEC BIEZNESU

Obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez konieczności przeprowadzenia procedury konwokacyjnej

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/16_05_12_.htm

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved