Ceny transferowe

  •  Analizujemy transakcje między podmiotami, które mogą skutkować koniecznością przygotowania dokumentacji podatkowych wymaganych przepisami prawa 
  •  Pomagamy w opracowywaniu polityki cen transferowych wewnątrz grup/pomiędzy podmiotami powiązanymi (planowanie transakcji, współpracy między podmiotami powiązanymi, weryfikacja i pomoc w ustaleniu rynkowego poziomu wynagrodzenia w transakcjach wewnątrzgrupowych)
  •  Przygotowujemy dokumentacje podatkowe (weryfikujemy już istniejące) zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
  •  Reprezentujemy klientów w sytuacji, gdy zagadnienie cen transferowych jest przedmiotem zainteresowania organów kontrolnych/podatkowych

Ceny transferowe

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved