Bieżące doradztwo (CIT, PIT)

  •  Doradzamy w bieżącej działalności gospodarczej, pomagamy rozwiązywać problemy i rozwiewać wątpliwości interpretacyjne m.in. w zakresie podatków dochodowych 
  •  Analizujemy i przygotowujemy umowy handlowe (w celu eliminacji lub ograniczenia ryzyk podatkowych), ze wskazaniem ich konsekwencji podatkowych
  •  Wspieramy naszych Klientów przy działaniach restrukturyzacyjnych (fuzje, przejęcia, połączenia, likwidacje) 
  •  Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach

Bieżące doradztwo (CIT, PIT)

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved