Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wspieramy klientów we wszystkich przedsięwzięciach związanych z prawem pracy w biznesie – od negocjowania umów i kontraktów managerskich, przez negocjacje ze związkami zawodowymi, po rozwiązywanie sporów w sądzie pracy.

  • Analizujemy dokumentację pracowniczą pod kątem zgodności z prawem pracy
  • Prowadzimy sprawy związane z ZUS
  • Przygotowujemy audyty
  • Monitorujemy kwestie ochrony interesów pracodawcy z zakresu nieuczciwej konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Prowadzimy postępowania z zakresu prawa pracy, związane z formami zatrudnienia, nadużyciami pracowniczymi i związanymi z nimi sprawami karnymi
  • Prowadzimy sprawy o mobbing i dyskryminację
  • Reprezentujemy pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi i w sporach pracowniczych
  • Negocjujemy ze związkami zawodowymi zapisy Pakietów Socjalnych
  • Pilotujemy przeprowadzanie procesów zwolnień grupowych i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych
  • Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych z pracownikami

Pakiet Socjalny w Hucie Częstochowa

W trakcie procesu prywatyzacji jednego z największych pracodawców z sektora przemysłu hutniczego, zespół prawników LSW sporządził analizę prawną, negocjował tzw. „Pakiet Socjalny”, czyli porozumienie pracowników z nowym pracodawcą, a następnie w ciągu kilku kolejnych lat negocjował ze związkami zawodowymi aneksy do tego Porozumienia. Zespół LSW na bieżąco wspiera również obsługę prawno-pracowniczą Huty Częstochowa.

Analiza zatrudnienia w Stoczni Gdańsk

W trakcie procesu prywatyzacji Stoczni Gdańsk zespół prawników LSW przeprowadził analizę zatrudnienia w Stoczni.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved