Ulgi podatkowe działalność B+R

  •  Analizujemy działania naszych Klientów (i w razie potrzeby doradzamy, jakie podjąć działania) pod kątem możliwości skorzystania z ulg przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (w tym np. ulgi dla działalności badawczo rozwojowej)
  •  Doradzamy przy skutecznej i efektywnej komercjalizacji dóbr niematerialnych (efektywna podatkowo komercjalizacja, pomoc w pozyskiwaniu finansowania, planowanie ewentualnego „wyjścia” z przedsięwzięcia)

Ulgi podatkowe działalność B+R

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved