Prawo reklamy

  • Prowadzimy bieżącą stałą obsługę prawną agencji reklamowych, domów produkcyjnych, domów mediowych, firm PR-owych, butików kreatywnych, agencji full service oraz wszelkich innych podmiotów z szeroko pojętego rynku reklamowo-marketingowego, jak również reklamodawców (w tym znane spółki giełdowe)
  • Opiniujemy koncepcje i strategie marketingowe, jak i poszczególne działania i materiały reklamowe (tzw. copy clearance) pod względem ich zgodności z prawem, zasadami uczciwego obrotu, dobrymi obyczajami i ograniczeniami w reklamie w zakresie produktów wrażliwych (w tym farmaceutyków, usług finansowych, papierosów, alkoholu, hazardu). Rocznie przygotowujemy kilkadziesiąt konsultacji i opinii reklamowych
  • Doradzamy w sporach przedsądowych oraz sądowych związanych z tworzeniem oraz eksploatacją treści reklamowych.
  • Tworzymy ramy prawne dla prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w postaci: loterii promocyjnych, konkursów, sprzedaży premiowej oraz promocji w Internecie
  • Doradzamy w nietuzinkowych przedsięwzięciach z pogranicza reklamy, sztuki, designu i biznesu. Wspieramy naszych Klientów w procesach rebrandingu, odświeżania marek, produktów i wizualizacji korporacyjnej, kreowania nowych produktów, marek, submarek i opakowań czy aranżacji wnętrz, i przestrzeni zarówno biznesowej, jak i publicznej
  • Współpracujemy z organizacjami branżowymi – takimi jak Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR, MediaRun, Proto.pl. Jesteśmy stałymi audytorami najważniejszych konkursów branży reklamowej takich jak m.in. Effie, KTR, Media Trendy, etc.
  • Prowadzimy wykłady z prawa reklamy m.in. w Uniwersytecie Reklamy SAR, dla MediaRun Academy, Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie

Obsługa reklamowa największego banku w Polsce

Na zlecenie największego banku w Polsce, prawnicy LSW stworzyli system nowatorskich umów o kompleksową obsługę reklamową przez wybrane agencje reklamowe. Zespół wspierał bank również w procesie negocjacji tych umów.

Zasady współpracy agencji reklamowych z aktorami dla SAR

Na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, prawnicy LSW stworzyli wzorcową umowę opisującą zakres i zasady wzajemnych relacji agencji reklamowych z aktorami występującymi w reklamach. Umowa ta usprawnia i standaryzuje współpracę i zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawami na dobrach niematerialnych w tym zakresie.

Granice ochrony autorskiej oraz dozwolonego użytku

LSW uczestniczy w precedensowym dla polskiego rynku sporze pomiędzy jedną z największych agencji interaktywnych a wydawcą prasy. Jego przedmiotem jest możliwość wykorzystywania w Internecie – w celach informacyjnych – przedruków z publikatorów drukowanych. Kwestie rozważane przez sąd to między innymi granice ochrony autorskiej prostych informacji prasowych oraz zasada dozwolonego użytku (fair use doctrine).

Podatek u źródła przy produkcji reklamowej

Prawnicy LSW z sukcesem reprezentowali klientów z branży reklamowej w sporze z Urzędem Kontroli Skarbowej dotyczącym konieczności pobierania podatku u źródła od należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów z siedzibą poza granicami RP.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved