Postępowanie

  •  Wspieramy i reprezentujemy naszych Klientów w toku kontroli i postępowań podatkowych
  •  Reprezentujemy przed organami podatkowymi/kontrolnymi/sądami administracyjnymi 
  •  Przygotowujemy i występujemy z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego do Ministra Rozwoju i Finansów (celem potwierdzenia skutków podatkowych określonych działań, zabezpieczenia planowanych przedsięwzięć) 
  •  Wspieramy naszych Klientów w razie postępowań karnoskarbowych (przesłuchania, obrona, reprezentacja)

Postępowanie

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved