Nieruchomości: Hektar dla każdego

  • 17 czerwca 2019
  • Aktualności

Od 26 czerwca 2019 roku możliwy będzie zakup do 1 hektara ziemi rolnej przez nierolnika.

27 maja 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia, tj. 26 czerwca 2019 r.

Co się zmienia:
  • Nowelizacja liberalizuje dotychczasowe rygorystyczne zasady nabywania nieruchomości rolnych, które obowiązywały od 1 maja 2016 roku. Nabycie nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha nie będzie objęte rygorem bycia rolnikiem indywidualnym.
  • Dodatkowo, zniesiony zostanie obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego na zakupionej nieruchomości rolnej przez 10 lat od dnia jej zakupu (po nowelizacji zmniejszono ten obowiązek z 10 do 5 lat), jeżeli nieruchomości rolna ma powierzchnię mniejszą niż 1 ha i jest położona w granicach administracyjnych miasta.
  • Nie bez znaczenia jest też fakt wyłączenia z prawa pierwokupu akcji i udziałów spółek kapitałowych, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 5 ha.

    Jak możemy Ci pomóc?

    Wyślij do nas wiadomość