Ukraina i Unia Europejska podpisały porozumienie o drogowym przewozie towarów.


Postanowienia porozumienia eliminują konieczność uzyskiwania odpowiednich zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe do krajów UE przez ukraińskich przewoźników oraz pozwalają uniknąć wstrzymywania eksportu ukraińskich produktów przez samochodowe punkty kontrolne.
Ukraina i UE niniejszym porozumieniem zwalniają również posiadaczy prawa jazdy wydanego przez jedną ze stron z wymogu posiadania międzynarodowego prawa jazdy.
Porozumienie zostało zawarte na okres 1 roku z możliwością przedłużenia i obowiązuje od 29 czerwca 2022 roku. Porozumienie w pełni wejdzie w życie po zakończeniu wszystkich procedur ratyfikacyjnych.

Artykuł stworzony jest na podstawie materiałów dostępnych na stronie: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksandr-kubrakov-transportnij-bezviz-z-yes-pochinaye-diyati

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Władysław Bieńkowski
Agata Jeszczyna
Nataliia Tymoshenko

#Ukraina #Polska #porozumienie #pomocobywatelomUkrainy #pomagamUkrainie