Kancelaria LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k. przyczynia się do pomocy prawnej wszystkim osobom potrzebującym w związku z sytuacją na Ukrainie. Na nowej stronie, poświęconej wojnie na Ukrainie, znajdują się informacje dotyczące zagadnień prawnych związanych z wjazdem do Polski z terenu Ukrainy.

Więcej informacji na STRONIE

LSW оказывает юридическую помощь в связи с ситуацией в Украине.

Юридическая фирма LSW содействует оказанию правовой помощи всем нуждающимся в связи с ситуацией в Украине. На новой странице, посвящённой войне в Украине, представлена информация по юридическим вопросам, связанным с въездом в Польшу с территории Украины.

Больше информации на СТРАНИЦЕ.