Szymon Kaczmarek

Adwokat

W LSW

Specjalizuje się we wszelkich zagadnieniach związanych z prawem handlowym oraz obrotem instrumentami finansowymi. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek handlowych, w tym fuzjami i przejęciami, przekształceniami, projektowaniem przedsięwzięć biznesowych, sporządzaniem umów inwestycyjnych oraz sporami sądowymi.

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także Instytut Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W trakcie studiów był stypendystą na Northeastern Illinois University w Chicago w Stanach Zjednoczonych. W 2012 roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

O Szymonie

Laureat wyróżnienia przyznanego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla najlepszej pracy magisterskiej na temat teorii i praktyki nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

10.01.2012, Skarbiec Biznesu

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowana w systemie s24"

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadziła do polskiego ustawodawstwa możliwość szybkiej rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. spółka "s24").

Źródło: http://www.skarbiec.biz

04.10.2011, Skarbiec Biznesu

"Przystępując do sporu przedsiębiorca powinien liczyć się z kosztami"

Czasami koszty te mogą być znaczne. Z tego względu ważne jest, aby przedsiębiorcy zapoznali się z zasadami uiszczania opłat związanych z dochodzeniem swoich praw w sprawach cywilnych oraz zasadami zwolnienia od ponoszenia opłat.

Źródło: http://www.skarbiec.biz

16.08.2011, Skarbiec Biznesu

"Przedsiębiorcy mogą przekształcić dotychczasową działalność w jednoosobową spółkę kapitałową"

Z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Nowelizacja ta wprowadza ważną zmianę do Kodeksu spółek handlowych, która ucieszy niejednego przedsiębiorcę.

Źródło: http://www.skarbiec.biz

08.04.2009, Gazeta Prawna

"Przedsiębiorca może domagać się wstrzymania egzekucji"

Rozmawiamy z SZYMONEM KACZMARKIEM, prawnikiem - Jedną z metod obrony przed bankowym tytułem wykonawczym jest powództwo przeciw-egzekucyjne. Dzięki niemu przedsiębiorca może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości, w części albo jego ograniczenia.

Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl

21.08.2008, MediaRun.pl

"Zasady wnoszenia i wycena serwisu WWW jako wkładu niepieniężnego do spółek kapitałowych"

"Zasady wnoszenia i wycena serwisu WWW jako wkładu niepieniężnego do spółek kapitałowych"

01.06.2005, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego

"Od neutralności do solidarności. Ewolucja austriackiej polityki bezpieczeństwa."

"Od neutralności do solidarności. Ewolucja austriackiej polityki bezpieczeństwa." (Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego Numer 2(8), ROK IV)

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved