Zgodnie z instrukcją opublikowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w przypadku, gdy jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy i wyjeżdżasz z Polski, albo z Polski wyjeżdża dziecko, a Ty pozostajesz w Polsce i:

 • pobierasz świadczenie 500+ bądź nie otrzymałeś jeszcze świadczenia wychowawczego, ale złożyłeś wniosek o jego przyznanie, lub
 • pobierasz rodzinny kapitał opiekuńczy bądź nie otrzymałeś jeszcze świadczenia, ale złożyłeś wniosek o jego przyznanie,

poinformuj o tym ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) poprzez złożenie wniosku UKR-IW.

W celu złożenia wniosku należy:

 • zalogować się do własnego konta na PUE ZUS,
 • przejeść do zakładki „Ubezpieczony” lub „Świadczeniobiorca”,
 • wybrać z bocznego menu „Rodzina 500+” lub „Rodzina kapitał opiekuńczy” (w zależności od otrzymywanego świadczenia),
 • na dole wybrać „Zgłoszenie wyjazdu”,
 • wypełnić formularz UKR-IW,
 • po wypełnieniu wybrać przycisk „Sprawdź”,
 • po sprawdzeniu zamknąć formularz, jeżeli poprawnie wypełniłeś wniosek,
 • podpisać i wysłać wniosek.

Warto wiedzieć:

 • jeśli wyjeżdżasz z Polski wraz z dzieckiem/dziećmi zaznacz pole „wyjeżdżam z Polski”. Jeśli zaznaczysz to pole, nie musisz podawać wtedy danych dziecka/dzieci, z którymi wyjeżdżasz;
 • jeśli wskazałeś, że z Polski wyjeżdża dziecko, a Ty pozostajesz w Polsce, uzupełnij dane tego dziecka, zaznaczając pole „z Polski wyjeżdża dziecko, a ja pozostaję w Polsce”;
 • jeśli chcesz zgłosić wyjazd kolejnego dziecka, wypełnij odrębny formularz UKR-IW.

Ważne! Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obywatel Ukrainy wyjedzie z Polski, świadczenie wychowawcze 500+ i/lub rodzinny kapitał opiekuńczy mu nie przysługuje.

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów dostępnych pod linkiem:  Jak obywatel Ukrainy, który wnioskował o świadczenia dla rodziny, ma poinformować ZUS, że wyjeżdża z Polski (wniosek UKR-IW) – ZUS

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#LSW #Polska #Ukraina #PomagamUkrainie #ZUS #wyjazd