Prawo energetyczne

Wspieramy i świadczymy kompleksową pomoc prawną największym przedsiębiorcom z branży stalowej, stoczniowej i chemicznej.

  • Badamy stan prawny
  • Negocjujemy warunki zakupu spółek
  • Opracowujemy projekty i prowadzimy procesy inwestycyjne
  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy
  • Świadczymy pomoc prawną przy budowach przyłączy energetycznych
  • prowadzimy postępowania w zakresie kar nakładanych przez regulatora
  • Zajmujemy się kwestiami związanymi z uzyskiwaniem, zmianą lub wygaszaniem koncesji

Oferujemy pełną obsługę prawną związaną z zagadnieniami dotyczącymi zarówno działalności gospodarczej w obszarze energetycznym ale jakże ważnym aspektem ochrony środowiska oraz prawa antymonopolowego i obsługi korporacyjnej.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w procesach inwestycyjnych, w tym również w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych:

LSW doradzało przy przygotowaniu i realizacji inwestycji polegających na budowie nowych źródeł energetycznych oraz  budowie baterii koksowniczych.  LSW wspierało Klienta zarówno przy etapie wyboru lokalizacji inwestycji jak i założeń projektowych.

Tworzenie analiz i opinii prawnych w ramach bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw energetycznych:

Przygotowaliśmy  szereg analiz prawnych dotyczących zbycia / nabywania praw do infrastruktury energetycznej, LSW przeprowadzało również audyty prawne sieci energetycznych  min. dla Stoczni Gdańsk S.A., Huty Częstochowa Sp. z o.o., Koksowni Nowa oraz Polenergii S.A.

LSW  doradza ponadto swoim Klientom w transakcjach handlowych, których przedmiotem jest infrastruktura sieciowa ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań związanych z prawem własności nieruchomości gruntowych oraz służebności przesyłu.  LSW  doradza przy projekcie mającym na celu zbycie praw do infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej na podmiot trzeci,  przyłączaniem obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz zasilaniem w energię elektryczną i cieplną nowych inwestycji przemysłowych  - Huta Częstochowa Sp. z. o.o., Koksownia Nowa, BASF

Udział w negocjacjach biznesowych, asysta przy zawieraniu kontraktów gospodarczych:

LSW doradza Klientowi w przedmiocie zmian prawa energetycznego, zapewnia konsultacje i  bierze udział w negocjacjach z partnerami handlowymi Klienta. LSW doradzało Klientom min.  w kwestii istnienia obowiązku ustanowienia rezerwowego sprzedawcy energii oraz w przedmiocie opracowania procedury zmiany sprzedawcy energii.  Przygotowaliśmy analizy prawne dotyczące operatorstwa przesyłowego i dystrybucyjnego oraz obowiązywania zasady TPA dla dużych podmiotów na rynku stoczniowym i  hutniczym prowadzących koncesjonowaną działalność jako przedsiębiorcy energetyczni.  (Stocznia Gdańsk S.A, Huta Częstochowa S.A, Polenergia S.A).

Obrót i dystrybucja energii elektrycznej oraz paliw gazowych:

Zakres podjętych przez LSW działań w tej sprawie obejmował sporządzenie kompleksowej analizy prawnej wykonywanej przez klienta działalności koncesjonowanej, polegającej na obrocie i dystrybucji energii elektrycznej, w kontekście skomplikowanej sytuacji prawnej samych sieci. Klient wykonując usługę koncesjonowaną nie jest właścicielem sieci, za pomocą której wykonuje działalność koncesjonowaną. Pomoc prawników LSW opierała się głównie na możliwości zaprzestania prowadzenia działalności koncesjonowanej mimo ciążącego na Kliencie obowiązku publicznoprawnego.

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności koncesjonowanej:

LSW doradzaKlientom- prowadzącym koncesjonowaną działalność gospodarczą w przedmiocie obrotu i dystrybucji energią elektryczną oraz obrotu i dystrybucji paliwami gazowymi. Kancelaria reprezentowała Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie terytorialnego ograniczenia udzielonej Klientowi koncesji oraz w przedmiocie zakończenia prowadzenia działalności koncesjonowanej, a także postępowaniach wytoczonych przez odbiorcę. Kancelaria reprezentowała  Klientów w negocjacjach z dotychczasowymi odbiorcami, a także przygotowywała umowy w przedmiocie obrotu i dystrybucji energią elektryczną oraz paliwami gazowymi, przyłączenia i sprzedaży energii elektrycznej. (Stocznia Gdańsk SA).

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved