Szymon Kaczmarek

Adwokat

W LSW

Specjalizuje się we wszelkich zagadnieniach związanych z prawem handlowym oraz obrotem instrumentami finansowymi. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną spółek handlowych, w tym fuzjami i przejęciami, przekształceniami, projektowaniem przedsięwzięć biznesowych, sporządzaniem umów inwestycyjnych oraz sporami sądowymi.

Przed LSW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także Instytut Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W trakcie studiów był stypendystą na Northeastern Illinois University w Chicago w Stanach Zjednoczonych. W 2012 roku został wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

O Szymonie

Laureat wyróżnienia przyznanego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla najlepszej pracy magisterskiej na temat teorii i praktyki nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce.

31.08.2017, RZECZPOSPOLITA

Finanse nowej generacji

http://www.rp.pl/Finanse/308319850-Finanse-nowej-generacji.html#ap-1

10.01.2012, Skarbiec Biznesu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowana w systemie s24

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/11_01_12_.htm

04.10.2011, Skarbiec Biznesu

Przystępując do sporu przedsiębiorca powinien liczyć się z kosztami

https://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/04_10_11.htm

16.08.2011, Skarbiec Biznesu

Przedsiębiorcy mogą przekształcić dotychczasową działalność w jednoosobową spółkę kapitałową

08.04.2009, Gazeta Prawna

Przedsiębiorca może domagać się wstrzymania egzekucji

http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/309935,przedsiebiorca-moze-domagac-sie-wstrzymania-egzekucji.html

21.08.2008, MediaRun.pl

Zasady wnoszenia i wycena serwisu WWW jako wkładu niepieniężnego do spółek kapitałowych

01.06.2005, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego

Od neutralności do solidarności. Ewolucja austriackiej polityki bezpieczeństwa

Copyright © 2012-2017 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved