Władysław Bieńkowski

Adwokat, Wspólnik

W LSW

Specjalizuje się w dziedzinie szeroko pojętych inwestycji, w szczególności w zakresie fuzji, przejęć oraz w postępowaniach prywatyzacyjnych. Doradzając klientom – zarówno tym,  dochodzącym swoich należności, jak również poszukującym ochrony przed wierzycielami –  prowadzi postępowania w sprawach dotyczących dochodzenia i windykacji należności, zabezpieczenia należności, a także w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Z sukcesem prowadził sprawy dotyczące realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz związane z instrumentami finansowymi. Uczestniczył m.in. w procesie prywatyzacji, przekształcenia i fuzji jednej z najistotniejszych dla polskiej gospodarki hut stali, czy w procesie prywatyzacji i przejęcia polskich stoczni.

Ma wieloletnie doświadczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych, wynikające z prowadzenia licznych złożonych spraw w imieniu przedsiębiorców działających w różnych sektorach gospodarki, przemysłu i infrastruktury.

Przed LSW

Z LSW związany jest od 2000 r. Jako świeżo upieczony absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaczynał  w firmie na stanowisku asystenta. Dzisiaj jest jednym ze wspólników. Od 2009 r. członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

O Władysławie

Podróżuje. Najchętniej tam, gdzie jest mało ludzi, mało słońca i mocno wieje. Łatwo wyciągnąć go na eskapady w męskim gronie. Szczególnie po Irlandii i Szkocji.

08.06.2016

Nowa restrukturyzacja w przemyśle stoczniowym praktyczne rozwiązania

Czym jest restrukturyzacja (NOWA restrukturyzacja)? O postępowaniu inicjowanym i prowadzonym przez przedsiębiorcę, o zabezpieczeniach przed egzekucją majątku o pozbywaniu się niewygodnych umów i kontrahentów oraz o tym, że postępowanie restrukturyzacyjne nie jest upadłością - wykład na 4. Kongresie Morskim w Szczecinie

Copyright © 2012-2018 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved