29 grudnia 2022 roku Prezydent Ukrainy podpisał ustawę numer 2801-IX o wzajemnym uznawaniu kwalifikowanych elektronicznych usług zaufania i implementacji przepisów Unii Europejskiej w zakresie identyfikacji elektronicznej.

Ustawa przyspiesza integrację Ukrainy z jednolitym rynkiem cyfrowym UE i zbliża przepisy krajowego ustawodawstwa ukraińskiego do wymogów europejskich w zakresie identyfikacji elektronicznej i elektronicznych usług zaufania. W ten sposób około 90 ustaw Ukrainy dotyczących elektronicznych usług zaufania i usług identyfikacji elektronicznej zostanie dostosowanych do standardów europejskich.

Zgodnie z tą ustawą, Ukraina będzie uznawać:

– status europejskich kwalifikowanych dostawców;

– status kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej stosowanych przez europejskich kwalifikowanych dostawców przy świadczeniu elektronicznych usług zaufania;

– listę zaufania państw członkowskich UE (informacje publikuje Komisja Europejska).

Dzięki temu obywatele Ukrainy będą mogli posługiwać się kwalifikowanym podpisem uzyskanym w UE, w celu otrzymania usługi na Ukrainie. Uprości to również elektroniczną interakcję z europejskimi partnerami podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuł został przygotowany na podstawie materiałów dostępnych pod linkiem:  https://thedigital.gov.ua/news/nablizhaemo-do-tsifrovogo-bezvizu-z-es-prezident-ukraini-pidpisav-zakon-pro-elektronni-dovirchi-poslugi-ta-elektronnu-identifikatsiyu

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

#lsw #Polska #Ukraina #prawnik #pomoc #pomocobywatelomUkrainy #pomagamUkrainie