Prawo energetyczne

  • Badamy stan prawny infrastruktury energetycznej
  • Wspieramy inwestorów w procesach inwestycyjnych związanych z budową źródeł i infrastruktury energetycznej
  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy zakupu spółek energetycznych lub składników majątku energetycznego i umowy związane z zaopatrzeniem w media
  • Świadczymy pomoc prawną w zakresie realizacji budowy przyłączy energetycznych
  • Reprezentujemy klientów przed organami regulacyjnymi w postepowaniach związanych z koncesjami, taryfami oraz wykonaniem obowiązków przed przedsiębiorców energetycznych

Doradztwo prawne w zakresie budowy i remontów

Kancelaria doradzała klientom przy budowie przyłączy energetycznych dla dużych przedsiębiorstw branży chemicznej i przemysłowej oraz realizacji projektów w zakresie budowy aktualnych źródeł energetycznych. LSW doradzała także klientom realizując projekty z zakresu remontów urządzeń do produkcji energii elektrycznej.

Określenie statusu prawnego spółek z sektora energetycznego i kolejowego

Przygotowaliśmy analizy prawne na zlecenie spółek z sektora transportu kolejowego oraz energetyki w zakresie określenia statusu prawnego oraz struktury własnościowej infrastruktury energetycznej niezbędnej do funkcjonowania linii kolejowych.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved