Branża kreatywna i sportowa

  •  Doradzamy jak bezpiecznie i optymalnie prowadzić działalność zarobkową i jak wybrać odpowiednią jej formę
  •  Pomagamy w meandrach rozliczeń podatkowych związanych z produkcją i koprodukcją, m.in. podatek VAT, podatek u źródła „withholding tax” (film, telewizja, internet)
  •  Wspieramy doradztwem podatkowym międzynarodowe wspólne przedsięwzięcia
  •  Doradzamy przy komercjalizacji wyników badań (efektywna podatkowo komercjalizacja, pomoc w pozyskiwaniu finansowania, planowanie ewentualnego „wyjścia” z przedsięwzięcia) 
  •  Pomagamy branży reklamowej/marketingowej/kreatywnej m.in. przy planowaniu i prowadzeniu akcji marketingowych, m.in. takich jak loterie promocyjne, konkursy, sprzedaż premiowa

Branża kreatywna i sportowa

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved