Wojciech Kądziela

Aplikant radcowski

W LSW

Zajmuje się również sprawami z obszaru zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz szeroko rozumianego prawa reklamy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskiej i wrocławskiej kancelarii. Autor tekstów publikowanych regularnie na LSW IP Blogu. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Przed LSW

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. Ukończył również Szkołę Prawa Słowackiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński i Słowacką Akademię Nauk oraz Szkołę Prawa i Kultury Chińskiej zorganizowaną przez jego alma mater i Beijing Foreign Studies University. Ukończył również kurs Kraków Intellectual Property Summer School.

O Wojciechu

Zainteresowania Wojciecha skierowane są przede wszystkim na zagadnienia prawa autorskiego, prawa znaków towarowych oraz ochrony dóbr osobistych.

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved