Podatek od nieruchomości

  •  Dokonujemy przeglądu statusu nieruchomości w poszukiwaniu możliwości obniżenia obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości (grunty, budowle, budynki)
  •  Pomagamy w interpretacji niejednoznacznych sytuacji (nietypowe budowle, np. stadiony, wieże wiatrowe) 
  •  Wspieramy naszych Klientów w razie kontroli i sporów

Podatek od nieruchomości

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved