Własność intelektualna

Obszar własności intelektualnej to nasza specialitè de la maison. Od lat specjalizujemy się w ochronie własności intelektualnej. Pracujemy dla znanych producentów filmowych i telewizyjnych, największych firm z branży reklamy i marketingu, domów mediowych, producentów treści wideo, agencji eventowych i organizatorów wielkich przedsięwzięć artystycznych a także dla twórców i artystów. Poza branżą kreatywną nasi Klienci to w dużej części – znane marki i korporacje, dla których zarządzanie i ochrona marki, uczciwej konkurencji, nowych technologii stanowi istotny element codziennej rzeczywistości biznesowej. Dla naszych Klientów negocjujemy i przygotowujemy umowy, reprezentujemy ich w sporach sądowych, arbitrażowych i mediacjach, pomagamy przeprowadzać skomplikowane transakcje. Opiniujemy przedsięwzięcia artystyczne, technologiczne, eventowe czy marketingowe pomagając zrealizować najbardziej innowacyjne projekty. Dzięki interdyscyplinarnej wymianie doświadczeń, zespół naszych ekspertów może także doradzać branży kreatywnej w kwestiach finansowych (LSW Podatki i LSW Księgowość), wskazując najkorzystniejsze rozwiązania.

Prawo filmowe i media
 • Wspieramy klientów z branży mediów, w tym telewizji, radia, prasy i Internetu
 • Współpracujemy z nadawcami, wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w produkcję treści medialnych (zarówno z producentami, jak i autorami, artystami, dziennikarzami), organizacjami branżowymi oraz regulatorami
 • Przygotowujemy kontrakty i reprezentujemy klientów podczas negocjacji, tworzenia i nadawania programów, eksploatowania formatów telewizyjnych, wydawania prasy
 • Reprezentujemy producentów filmowych, producentów reklam, seriali czy reżyserów. Przy naszym wsparciu powstało ponad 100 projektów audiowizualnych (filmy, seriale, programy telewizyjne)
 • Prowadzimy wykłady i szkolenia dla branży filmowej, m.in. pod auspicjami Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
 • Dwaj wspólnicy LSW są arbitrami Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego (SARA)
IT, Nowe technologie
 • Doradzamy przy tworzeniu projektów i negocjowaniu umów dotyczących tworzenia, wdrażania, testowania, serwisowania i eksploatacji programów komputerowych i systemów informatycznych, projektowania i obsługi stron internetowych i innych serwisów multimedialnych
 • Zajmujemy się tworzeniem prawnej infrastruktury działania serwisów lub sklepów internetowych oraz kwestiami związanymi z ochroną domen internetowych i prywatnością w Internecie
 • Wspieramy prawnie producentów multimediów i programów komputerowych, w tym gier komputerowych, administratorów portali, hostingodawców, blogerów, właścicieli sklepów internetowych i innych wirtualnych platform sprzedażowych, agencji marketingu interaktywnego i e-PR, jak również podmiotów i instytucji, które zainteresowane są stworzeniem i nabyciem praw lub uzyskaniem licencji do wszelkich rozwiązań i systemów informatycznych
 • Prowadzimy wykłady, szkolenia i warsztaty dot. prawa nowych technologii
 • Nasi prawnicy byli zaangażowani w dziesiątki transakcji związanych z prawem komputerowym (w tym dot. wdrożeń rozwiązań komputerowych)
Prawo reklamy
 • Prowadzimy bieżącą stałą obsługę prawną agencji reklamowych, domów produkcyjnych, domów mediowych, firm PR-owych, butików kreatywnych, agencji full service oraz wszelkich innych podmiotów z szeroko pojętego rynku reklamowo-marketingowego, jak również reklamodawców (w tym znane spółki giełdowe)
 • Opiniujemy koncepcje i strategie marketingowe, jak i poszczególne działania i materiały reklamowe (tzw. copy clearance) pod względem ich zgodności z prawem, zasadami uczciwego obrotu, dobrymi obyczajami i ograniczeniami w reklamie w zakresie produktów wrażliwych (w tym farmaceutyków, usług finansowych, papierosów, alkoholu, hazardu). Rocznie przygotowujemy kilkadziesiąt konsultacji i opinii reklamowych
 • Doradzamy w sporach przedsądowych oraz sądowych związanych z tworzeniem oraz eksploatacją treści reklamowych.
 • Tworzymy ramy prawne dla prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w postaci: loterii promocyjnych, konkursów, sprzedaży premiowej oraz promocji w Internecie
 • Doradzamy w nietuzinkowych przedsięwzięciach z pogranicza reklamy, sztuki, designu i biznesu. Wspieramy naszych Klientów w procesach rebrandingu, odświeżania marek, produktów i wizualizacji korporacyjnej, kreowania nowych produktów, marek, submarek i opakowań czy aranżacji wnętrz, i przestrzeni zarówno biznesowej, jak i publicznej
 • Współpracujemy z organizacjami branżowymi – takimi jak Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR, MediaRun, Proto.pl. Jesteśmy stałymi audytorami najważniejszych konkursów branży reklamowej takich jak m.in. Effie, KTR, Media Trendy, etc.
 • Prowadzimy wykłady z prawa reklamy m.in. w Uniwersytecie Reklamy SAR, dla MediaRun Academy, Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie
Znaki towarowe, prawo własności przemysłowej
 • Obszary działania LSW obejmują niemal wszystkie aspekty ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony znaków towarowych (w tym znaków renomowanych i powszechnie znanych), wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wynalazków
 • Doradzamy Klientom w sprawach skutecznej i efektownej komercjalizacji dóbr niematerialnych
 • Reprezentujemy Klientów w sprawach spornych dotyczących praw wyłącznych zarówno przed Urzędem Patentowym, jak sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami ścigania i ochrony celnej
 • Stale współpracujemy z rzecznikami patentowymi z różnych dziedzin nauki i techniki
 • Jesteśmy wykładowcami Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz prelegentami na konferencjach poświęconych własności intelektualnej i przemysłowej
 • Maciej Kubiak jest współautorem komentarza do prawa własności przemysłowej wydanego przez C.H. BECK
Design, sztuka
 • Wspieramy projektantów mody i designu w zakresie ochrony projektów i własności intelektualnej przed nieuprawnionym kopiowaniem, działamy na rzecz zwalczania nielegalnego naśladownictwa projektów
 • Pomagamy we wszelkich kwestiach i problemach natury prawnej, które pojawiają się w związku z prowadzeniem działalności w branży modowej. Wpieramy naszych Klientów zarówno przy rozpoczęciu działalności - pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej i stworzeniu ram prawnych prowadzenia biznesu), jak i na dalszym jej etapie. Oferujemy bieżącą obsługę prawną m.in. tworzenie i negocjowanie umów niezbędnych w codziennej działalności, takich jak umowy ze współpracownikami, podwykonawcami, modelami, umowy sponsoringowe itp.
 • Reprezentujemy Klientów w sporach (sądowych i pozasądowych) dotyczących praw do projektów i wzorów z zakresu mody i szeroko pojętego designu
 • Opracowujemy optymalne strategie ochrony własności intelektualnej
Ochrona prywatności i danych osobowych
 • Dokonujemy analiz, tworzymy opinie oraz konsultujemy projekty analityczne, techniczne oraz marketingowe związane z pozyskiwaniem danych oraz z przetwarzaniem czy korzystaniem z dużych zbiorów danych - oceniając ich zgodność m.in. z przepisami ochrony danych osobowych, prawem do prywatności, prawem reklamy, przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochroną konsumentów oraz regulacjami branżowymi
 • Prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych - audyty mechanizmów przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, zalecenia praktyczne oraz kompleksowa dokumentacja, pomoc we wdrażaniu polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcje zarządzania systemem informatycznym
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 • Doradzamy na etapie tworzenia zbiorów danych, ich rejestracji, powierzania przetwarzania oraz wszelkich innych operacji na zbiorach danych osobowych
 • Posiadamy praktykę w zakresie outsourcingu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Jest to popularna forma przejęcia obowiązków przedsiębiorcy dotyczących ochrony danych osobowych. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej optymalne formy wsparcia procesów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach
Prawo konsumentów i E-commerce
 • Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność biznesową w Internecie
 • Konsultujemy komunikację skierowaną do konsumentów, w tym oznakowanie produktów spożywczych
 • Przygotowujemy i konsultujemy regulaminy oraz polityki prywatności portali społecznościowych, sklepów online i aplikacji mobilnych pod względem ich zgodności ze zmianami legislacyjnymi oraz regulacjami konsumenckimi
 • Tworzymy całościową dokumentację niezbędną do świadczenia usług lub sprzedaży towarów w Internecie
 • Konsultujemy warunki promocji i konkursów konsumenckich, gier losowych, programów lojalnościowych dla konsumentów oraz komunikację marketingową, jak również wszelkie inne materiały reklamujące firmy internetowe i ich usługi
 • Pomagamy w stosowaniu przepisów dot. ochrony danych osobowych w Internecie
 • Wspieramy w zakresie stosowania prawa żywnościowego
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu e-commerce oraz prawa ochrony konsumentów
 • Wśród klientów obsługiwanych przez LSW znajdują się zarówno przedsiębiorcy planujący poszerzenie działalności o e-commerce, jak i prowadzący już działalność handlową w Internecie, w tym m.in.: sklepy internetowe z branży kosmetycznej, spożywczej, dóbr luksusowych, AGD, odzieżowej oraz portale aukcyjne i podmioty udostępniające aplikacje mobilne
Muzyka i eventy
 • Specjalizujemy się w obsłudze twórców i artystów wykonawców, a także podmiotów korzystających z cudzej twórczości muzycznej we własnej działalności biznesowej lub promocyjnej
 • Doradzamy, jak uregulować kwestie związane z funkcjonowaniem zespołów muzycznych, a gdy pojawiają się spory w tym zakresie, to także pomagamy w negocjacjach ugodowych lub procesach
 • Reprezentujemy wykonawców muzycznych w negocjacjach z wytwórniami fonograficznymi
 • Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie wsparcia organizacji koncertów oraz innych eventów
 • Pomagamy klientom w nabywaniu praw autorskich i pokrewnych do muzyki w zakresie koniecznym do realizacji ich projektów biznesowych lub marketingowych
 • Przygotowujemy publikacje w branżowych czasopismach związanych z branżą eventową (tj. THINKMICE)
Komercjalizacja badań naukowych B+R (R&D)
 • Doradzamy w sprawach skutecznej i efektywnej komercjalizacji dóbr niematerialnych
 • Doradzamy inwestorom i przedstawicielom branży naukowej przy tworzeniu form prawnych umożliwiających współpracę biznesu z nauką oraz komercjalizację badań naukowych. Pomagamy tworzyć spółki celowe, umowy konsorcjów i umowy inwestycyjne umożliwiające doinwestowanie nauki i komercjalizację wyników badań
 • We współpracy z rzecznikami patentowymi, wspieramy inwestorów, instytuty oraz uczelnie w uzyskiwaniu ochrony własności intelektualnej dot. wyników badań naukowych
 • Wspieramy naukowców i instytucje w realizacji projektów edukacyjnych, naukowych oraz popularno-naukowych
 • Jesteśmy wykładowcami Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz prelegentami na konferencjach poświęconych własności intelektualnej i przemysłowej
Nieuczciwa konkurencja
 • Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, naruszeniem interesów konsumentów, naruszeniem dóbr osobistych przedsiębiorców, tak w fazie przedprocesowej, w toku postępowania zabezpieczającego, jak i w postępowaniu głównym przed sądami gospodarczymi i karnymi
 • Opiniujemy projekty rozwiązań biznesowych, kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, konkursów w zakresie ich zgodności z prawem, zasadami uczciwej konkurencji, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, prawami i interesami konsumentów
 • Przygotowujemy projekty regulaminów, zgód, zezwoleń i oświadczeń dotyczących ochrony poufności, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Nasi Prawnicy są prelegentami na konferencjach poświęconych własności intelektualnej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
E sport, gry komputerowe

Kampania Prezydencka

Zespół prawników LSW doradzał agencji reklamowej zajmującej się przygotowywaniem materiałów wyborczych związanych z prezydencką kampanią wyborczą w 2010 roku. Zadaniem LSW było opiniowanie kształtu spotów promocyjnych emitowanych w TV i Internecie.

Ochrona wolności wypowiedzi prasy

Eksperci LSW wielokrotnie skutecznie występowali po stronie mediów, którym bezpodstawnie zarzucano naruszenie dóbr osobistych materiałami prasowymi. Stawką w tych sprawach były nie tylko ewentualne odszkodowania, ale przede wszystkim narażenie na szwank reputacji poszczególnych redakcji.

Państwowa instytucja kultury vs poczytny tygodnik opinii

Prawnicy LSW bronili przed sądem dobrego imienia wiodącej państwowej instytucji kultury. W artykule prasowym zarzucono organizacji między innymi prowadzenie nieprzejrzystej polityki finansowej i kierowanie się niejasnymi kryteriami oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie. Sąd I instancji przychylił się do żądania sprostowania, publikacji przeprosin oraz wpłaty na cel społeczny.

Gwiazdy Hollywood w reklamie

Firma prawnicza LSW reprezentowała agencje reklamowe i ich klientów w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu kontraktów ze znanymi postaciami ze świata filmu, telewizji i muzyki na potrzeby ich udziału w reklamach. Prawnicy LSW obsługiwali prawnie agencje reklamowe podczas negocjacji i współpracy między innymi z 4 gwiazdami Hollywood klasy A, które wystąpiły w reklamach telewizyjnych, billboardowych, prasowych i wizerunkowych w Polsce.

Prawo filmowe i media

Nowy model cyfrowej telewizji dla znaczącego wydawcy prasy

Zaangażowanie zespołu LSW przy tej sprawie polegało na opiniowaniu projektu pod kątem zgodności z prawem polskim i prawem europejskim, wypracowaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko prawne oraz przygotowaniu dokumentów związanych z tworzeniem struktury prawnej i organizacyjnej telewizji.

Formaty telewizyjne

Prawnicy LSW opiniowali i negocjowali umowy dotyczące korzystania z zagranicznych formatów telewizyjnych, negocjowali umowy na nabycie i korzystanie z praw dodatkowych (praw merchandisingowych, interaktywnych, telefonicznych) oraz doradzali w zakresie tworzenia i ochrony elementów formatu, jak również produkcji programów telewizyjnych oraz organizacji konkursów z nimi związanych i tworzenia ram prawnych takich przedsięwzięć medialnych. LSW współpracowało między innymi przy takich formatach realizowanych w Polsce, jak „Voice of Poland”, „Top Model”, „Jak Oni Śpiewają”, ”Kocham Cię Polsko”, „Szymon Majewski Show” oraz wielu innych.

Koprodukcje filmowe

Prawnicy LSW współpracowali z jednym z najbardziej utytułowanych polskich studiów animacji filmowej w tworzeniu zasad współpracy przy trzech międzynarodowych koprodukcjach, w tym jednym projekcie dotyczącym tematyki Powstania Warszawskiego.

„W ciemności” – polski kandydat do Oscara

Dla polskiego koproducenta, Studia Filmowego Zebra, LSW prowadziła kompleksową obsługę prawną polsko-kanadyjsko-niemieckiej koprodukcji filmowej pod tytułem “W ciemności” („In Darkness”) w reżyserii Agnieszki Holland. W 2012 roku film był nominowany do Oskara w kategorii filmu nieanglojęzycznego. W ramach tego projektu prawnicy LSW negocjowali między innymi umowę koprodukcyjną, zasady recoupmentu, umowę z reżyserem, umowę na światową dystrybucję filmu, umowę z collective agentem, jak również przygotowywał umowy z aktorami i realizatorami oraz weryfikowali dokumenty składające się na tzw. chain of title. Służyli również bieżącym doradztwem polskiemu producentowi w różnych kwestiach prawnych związanych z procesem developmentu, produkcji i postprodukcji filmu oraz jego eksploatacją.

Sponsoring koncernu spożywczego

Prawnicy LSW zapewnili obsługę prawną koncernu spożywczego w nowatorskim przedsięwzięciu sponsoringowym związanym między innymi z programem telewizyjnym o łącznej wartości kontraktów na poziomie 30 mln zł.

Google Books

Prawnicy LSW reprezentowali licznych polskich wydawców książek w sprawie ich ewentualnego przystąpienia do ugody w sprawie projektu Google Books. Celem ugody negocjowanej przez amerykańskich wydawców i autorów z firmą Google, a następnie rozszerzonej na skutek objęcia jej class action wydawców i autorów z całego świata, było objęcie prawem do digitalizacji całego światowego księgozbioru. Ze względu na zgłoszone zastrzeżenia i wątpliwości co do skuteczności ugody w relacjach międzynarodowych oraz co do obaw nadmiernego uprzywilejowania Google na rynku e-booków, ugoda nie została zatwierdzona zgodnie z zastrzeżeniami Klientów LSW.

Granice ochrony autorskiej oraz dozwolonego użytku

LSW uczestniczy w precedensowym dla polskiego rynku sporze pomiędzy jedną z największych agencji interaktywnych a wydawcą prasy. Jego przedmiotem jest możliwość wykorzystywania w Internecie w celach informacyjnych przedruków z publikatorów drukowanych. Kwestie rozważane przez sąd to między innymi granice ochrony autorskiej prostych informacji prasowych oraz zasada dozwolonego użytku.

Kompleksowa obsługa wiodącego wydawnictwa książkowego

Zadania zespołu LSW obejmowały tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów z autorami, tłumaczami z Polski i z zagranicy, występowanie w imieniu wydawcy wobec zagranicznych agencji autorskich i wydawców oraz reprezentację wydawcy w sporach dotyczących naruszeń praw autorskich na drodze cywilnej i karnej.

Akcja społeczno-edukacyjna „13 grudnia”

Z ramienia Wydawnictwa Literackiego i jego autora zespół LSW współpracował między innymi z Instytutem Pamięci Narodowej i Narodowym Centrum Kultury przy organizacji akcji „13 grudnia”. Był to szereg różnorodnych działań o charakterze społeczno-edukacyjnym. Obsługa prawna polegała przede wszystkim na przygotowaniu i negocjowaniu umów prawno-autorskich z twórcami oraz partnerami akcji.

IT, Nowe technologie

Spór z byłym wspólnikiem o prawa kodów źródłowych

Reprezentowaliśmy spółkę programistyczną tworzącą specjalistyczne oprogramowanie m.in. dla wojska w sporze z byłym wspólnikiem, gdzie główna oś konfliktu dotyczyła praw do kodów źródłowych i baz danych.

Spór między konkurentami dot. praw autorskich do software oraz nieuczciwej konkurencji

Doradzaliśmy spółce informatycznej zajmującej się tworzeniem software i przeprowadzaniem wdrożeń w sporze z jej konkurentem – międzynarodowym koncernem, który bezpodstawnie zarzucał naszemu klientowi naruszanie praw autorskich samemu dopuszczając się wobec naszego klienta czynów nieuczciwej konkurencji.

Rozwiązania informatyczne dla przemysłu spożywczego

Wspieraliśmy grupę producentów owoców i warzyw obracającą ok 10 tys. ton owoców rocznie, w negocjacjach umowy o stworzenie i wdrożenie dedykowanego systemu komputerowego (software i hardware) do kompleksowego zarządzania stanami magazynowymi i przygotowaniem towaru oraz jego sprzedażą.

Wsparcie producentów gier komputerowych

Prawnicy LSW tworzą, opiniują i negocjują umowy niezbędne do stworzenia i eksploatacji gier komputerowych, w tym z programistami, grafikami, scenarzystami, studiami animacji, dotyczące praw do postaci fikcyjnych, dystrybutorami, reklamodawcami, sponsorami, patronami medialnymi.

Wsparcie innowacyjnego start-upu informatycznego

Pomagaliśmy start-up-owi informatycznemu opracować model biznesowy i przygotować umowy niezbędne do prowadzenia działalności opartej na innowacyjnym kompleksowym świadczeniu wparcia informatycznego dla biznesu (obejmującego m.in. kwestie szeroko pojętych usług IT, licencjonowania oprogramowania, najmu sprzętu, etc.).

Wdrożenia IT

tworzyliśmy oraz negocjowaliśmy dla naszych Klientów: wydawnictw książkowych, wydawców prasy, agencji reklamowych, instytucji kultury, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, umowy na stworzenie, wdrożenie i serwis różnych systemów informatycznych i programów komputerowych.

Licencje boxowe

Opracowywaliśmy i opiniowaliśmy wzorcowe umowy licencyjne na korzystanie z programów komputerowych dystrybuowanych w wersjach box (pudełkowych).

Portale i serwisy internetowe

Opiniowaliśmy, negocjowaliśmy i tworzyliśmy umowy na stworzenie i nabycie praw do rozwiązań informatycznych leżących u podstaw serwisów i portali internetowych oraz stron WWW.

Naukowy portal społecznościowy

LSW świadczyła stałe usługi firmie Index Copernicus International S.A., która prowadziła wyjątkowy międzynarodowy portal społecznościowy, w całości poświęcony ludziom nauki. Firma jest też autorem i właścicielem unikatowego algorytmu, umożliwiającego ocenę dorobku badawczego.

Ochrona anonimowości w Internecie

Zespół prawników LSW prowadził sprawę dotyczącą ujawnienia tożsamości popularnej blogerki politycznej przeciwko jednemu z polskich dzienników. Dziennik starał się namówić blogerkę do ujawnienia swojej tożsamości, a gdy ta odmówiła, opublikował informacje na jej temat, umożliwiające jej identyfikację.

Dobra osobiste a wewnętrzne forum internetowe

LSW prowadziło prawdopodobnie pierwszą sprawę w Polsce, w której sąd musiał rozstrzygnąć o naruszeniu dóbr osobistych poprzez wypowiedzi internautów w obrębie wewnętrznego internetowego forum dyskusyjnego lub o jego braku. W efekcie działań LSW, pozwany został zobowiązany przez sąd do przesłania do wszystkich użytkowników forum e-maile, w których przeprosił powoda za opublikowanie krzywdzących go treści.

World Cyber Games

Prawnicy LSW zapewnili kompleksową obsługę prawną jubileuszowej, dziesiątej edycji największego i najbardziej prestiżowego na świecie turnieju e-sportowego - World Cyber Games.

Prawo reklamy

Obsługa reklamowa największego banku w Polsce

Na zlecenie największego banku w Polsce, prawnicy LSW stworzyli system nowatorskich umów o kompleksową obsługę reklamową przez wybrane agencje reklamowe. Zespół wspierał bank również w procesie negocjacji tych umów.

Zasady współpracy agencji reklamowych z aktorami dla SAR

Na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, prawnicy LSW stworzyli wzorcową umowę opisującą zakres i zasady wzajemnych relacji agencji reklamowych z aktorami występującymi w reklamach. Umowa ta usprawnia i standaryzuje współpracę i zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawami na dobrach niematerialnych w tym zakresie.

Granice ochrony autorskiej oraz dozwolonego użytku

LSW uczestniczy w precedensowym dla polskiego rynku sporze pomiędzy jedną z największych agencji interaktywnych a wydawcą prasy. Jego przedmiotem jest możliwość wykorzystywania w Internecie – w celach informacyjnych – przedruków z publikatorów drukowanych. Kwestie rozważane przez sąd to między innymi granice ochrony autorskiej prostych informacji prasowych oraz zasada dozwolonego użytku (fair use doctrine).

Podatek u źródła przy produkcji reklamowej

Prawnicy LSW z sukcesem reprezentowali klientów z branży reklamowej w sporze z Urzędem Kontroli Skarbowej dotyczącym konieczności pobierania podatku u źródła od należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów z siedzibą poza granicami RP.

Znaki towarowe, prawo własności przemysłowej

Ochrona nazwy i oznaczeń identyfikujących Stowarzyszenia

Reprezentowaliśmy amerykańskie stowarzyszenie, do którego należy ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie, w sprawach związanych z naruszeniem znaków towarowych, prawa do nazwy i oznaczeń identyfikujących. Spór zakończył się – zgodnie z oczekiwaniami naszego Klienta – na etapie działań przedprocesowych.

Ochrona wzoru przemysłowego

Reprezentowaliśmy twórcę projektu obudowy ultrasonografu przeciwko firmie, która korzystania z tego utworu bez uregulowania kwestii autorskich z twórcą. Sprawa dotykała kwestii granic ochrony autorskiej wzorów przemysłowych oraz zasad formułowania umów licencyjnych. W sprawie wniesiona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, który w całości uwzględnił podnoszone przez nas roszczenia. Klient otrzymał stosowne odszkodowanie z tytułu zawinionego bezprawnego używania przez pozwanego w działalności gospodarczej projektu wzoru przemysłoweg.

Identyfikacja wizualna spółek z grupy kapitałowej

Opracowaliśmy umowę licencyjną na korzystanie ze znaków towarowych w ramach grupy kapitałowej jednej z największych w Polsce spółek z branży energetycznej. Miało to na celu używanie w ramach grupy jednolitej i zharmonizowanej identyfikacji wizualnej w zakresie znaków towarowych

Naruszenie prawa do znaku towarowego w nazwie przedsiębiorstwa

Dzięki skutecznym działaniom naszych prawników, doprowadziliśmy do zmiany nazwy przedsiębiorstwa konkurenta naszego Klienta i usunięcia z niej elementu słownego stanowiącego chroniony znak towarowy.

Rejestracja znaków towarowych

LSW przygotowuje pełną dokumentację zgłoszeniową potrzebną do zgłoszenia znaków towarowych naszych Klientów zarówno w polskim Urzędzie Patentowym, jak unijnym urzędzie ds. harmonizacji rynku wewnętrznego w Allicante (OHIM). Dla naszych Klientów rejestrujemy dziesiątki znaków rocznie.

Cybersquatting – piractwo domenowe

Klienta w działaniach związanych z ochroną znaku towarowego bezprawnie użytego w domenie internetowej. Nasze działania doprowadziły do skutecznego zablokowania strony internetowej jeszcze na etapie przedprocesowym.

Animowane znaki towarowe

Opracowaliśmy opinie prawną dotyczącą możliwości zgłoszenia i skutecznej rejestracji ruchomych znaków towarowych w formie filmu animowanego. Wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia analizy praktyki urzędów patentowych w tym zakresie oraz wskazania potencjalnych ryzyk prawnych w zakresie tej szczególnej i niekonwencjonalnej formy ochrony znaku.

Ochrona wzoru przemysłowego

Reprezentowaliśmy twórcę projektu obudowy utrasonografu przeciwko firmie, która korzystała z tego utworu bez uregulowania kwestii autorskich z twórcą. Sprawa dotyka kwestii granic ochrony autorskiej wzorów przemysłowych oraz zasad formułowania umów licencyjnych. W sprawie wniesiona została skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, który w całości uwzględnił podnoszone przez nas roszczenia. Klient otrzymał stosowne odszkodowanie z tytułu zawinionego bezprawnego używania przez pozwanego w działalności gospodarczej projektu wzoru przemysłowego.

Design, sztuka

Naruszenie praw znanego projektanta mody

Zespół LSW doradzał znanemu polskiemu projektantowi mody w związku ze sprzedażą na internetowym serwisie aukcyjnym koszulek łudząco podobnych do tych produkowanych według przygotowanego przez niego projektu. Dzięki działaniom LSW koszulki imitujące dzieła projektanta zostały wycofane ze sprzedaży, a strony porozumiały się co do sposobu naprawy szkody poniesionej przez projektanta. 

Współpraca znanej projektantki mody oraz popularnej firmy odzieżowej

Zespół LSW brał udział w przygotowaniu umów, które umożliwiły podjęcie współpracy pomiędzy jedną z najbardziej znanych i cenionych polskich projektantek, a popularną marką odzieżową. Dzięki wsparciu LSW powstała limitowana kolekcja ubrań stworzona przez projektantkę dla znanego odzieżowego brandu.

Umowa licencyjna ze spadkobiercami znanego polskiego projektanta sztuki użytkowej

Prawnicy LSW pomogli doprowadzić do zawarcia umowy licencyjnej ze spadkobiercami znanego polskiego projektanta sztuki użytkowej tworzącego w latach 50. XX wieku. Dzięki tej współpracy jedna z firm działających na polskim rynku rozpoczęła ponowną produkcję zaprojektowanych przez artystę krzeseł, których design jest ceniony również współcześnie.

Ochrona prywatności i danych osobowych

System analizy zachowań konsumenckich

Prawnicy LSW stworzyli ogólne warunki umowy oraz wzory umów wykonawczych na wdrożenie i utrzymanie informatycznego systemu analizy zachowań konsumenckich w stacjonarnych lokalach handlowych. Umowy obejmowały zarówno generalne warunki wdrożenia systemu, w tym analizy przedwdrożeniowej sprzedaży sprzętu elektronicznego, jak określenie zakresu praw autorskich i zakresu wymaganej anonimizacji danych osobowych oraz kwestie gwarancji i serwisu IT.

Behawioralne targetowanie danych

Firma LSW konsultowała na prośbę Klienta (jednej z największych sieciowych agencji reklamowych w Polsce) założenia akcji marketingowej, mającej na celu ogólnopolską promocję usług międzynarodowego wiodącego pośrednika finansowego. Założone działania reklamowe przewidywały wykorzystywanie przez pośrednika finansowego behawioralnego targetowania danych na temat osób korzystających z jego usług i na tej podstawie dopasowywanie działań marketingowych indywidualnie do wybranych konsumentów.

Przekazanie danych do państw trzecich

Doradzaliśmy stowarzyszeniu oraz organizatorowi międzynarodowego turnieju gier komputerowych w zakresie zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych do USA i krajów azjatyckich.

Celowany marketing banku

Obsługiwaliśmy prawnie projekt przystąpienia dużej sieci sklepów do programu promocyjnego banku, obejmującego zagadnienia z zakresu dopasowywania ofert wobec grup klientów.

Naruszenie prywatności przez organy państwowe

Reprezentowaliśmy dziennikarza Gazety Wyborczej, Pana Bogdana Wróblewskiego w sprawie przeciwko CBA (Centralne Biuro Antykorupcyjne). Sprawa dotyczyła naruszenia dóbr osobistych dziennikarza poprzez pozyskiwanie przez CBA jego danych telekomunikacyjnych (m. in. billingów) w latach 2005 -2007. W ślad za naszą argumentacją, Sądy obydwu instancji uznały, że działanie CBA było bezprawne i przychyliły się m.in. do żądania usunięcia danych z systemu CBA. Sprawę prowadziliśmy pro bono. Uczestnikiem postępowania była Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Prawo konsumentów i E-commerce

Sprzedaż online w sektorze FMCG

Prawnicy z naszego zespołu doradzali szeregowi podmiotów z branży FMCG przy tworzeniu dokumentacji prawnej dla sklepów internetowych sprzedających do konsumentów (B2C). Tworzyliśmy całą dokumentacją prawną dotyczącą działalności takiego sklepu online (taką jak: regulamin działania sklepu, polityka prywatności, cookies, zawiadomienia do konsumentów). Doradzaliśmy także w zakresie zgodności wewnętrznych procedur sprzedaży sklepów internetowych oraz komunikatów do konsumentów z regulacjami konsumenckimi.

Regulaminy dla sklepu internetowego, witryn internetowych i aplikacji mobilnych dla podmiotu z sektora AGD

W ramach bieżącej obsługi producenta z sektora AGD prawnicy LSW stworzyli regulamin sklepu internetowego, a także regulaminy witryn internetowych i polityki prywatności. Ponadto doradzali przy tworzeniu regulaminów dla aplikacji mobilnych instalowanych na urządzeniach indywidualnych użytkowników.

Działania marketingowe producenta z branży FMCG

Prawnicy kancelarii doradzali producentowi z branży FMCG w kwestiach dotyczących zgodności z prawem antymonopolowym oraz przepisami konsumenckimi jego działań marketingowych online i offline, w tym komunikatów do konsumentów oraz oznakowania produktów.

Działania marketingowe producenta oprogramowania komputerowego

Prawnicy kancelarii doradzali producentowi oprogramowania komputerowego, będącego liderem w swojej branży, w kwestiach dotyczących zgodności z prawem antymonopolowym oraz przepisami konsumenckimi jego działań marketingowych online i offline, w tym komunikatów do konsumentów.

Regulaminy promocji konsumenckich, konkursów i programów lojalnościowych dla sieci drogerii

Prawnicy LSW wspierali wchodząca na rynek polską sieć drogerii w zakresie przygotowania regulaminów promocji i konkursów konsumenckich oraz programów lojalnościowych, a także konsultacji komunikatów reklamowych skierowanych do konsumentów.

Internetowy sklep z muzyką

Dla fundacji na rzecz osób walczących z chorobami nowotworowymi prawnicy LSW przygotowali kompleksowe ramy prawne dla funkcjonowania sklepu internetowego zajmującego się dystrybucją plików muzycznych.

Prawo konsumenckie w sieci szkół językowych

Obsługa prawna ogólnopolskiej sieci szkół językowych, w szczególności przygotowanie umów z klientami, regulaminów świadczenia usług, analiza dokumentacji szkoły pod względem zgodności z prawem konsumenckim.

Nowe hasła reklamowe globalnej sieci sklepów spożywczych

Przygotowanie opinii prawnej dotyczącej nowych haseł reklamowych dla globalnego koncernu spożywczego pod kątem zgodności z przepisami konsumenckimi.

Spory z konsumentami przed Komisją Etyki Reklamy

Wsparcie klientów z branży spożywczej oraz bankowości w postępowaniach przed Komisją Etyki Reklamy, w związku z zarzutami konsumentów dotyczącymi reklam tych podmiotów.

Muzyka i eventy

Fonografia

LSW przygotowywało wydanie płyty przez jednego z najbardziej znanych twórców i producentów polskiej sceny rozrywkowej. Konieczne było stworzenie ram prawnych przedsięwzięcia, czyli umów z wykonawcami i nabycia praw, umowy z dystrybutorem, umów ze sponsorami oraz ułożenie relacji ze wszystkimi właściwymi organizacjami zbiorowego zarządu.

Prawa autorskie dla Polskiego Radia

Prawnicy LSW stworzyli i negocjowali komplet umów generalnych z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, opracowali nowy model współpracy z OZZ w zakresie tradycyjnego nadawania oraz korzystania z utworów i wykonań w Internecie i innych nowych polach eksploatacji.

Polski koncert w Londynie

Zespół LSW doradzał polskiej agencji STX Jamboree przy organizowaniu koncertu rodzimych artystów w Londynie. Prawnicy brali udział w negocjacjach w pełnym zakresie: od zorganizowania umowy ze sponsorem aż do zawarcia umów na promowanie, organizowanie i przeprowadzenie koncertu. Do zadań zespołu należało także opracowanie umów na najem stadionu oraz umów z artystami.

 

Komercjalizacja badań naukowych B+R (R&D)

Komercjalizacja wyników badań

LSW przygotowało i przeprowadziło przejęcie przez inwestora biznesowego oraz nabycie praw do patentów stworzonych przez uczelnię i stworzenie spółki celowej pracującej nad przygotowaniem wyników badań do komercjalizacji. Prawnicy LSW opiniowali i przygotowywali stworzenie konsorcjum kilku podmiotów z dziedziny nauki i biznesu, którego celem będzie praca nad rozwojem projektu i wdrożeniem go do stałej i ciągłej produkcji. Praca wymagała koordynacji prac rzeczników patentowych, wycen dokonywanych na potrzeby transakcji i uzyskania stosownych zgód.

Naukowy portal społecznościowy

LSW świadczyła stałe usługi firmie Index Copernicus International S.A., która prowadziła wyjątkowy międzynarodowy portal społecznościowy, w całości poświęcony ludziom nauki. Firma jest też autorem i właścicielem unikatowego algorytmu, umożliwiającego ocenę dorobku badawczego.

Wsparcie inwestora we współpracy z Uniwersytetem

LSW reprezentowała inwestora podczas tworzenia konsorcjum z uniwersytetem medycznym, realizującymi projekt badawczo-rozwojowy z zakresu immunologii i biotechnologii oraz w ramach dalszych działań związanych z komercjalizacją badań naukowych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Maciej Ślusarek został powołany do zespołu ekspertów, którego celem było wypracowanie wzorów dokumentów dotyczących współpracy przy finansowaniu przedsięwzięć związanych z komercjalizacją wyników badań.

Wydanie Encyklopedii

Wspieraliśmy Fundację związaną z jedną z Polskich metropolii, w pracach związanych z przygotowaniem unikalnego projektu encyklopedii poświęconej tej metropolii oraz wydaniem tej encyklopedii. LSW m.in. tworzyło umowy, przygotowywało opinie prawne i doradzało w zakresie wykorzystania w encyklopedii różnych utworów, w tym zdjęć, map, tekstów, grafik, etc.

NCBR

LSW doradzała globalnemu funduszowi Venture Capital w zakresie jego uczestnictwa w pilotażowym przedsięwzięciu BRIdge VC będącym pierwszym w Polsce instrumentem oferującym publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy typu Venture Capital. Innowacyjność rozumiana jako transfer wyników badań do gospodarki, wymaga ścisłej współpracy ośrodków naukowych z prywatnym biznesem, w Polsce dotychczas najbardziej odczuwalne było zbyt niskie zaangażowanie prywatnego kapitału w sektor Badań i Rozwoju. Na przeciw temu problemowi wychodzi program Bridge VC

Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej z funduszy unijnych

LSW doradzała Klientom w zagadnieniach dotyczących wydatkowania środków unijnych przeznaczonych na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej. LSW zajmowała się doradztwem prawnym związanym z przygotowaniem i realizacją projektów badawczo-rozwojowych finansowanych z funduszy unijnych, w tym analizą prawną w zakresie oceny kwalifikowalności wydatków w ramach dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych w świetle zasad gospodarowania środkami unijnymi. Projekty, które wspierała LSW dotyczyły m.in. współpracy Klienta z uniwersytetem medycznym i instytutem naukowym przy realizacji innowacyjnego projektu badawczego z zakresu chemii produktów żywnościowych czy też współpracy Klienta w ramach konsorcjum z instytutem naukowym oraz techniczną uczelnią wyższą przy realizacji projektu badawczo-rozwojowego związanego z opracowaniem nowatorskiej technologii pozyskiwania środków leczniczych.

Komercjalizacja przedsięwzięcia z wykorzystaniem dofinansowania unijnego

LSW opracowała dla Klienta inwestującego z wykorzystaniem środków unijnych w projekty m.in. z sektora energetycznego oraz wydobycia surowców naturalnych, life science, w tym w biotechnologii, usług medycznych i nutraceutyków oraz zajmującego się wspieraniem rozwoju i komercjalizacją projektów o wysokim stopniu innowacyjności, kompleksowy model służący komercjalizacji innowacyjnych technologii oraz wspierała przeprowadzenie pełnej komercjalizacji przedsięwzięcia. LSW doradzała przy procesie komercyjnego wykorzystania patentu, przygotowała umowy dotyczące zakupu praw patentowych od jednostki naukowej przez Klienta, zajmowała się opracowaniem umów dotyczących wdrożenia i przetestowania technologii oraz rozpoczęcia produkcji. LSW zajmowała się ponadto oceną statusu beneficjenta (MŚP) w świetle Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu oraz oceną ryzyka związanego z utratą statusu przedsiębiorcy MŚP.

Nieuczciwa konkurencja

Przejęcie kontroli nad podmiotem zarządzającym centrum handlowym

Prawnicy z zespołu LSW przygotowali zgłoszenie do Komisji Europejskiej dotyczące przejęcia wyłącznej kontroli nad spółka zarządzającą jednym z największych centrów handlowych w Warszawie oraz prowadzili postępowanie przed Komisją zakończone decyzją wyrażającą zgodę na transakcję.

Postępowanie dotyczące horyzontalnej zmowy cenowej w sektorze budowalnym

Prawnicy z zespołu LSW reprezentowali podmiot z branży budowlanej w postępowaniu dotyczącym horyzontalnej zmowy cenowej, w którym kara nałożona na spółkę decyzją Prezesa UOKiK została zmniejszona o 40%.

Reprezentacja przewoźnika kolejowego w postępowaniach dotyczących stosowania nierównoważnych warunków umów dla kontrahentów

Prawnicy LSW reprezentowali przewoźnika kolejowego, posiadającego pozycje dominującą, w postępowaniach dotyczących nałożenia kary w związku ze stosowaniem nierównoważnych warunków umów dla kontrahentów znajdujących się w podobnych warunkach.

Polityka cenowa sieci supermarketów

Doradzaliśmy jednej z największych sieci supermarketów w zakresie stosowania polityki cenowej polegającej na radykalnej obniżce cen towarów w określonym krótkim przedziale czasu. Prawnicy LSW oceniali zgodność tego typu działań z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o cenach. Nasza ocena pozwoliła wykluczyć ryzyko naruszenia przez sieć supermarketów przepisów prawa konkurencji.

Umowy dystrybucji selektywnej dóbr luksusowych

Prawnicy LSW opiniowali umowy dystrybucji selektywnej dla przedsiębiorców z branży dóbr luksusowych, które następnie były pozytywnie zweryfikowane w ramach postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Niedozwolone postanowienia umowne

W ramach stałej współpracy z jedną z największych agencji reklamowych specjalizujących się w obszarze cross-media-communications oraz z szeregiem innych agencji, przeprowadzamy analizy regulaminów i zasad akcji promocyjnych i marketingowych przygotowywanych przez pracowników agencji pod kątem występowania w nich niedozwolonych postanowień mogących naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Nasze działania pozwalają na skuteczne wyeliminowanie wadliwych postanowień regulaminów.

Nadużycie pozycji dominującej

Doradzaliśmy Klientowi w kwestiach związanych z potencjalnym nadużyciem pozycji dominującej przez spółkę działającą na rynku transportu kolejowego, w którym jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. W ramach świadczenia usług prawnych reprezentowaliśmy Klienta w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurencji.

Prawo

Copyright © 2012-2019 Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy All Rights Reserved