Innowacje, B+R i fundusze VC

Stworzyliśmy specjalny dział dedykowany firmom inwestującym w B+R, funduszom venture capital i start-upom oraz instytutom naukowym. Doradzamy, przygotowujemy umowy inwestycyjne, pomagamy w pozyskaniu funduszy na innowacje, wspieramy w realizacji dotacji. Łączymy kompetencje ze sfery prawa podatkowego, korporacyjnego, własności intelektualnej z wiedzą o komercjalizacji i prawnych aspektach finansowania innowacji. Szyjemy „na miarę” rozwiązania dla Klientów ze świata biznesu, nauki i sektora finansowego.

Fundusze venture capital/fundusze zalążkowe zainteresowane komercjalizacją badań naukowych:

 • Obsługujemy proces inwestycyjny od A do Z
 • Przygotowujemy tzw. term-sheets, prowadzimy negocjacje umowy inwestycyjnej
 • Zapewniamy due diligence prawny i podatkowy
 • Obsługujemy pozyskiwanie kolejnych rund i wyjścia z inwestycji
 • Tworzymy pełne struktury inwestycyjne optymalne podatkowo, prawnie i operacyjnie
 • Przygotowujemy umowy z podmiotem zarządzającym, statuty funduszy i regulaminy właściwych ciał funduszu, umowy o zarządzanie i in.

Firmy inwestujące w B+R, np. twórcy gier komputerowych, firmy farmaceutyczne, producenci kosmetyków, etc.:

 • Zapewniamy obsługę prawną całego procesu badawczego – umowy z twórcami/pracownikami/współpracownikami, zabezpieczenie własności intelektualnej, obsługę wdrożenia lub komercjalizacji
 • Obsługujemy umowy na badania zlecone (kontraktowe) oraz niezależną działalność badawczą (np. umowy konsorcjum)
 • Przygotowujemy do realizacji projekty badawcze finansowane ze środków publicznych – wybieramy i tworzymy optymalną strukturę, umowy, niezbędne dokumenty związane z wnioskiem o dofinansowanie, w tym dotyczące pomocy publicznej
 • Pomagamy wybrać optymalną ścieżkę komercjalizacji i zapewniamy obsługę tego procesu – umowy licencyjne, sprzedaż praw, utworzenie spółki i wniesienie aportem komercjalizowanego pomysłu

Startupy:

 • Obsługujemy proces inwestycyjny od strony start-upu, w tym negocjacje tzw. term-sheet i umowy inwestycyjnej z inwestorem
 • Tworzymy pełną prawną dokumentację korporacyjną spółek oraz umowy i plany dla pracowników
 • Pomagamy w kwestiach podatkowych, rachunkowych i księgowych
 • Zajmujemy się obsługą start-upu w jego bieżącej działalności – rejestrujemy spółki
 • Prowadzimy obsługę organów, chronimy prawa własności intelektualnej, przygotowujemy właściwe umowy, zapewniamy obsługę procesową

StartUpownia – projekt specjalny w ramach działań na rzecz innowacji

Odpowiadamy na potrzeby rynku i zmieniamy się dla niego. Do tego – co udowadniamy od lat nieprzerwanie angażując się w działania Pro Bono – lubimy wspierać niebanalne pomysły i odważne inicjatywy. Lubimy też sami wychodzić z inicjatywą. W ten sposób narodził się pomysł na StartUpownię LSW. Będziemy przyglądać się i wspierać młode firmy, otaczać je opieką, przeprowadzać przez procedury pozyskiwania funduszy od inwestorów. Szkolimy i będziemy szkolić start-upy. Będziemy reprezentować je w rozmowach z dojrzałym biznesem i inwestorami oraz doradzać w kwestiach podatkowych i księgowych.

Komercjalizacja wyników badań

LSW przygotowało i przeprowadziło przejęcie przez inwestora biznesowego oraz nabycie praw do patentów stworzonych przez uczelnię i stworzenie spółki celowej pracującej nad przygotowaniem wyników badań do komercjalizacji. Prawnicy LSW opiniowali i przygotowywali stworzenie konsorcjum kilku podmiotów z dziedziny nauki i biznesu, którego celem będzie praca nad rozwojem projektu i wdrożeniem go do stałej i ciągłej produkcji. Praca wymagała koordynacji prac rzeczników patentowych, wycen dokonywanych na potrzeby transakcji i uzyskania stosownych zgód.

Wsparcie prawne funduszy proof-of-concept i venture capital

Zapewniamy pełną obsługę prawną kilku funduszy typu proof-of-concept i funduszy venture capital finansowanych ze środków publicznych. Mieści się w tym obsługa bieżąca funduszu, doradztwo podatkowe, due diligence, tworzenie umów inwestycyjnych, obsługa prawna relacji z instytucją finansującą.

Odwołania (protesty) do instytucji finansujących innowacje

Pomagaliśmy wnioskującym o środki unijne na innowacje w złożeniu właściwych środków odwoławczych oraz w skargach do sądu administracyjnego. Nasze wsparcie obejmowało także przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie i obsługę prawną projektu B+R.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved