Prezydent podpisał nowelizację KPC (ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899), która wprowadza możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości w trybie e-licytacji.

Sprzedaż nieruchomości w drodze e-licytacji przeprowadzana będzie przez komornika wyłącznie na wniosek wierzyciela (tryb wnioskowy).

Obwieszczenie o e-licytacji dokonywane będzie przez komornika na stronie Krajowej Rady Komorniczej, co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji. Obwieszczenie wskazywać będzie nieruchomość, stanowiącą przedmiot przetargu oraz jego warunki. Czas trwania przetargu wynosić będzie 7 dni, a postąpień będzie można dokonywać w dni robocze pomiędzy godziną 9.00 a 14.00. W okresie 2 tygodni przed licytacją, zainteresowani będą mogli oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie protokół z jej opisu i oszacowania. Warunkiem udziału w przetargu będzie wpłata rękojmi – 10% oszacowania nieruchomości. W toku przetargu licytanci oferować będą cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przetarg wygra licytant, którego oferta w chwili zakończenia przetargu będzie najwyższa. Komornik poinformuje licytantów o wyłonieniu zwycięzcy przetargu, a następnie prześle sądowi protokół z przebiegu przetargu. Na tej podstawie sąd wyda postanowienie o udzieleniu przybicia. Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych, sąd wyda postanowienie o przysądzeniu własności.