Paweł Myrda

Adwokat

Aktualnie

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, jak również w kwestiach ochrony dóbr osobistych.

Prowadzi bieżącą obsługę prawną producentów filmowych i telewizyjnych, a także podmiotów z szeroko pojętej branży medialnej i marketingowej. Przygotowuje i negocjuje kontrakty, w tym w szczególności umowy koprodukcyjne, dystrybucyjne i umowy z twórcami. Reprezentuje osoby fizyczne i prawne w sporach z zakresu praw autorskich i dóbr osobistych.

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką i jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

O Pawle

W wolnym czasie śledzi krajowe i światowe wydarzenia polityczne, a także gra na gitarze i pianinie. Pasjonat piłki nożnej.

 

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved