Podatki

Zespół LSW Podatki tworzą eksperci łączący kompetencje prawników i doradców podatkowych, dzięki czemu równocześnie zapewniamy obsługę transakcji oraz inwestycji i dbamy o jej efekt finansowy. Gwarantujemy najlepsze i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania. Doradzamy firmom szukającym bieżącej obsługi, a także wspieramy konkretne przedsięwzięcia biznesowe.

Interpretacje przepisów podatkowych:

  • Opiniujemy przeprowadzane przez Klienta transakcje podatkowe
  • Wypracowujemy strategie podatkowe, pozwalające na oszczędności podatkowe

Planowanie podatkowe:

  • Przeprowadzamy audyty podatkowe,
  • Przygotowujemy dokumentacje cen transferowych

Postępowania karno-skarbowe:

  • Pomagamy w czynnościach procesowych (w tym w przesłuchaniu), posiedzeniu, rozprawie i w negocjacjach
  • Występujemy w postępowaniu wykonawczym. We współpracy z doświadczonymi adwokatami, zapewniamy kompleksową obsługę świadczoną w jednym miejscu, przez jeden zespół prawny

Gminy odzyskują podatek VAT!

LSW jako jeden z nielicznych podmiotów na rynku usług doradztwa podatkowego specjalizuje się w świadczeniu na rzecz JST usług doradczych zmierzających do optymalizacji rozliczeń podatku VAT.

Obowiązujące przepisy prawa podatkowego dają gminom (JST) możliwość – przy odpowiednim ułożeniu struktury prowadzonych działań (z uwzględnieniem wniosków płynących z najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego) – odliczania i/lub uzyskiwania zwrotu podatku VAT naliczonego, który obciążył lub obciążałby gminę ekonomicznie w przyszłości.

Skarga kasacyjna dla Stoczni Gdańsk

W imieniu Stoczni Gdańsk zespół LSW sporządził oraz wniósł skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej zastosowania właściwej stawki VAT. Problem dotyczył tego, czy Stocznia Gdańsk produkując statki z materiałów powierzonych przez kontrahentów dokonuje dostawy towarów (a więc może stosować 0% stawkę VAT), czy też wykonuje usługi (a więc powinna stosować podstawową stawkę VAT).

Opodatkowanie zwiększenia kapitału

Specjaliści LSW, łączący praktykę prawa gospodarczego z doradztwem podatkowym, reprezentowali grupę polskich firm w postępowaniach o zwrot zapłaconego podatku od zwiększenia kapitału. Polskie prawo w tym zakresie pozostaje wciąż sprzeczne z regulacjami Unii Europejskiej.

Odzyskanie podatku od czynności cywilnoprawnych

Firma prawnicza LSW prowadziła dotąd kilkadziesiąt postępowań w zakresie odzyskania podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego od transakcji aportu, połączenia, podziału, przekształcenia oraz od umów pożyczek zawartych między wspólnikiem a spółką w latach 2007-2008 (między innymi dla WSK Rzeszów Sp. z o.o., NFI Blac Lion S.A., Scanmed S. A., EDP Renewables Polska Sp. z o.o., Rezydent S.A., Hotel Rezydent Gdańsk S.A.).

Doradcy LSW stoją na stanowisku, iż polskie przepisy, na podstawie których został zapłacony PCC są sprzeczne z regulacjami wspólnotowymi.

Uchwała 7 sędziów NSA

Specjaliści LSW reprezentowali przed NSA Spółkę Impel Cleaning doprowadzając do podjęcia przez NSA w składzie siedmiu sędziów korzystnej dla podatników uchwały rozstrzygającej wieloletnie rozbieżności w orzecznictwie w zakresie zbiegu opodatkowania VAT i PCC. Dzięki tej uchwale klienci LSW odzyskali kilka milionów złotych nadpłaconego PCC (między innymi spółki z grupy Centrum Haffnera, gdyńskiego dewelopera Allcon, NFI Black Lion).

Optymalizacja podatkowa

Specjaliści LSW są autorami bezpiecznych i funkcjonujących rozwiązań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych, w tym wykorzystujących spółkę komandytowo-akcyjną, jak również spółki z siedzibą w krajach o przyjaznym systemie podatkowym. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu zespół LSW zbudował i wdrażał struktury umożliwiające optymalizację podatkową, w tym między innymi wykorzystujące znak towarowy (dla spółki Ferrum S.A. czy IMM sp. z o.o.).

Podatek u źródła przy produkcji reklamowej

Prawnicy LSW z sukcesem reprezentowali klientów z branży reklamowej w sporze z Urzędem Kontroli Skarbowej dotyczącym konieczności pobierania podatku u źródła od należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów z siedzibą poza granicami RP.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved