Ustawa „O podstawowych zasadach egzekwowania przedmiotów własności Federacji Rosyjskiej i jej rezydentów” (dalej – ustawa nr 2116) została uchwalona w celu ochrony krajowych interesów Ukrainy związanych z agresją Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie.

Ustawa nr 2116 przewiduje nacjonalizację wszelkich aktywów posiadanych i stanowiących własność podmiotów rosyjskich oraz rezydentów Rosji.

Do pojęcia własności aktywów należą:

  • rzeczy ruchome i nieruchomości, depozyty w bankach, papiery wartościowe, prawa korporacyjne i inne nieruchomości (kapitał, aktywa),

znajdujące się (zarejestrowane) na terytorium Ukrainy  i bezpośrednio lub za pośrednictwem powiązanych osób należące do państwa-agresora i jego rezydentów.

Przejęcie tych aktywów odbywa się bez jakiejkolwiek rekompensaty bądź odszkodowania.

Ustawa nr 2116 jest dostępna pod adresem:  https://zakon.rada.gov.ua/go/2116-20

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie: ukraina.lsw.com.pl.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

Władysław Bieńkowski
Ahata Yeshchyna
Kinga Rochalska
Nataliia Tymoshenko